Uusimmat viitteet

 • Mätsystem för solpanelstödd jordvärme 

  Rantanen, Micke (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2012)
  Solpaneler blir allt mera populära, inte bara på sommarstugor men också i privata hem. Panelerna utvecklas i snabb takt, och de blir allt effektivare hela tiden. Men det räcker inte med bara en effektiv panel, man måste ...
 • Jännitekoestuslaitteen koestusmenetelmän uusiminen 

  Ollikainen, Antti (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2012)
  Prysmian Cables & Systemsin jännitekoestuslaitteet ovat vanhoja eivätkä täytä SGS Fimkon vaatimuksia, eli tehtaan laitteista ei pysty määrittämään laukaisuvirtaa. Tämä ei ole SGS Fimkon mukaan tulevaisuudessa sallittua ...
 • Snabb processreglering med transient börvärde 

  Hornborg, Filip (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2012)
  Syftet med detta arbete var att minimera insvängningstiden av en temperaturreglering. Det görs genom att påbörja regleringen medan börvärdet fortfarande är i den transienta delen av insvängningen. Detta innebär att börvärdet ...
 • Elektronisk styrning av en värmepumps kompressormotor 

  Ek, Niklas (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2012)
  Detta examensarbete omfattar planeringen av en elektronisk styrning för en kompressormotor. Det främmsta syftet är att komma fram till vilken frekvensomriktare, i rimlig prisklass som lämpar sig bäst för att använda när ...
 • PLL tillämpning för mjukvarudefinierad FM-radio 

  Främling, John (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2012)
  Syftet med arbetet är att utveckla en mjukvarudefinierad FM-radio med PLL-struktur, där ett evalueringsbräde för frekvenssyntetisatorn ADF4360-8 tillsammans med evalueringsbrädets mjukvara installerad på en dator, används ...
 • Slutsteg för effektregulator 

  Skogberg, Casimir (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2012)
  Syftet med detta examensarbete var att hitta en lämplig huvudkomponent som passar för en effektregulator. Effektregulatorn kopplas till elvärmen i hus, såsom golvvärme och radiatorer. Effektregulatorns funktionsidé är att ...
 • Solpaneler för tilläggsvärme i jordvärmesystem 

  Wiksten, Sebastian (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2012)
  Jordvärmesystem i fastigheter fungerar genom att vätska pumpas via marken och tar till vara värme i form av några graders uppvärmning. Vätskan leds genom en värmeväxlare och därefter till en kompressorkrets som höjer ...
 • Kaukolämpö- ja maakaasumittauksen sähkönsyötön toteutus 

  Düne, Mats (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2011)
  Tässä työssä käsitellään kaukolämmön ja maakaasun mittauksien sähkönsyöttöä. Aluksi selvitetään mittauksen ja tietoliikennelaitteistojen sähköiset tarpeet. Tarpeita ja vaatimuksia vertailtaessa päästään lopputulokseen ...
 • Effektregulator för magasinerande elvärme 

  Colliander, Anders (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2011)
  Sammandrag: Avhandlingens syfte är att framställa en kretsprototyp som skall reglera effekten till olika elvärmeappartur. Meningen är att effektregulatorn installeras i varje hushåll som har elvärme som primär uppvärmning. ...
 • En faslåst slingas FM-demodulationsegenskaper vid dynamisk kanalbredd 

  Tverin, Christoffer Alexander (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2011)
  I detta arbete går jag igenom hur bandbredden och kanalen kan väljas med hjälp av en faslåst slinga. En faslåst slinga är en krets som genererar en signal med samma frekvens som insignalen så länge frekvensen ligger innanför ...
 • Automatisering av en brödsåg 

  Vainikka, Eero (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2011)
  Syftet med detta examensarbete är att planera ett nytt automationssystem till en brödsåg. Uppdragsgivaren vill att gamla relästyrda logiken skall bytas ut till en pro-grammerbar logikkrets PLC. Systemet skall byggas om för ...
 • Begränsningar i litografisk kretskortstillverkning 

  Mansour, Rami (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2011)
  Kretskortstillverkning är ett centralt begrepp inom elektronik. Arcada har utrustning för tillverkning av kretskort. Kvalitetsskillnader på kretskorten och eventuella processbegränsningar kontrolleras med skolans utrustning. ...
 • Verkningsgradsanalys över mobila tillämpningars ackumulatorer 

  Morelius, John (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2011)
  Arbetets syfte vara att forska i verkningsgraden av ackumulatorer och sekundärceller med målet av att bygga upp en samling information som kan användas för att välja ut de effektivaste typerna för mobila applikationer. ...
 • Utveckling av testanläggning för portmaskinerier 

  Salmiheimo, Tommi (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2011)
  För att säkerställa att produkter fungerar felfritt och uppfyller fastställda kvalitetskrav genomgår de ett sluttest. Arbetet strävar efter att förbättra sluttestet på Ovitor Oy. I arbetet planeras en ny testanläggning ...
 • Release Panel Feasibility Study : Concept design of release panel for fire protecting system in machinery spaces 

  Weckström, Filip (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2011)
  Arbetets syfte var att undersöka alternativa koncept för att framställa en aktiveringspanel som används för brandskyddssystem med vattendimma HIFOG i maskinutrymmen. Den nuvarande aktiveringspanelen är alltid planerad ...

Näytä lisää