Uusimmat viitteet

 • Verkningsgrad i sportbågar 

  Holm, Jan-Peter (Yrkeshögskolan Arcada, 2018)
  Slutarbetet handlar om att undersöka verkningsgraden i olympiska recurve-pilbågar. På 1920-talet började man undersöka pilbågen från en matematisk synvinkel. Det finns olika typer av pilbågar beroende på vilken form de har ...
 • UV Aging in Plastics 

  Barck, Victor (Yrkeshögskolan Arcada, 2018)
  The purpose of this thesis is to find out the expected lifetime of radiation aged ther-moplastic material. The method is to irradiate PET and PP with UV radiation and measure the rate of degradation. The thesis focuses on ...
 • Rapid prototyping: Creating a minimum viable product using a single-board microcontroller 

  Storbacka, Oscar (Yrkeshögskolan Arcada, 2018)
  Detta slutarbete undersöker ifall produktutvecklingsteorin ”minimum viable product”, som oftast används inom programvaruutvecklingsindustrin, kan används för att utveckla fysiska produkter. En litteraturöversikt görs över ...
 • Self-healing elastomers : A comparison of methods 

  Backman, Linus (Yrkeshögskolan Arcada, 2018)
  Self healing is used in biological systems found in nature. Man made materials however do not usually have the capability of self healing. Self healing can be found in a variety of materials with polymers being one of the ...
 • A case study in optimisation of injection moulding using recycled HDPE 

  Gripenwaldt, Antonia (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
  Syftet med det här slutarbetet är att få mera information och kunskap om att välja parameter inställningar för formsprutning. Teoridelen omfattar formsprutnings processen och egenskaperna av det använda materialet. Metoder ...
 • Metal Injection Molding: A review of the MIM process and its optimization 

  Engström, Sebastian (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
  Metallformsprutning är en metod där man producerar metallkomponenter genom plast-produktionstekniken formsprutning. Denna tillverkningsmetod möjliggör produktion av metallkomponenter med komplicerad design och låga toleranser ...
 • Wall Thickness Optimization of GRP Process Pipes 

  Lallinaho, Tony (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
  River Plast Oy manufactures high-pressure glass fiber reinforced process pipes by filament winding technology. The company wants to minimize the wall thickness of their pipes with respect to the nominal pressure. According ...
 • Planering och tillverkning av vakuumkoppling 

  Ropponen, Elias (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
  Målet med detta arbete var att planera och tillverka en vakuumkoppling för en vakuum-lamineringsprocess. Detta innebar att designarbetet för vakuumkopplingen gjordes och att ett formsprutningsverktyg designades och att ...
 • BFRs in Electric and Electronic Equipment Waste : EU regulations and solvothermal extraction to benefit plastic recycling 

  Malmberg, Jessica (Yrkeshögskolan Arcada, 2016)
  I detta examensarbete behandlas situationen om brominerade flamskyddsmedel inom Europa idag. Brominerade flamskyddsmedel är mycket bioackumulerande och därför finns det direktiv för att skydda människan och naturen från ...
 • Insert Testing for Boomeranger Boats Oy 

  Nuutinen, Martin (Yrkeshögskolan Arcada, 2016)
  This thesis is ordered by Boomeranger Boats Oy. The company builds custom RIB-boats for customers, mainly for professional use. This thesis is based on product development and the test findings indicate the most suitable ...
 • Marknadsanalys av bränsleceller 

  Fjäder, Sebastian (Yrkeshögskolan Arcada, 2016)
  Examensarbetet handlar om bränslecellernas kommersiella marknad på en global nivå och deras jämförelse med andra energiteknologier. Syftet med arbetet är att få en inblick i marknadens olika aspekter om bränslecellernas ...
 • 3D Scanning With a Mobile Phone and Other Methods 

  Eklund, Andreas (Yrkeshögskolan Arcada, 2016)
  The aim of this thesis was to use a mobile phone for 3D scanning using an application called 123D Catch. Other 3D scanning methods were used to compare different types of 3D scanning. Common 3D scanning methods available ...
 • Prototyping of a disc golf disc 

  Salojärvi, Markus (Yrkeshögskolan Arcada, 2016)
  Syftet med denna avhandling var att skapa en frisbeegolf disc för dagligt bruk. Processen för att skapa discen skulle vara hartsgjutning, som skiljer sig från formsprutning, vilket används i industrin. För att komma in i ...
 • Manufacturing of composite handlebar 

  Mörsky, Peter (Yrkeshögskolan Arcada, 2016)
  Syftet med detta examensarbete var att undersöka hur det är möjligt att tillverka ett cykelstyre ut ur komposit material i Arcada – Nylands svenska yrkeshögskolas utrymmen. Vanligtvis tillverkas styre formade ihåliga sömlösa ...
 • Vibrational analysis and material ageing of fibre-reinforced plastics 

  Öhman, Tommy (Yrkeshögskolan Arcada, 2016)
  In this thesis the fatigue behaviour of a carbon/glass fibre laminate was studied. The main focus was to use acoustic vibrational analysis as a method of measuring the material ageing as well as identifying the damage ...

Näytä lisää