Uusimmat viitteet

 • Retsch AS 200 - Seula-analyysilaitteiston validointi 

  Hellström, Patrik (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2012)
  Lääketeollisuudessa reakoon määrittäminen on tärkeää sillä se selvittää lääkemassan valumis ominaisuuksia sekä edellisten prosessivaiheiden onnistumista. Orionille hankittiin kaksi Retsch AS 200 seula-analyysilaitetta ...
 • Säädettävän elastomeeri O-rengasnauha leikkurin valmistus 

  Ioka, Bo (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2012)
  Tiivistekeskus Oy är en del av Etola konsernen och specialiserar sig på föräljning och tillverkning av maskintätningar. Deras sortiment består av 16000 artiklar. Ca 1000 av dessa tätningar skärs årligen enligt kundens krav ...
 • Testning av ytbeläggande material på metallyta 

  Breilin, Oskar (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2012)
  Olika typer av konstruktioner och maskiner tillverkade i metalliska material är utsatta för varierande slag av påfrästningar. I applikationer där temperaturen är varierande och omgivningen utmanande, t.ex. i form av ...
 • Produkt analys/utveckling av Kitewing 

  Ålander, Niclas (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2011)
  Arbetet är utfört för Kitewing Sports Ltd. där undertecknad har arbetat med produktionsuppgifter under en period på ca. 4 år. Avsikten var att analysera Kitewing produkten och identifiera utvecklingsmöjligheter. Produktens ...
 • Skillnad mellan konstgräs och naturgräs på Sonera Stadium 

  Lappalainen, Kim (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2011)
  Sonera Stadium är en modern stadion som finns i centrum av Helsingfors. Sonera Stadium har haft som spelunderlag både natur-och konstgräs. I detta arbete går jag genom vilkendera är lönsammare att använda. Det finns olika ...
 • Commoditization : Commoditization of HI-FOG fire protection systems 

  Holmberg, Klas; Turja, Lauri (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2011)
  Syftet med detta examensarbete är att undersöka möjligheten att produktifiera HI-FOG® system. Det nuvarande projektbaserade arbetssättet inom Marioff Corporation Oy ägnar lika mycket resurser och arbetsinsats för alla ...
 • Bredband till Pörtö 

  Fagerström, Felix (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2011)
  Pörtö ögrupp som ligger i Borgå skärgård har ett problem i och med att det inte går att få en garanterat fungerande bredbands anslutning till öarna förtillfället. I detta arbete går jag igenom hur Pörtös problem ser ut och ...
 • Laatukäsikirja : Case Protoshop OY 

  Hynynen, Patrik (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2011)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimii Protoshop Oy. Opinnäytetyö käsittelee laa-tukäsikirjan tekoa, joka sitten toimisi pohjana laadunhallintajärjestelmän tekemisessä. Opinnäytetyössä käydään myös läpi laadunhallin ...
 • Polyuretaanin monimuotoisuus 

  Pajari, Tapio (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2011)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee polyuretaanin nykyisiä käyttöalueita ja esittää muutaman uuden käyttökohteen. Opinnäyte on tehty kirjallisuustutkielmana. Tavoitteena oli kartoittaa alusta alkaen miten eri kemialliset yhdisteet ...
 • Kolikkopunttauslinjaston tehostaminen 

  Hytönen, Mats (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2011)
  Tämän työn tarkoituksena on tutkia Vantaan laskennan kolikkopunttauslinjaston yleinen toiminta ja selvittää onko tehostaminen mahdollista. Kolikkopunttauslinjasto käsittelee kierroksesta tulevat kolikot varastoinnin ja ...
 • Automatisk borrmaskin för keramiska cisterner 

  Lindholm, Henrik (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2011)
  Gjorde mitt examensarbete på uppdrag av företaget IDO. IDO tillverkar sanitetsproduk-ter och är en del av Sanitec koncernen. Fabriken som examensarbetet gjordes på är be-lägen i Ekenäs. Examensarbetet gick ut på att ...
 • Jämförelse av miljöbelastning för plastprodukter utförda i konventionella plaster, bioplaster och träbaserade kompositmaterial 

  Johanson, Patrick (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2010)
  Detta examensarbete, som är utfört på uppdrag av Akvila Oy, kartlägger och jämför miljöbelastningen för tre plastmaterial, polypropen, polylaktid och polystyren. Jämfö-relsen utförs med hjälp av LCA-metoden (Life Cycle ...
 • Integrering av maskindelar i ett produktionssystem 

  Tuominen, Jerker (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2010)
  Detta examensarbete är utfört som ett projektarbete för ViskoTeepak™. Arbetet utförs som en del av ett större projekt vars syfte är att integrera samt utveckla Movex datorsystem till fullo vid deras fabrik i Hangö. Vartefter ...
 • Enkät om attityder till energibesparing 

  Lindholm, Mikael (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2010)
  Som uppdragsgivare till detta examensarbete fungerar Posintra Ab i samarbete med Arcada. Examensarbetet behandlar människors attityder till energibesparing. I arbetet gås igenom människors attityder till el- och energibesparing, ...
 • Kompositteknologi : Planering och framställning av ett kiteskimbräde 

  Höglund, Markus (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2010)
  I det här arbetet analyseras ett kitebrädes egenskaper samt faktorer som påverkar egenskaperna. Syftet är att på basis av detta bestämma optimal form för ett kiteskimbräde, bestämma hållfasthetskrav, materialval och – ...

Näytä lisää