Uusimmat viitteet

 • Hela världen som arbetsplats : En studie om arbetsmotivation bland reseledare 

  Grimm, Patricia (Yrkeshögskolan Arcada, 2018)
  Resebranschen hör till en av världens snabbaste växande industrier. På semesterdestinationerna är det ofta reseledare som har hand om gästerna och är ansvariga för att se till att gästernas förväntningar för semestern och ...
 • Filmturism och generation Y:s resebeteende 

  Pesonen, Mia (Yrkeshögskolan Arcada, 2018)
  Det finns många olika faktorer som motiverar en till att resa. Motivationsfaktorerna ändrar under ens livstid och det finns sällan bara en orsak till att resa. Resebranschen växer hela tiden, destinationerna blir fler och ...
 • Planering och genomförning av en årsfest: ASK 20-års jubileumsårsfest 

  Eskman, Annika (Yrkeshögskolan Arcada, 2018)
  Syftet med detta examensarbete är att organisera Arcada Studerandekår – ASK 20-års jubileumsårsfest och på detta vis få en djupare förståelse för arbetsprocessen bakom pla-neringen samt genomförandet av en årsfest med ...
 • Case Bar Zoom : Den oslipade diamanten 

  Söderholm, Nette (Yrkeshögskolan Arcada, 2018)
  Det 21:a århundradet kunde kallas för det högre medvetandets tidevarv – information finns tillgängligt bara några klick ifrån och människorna är inte längre lika blåögda som tidigare. Gränsen mellan den virtuella och fysiska ...
 • Inhyrd arbetskraft i restaurangbranschen : Arbetsorientering för ny serveringspersonal 

  Ahtola, Venla (Yrkeshögskolan Arcada, 2018)
  I Finlands restaurangbransch är konkurrensen hård; många aktörer tävlar om samma kunder, men även om samma kompetenta arbetskraft. Inhyrd arbetskraft via bemanningsföretag är en lösning för många restauranger, så väl som ...
 • Mångkulturellt ledarskap : Praktikfall: Företag X, Nederländerna 

  Mäkkylä, Crista (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
  På grund av den växande globaliseringen blir mångkulturella team allt vanligare på företag runtom i världen. För att mångkulturella team ska arbeta effektivt krävs en ledare som förstår innebörden av diversitet och hur man ...
 • Varumärkesidentitet kontra varumärkesimage för Original Sokos Hotel Helsinki 

  Nygård, Anna (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
  I en allt mer globaliserad värld har konkurrensen om kunder blivit allt hårdare. Därför har även varumärkens betydelse ökat för företagen eftersom man med hjälp av dem kan differentiera sig från konkurrenterna. Utbudet av ...
 • Resenärens uppfattning om tjänstekvaliteten på Viking Line Mariella : en jämförelse mellan förväntad och upplevd kvalitet 

  Antfolk, Simone (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
  För att ett företag skall vara konkurrenskraftigt är det viktigt att det har bra tjänstekvali-tet, särskilt inom sjöfarten på Östersjön där konkurrensen är hård. Syftet med detta ar-bete var att utreda om kunderna på Viking ...
 • En utredning om kundernas behov och önskemål : Case Apollo Terrace Bar 

  Valkola, Carolina (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
  Detta examensarbete var ett uppdrag för programrestaurang Apollo Live Club, som nyligen öppnat en uteterrass som tillägg till det övriga restaurangkonceptet. Företaget hade inte aktuell information om kundernas preferenser ...
 • TUI Finlands webbplats : En eye tracking-undersökning 

  Tuhkunen, Paulina (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
  I dagens läge spelar internet en allt större roll i människornas vardag. Normen är att man har tillgång till internet så gott som var som helst. I och med att internet blir allt vanligare, ökar online butikernas betydelse. ...
 • Olagligt resande – en handbok för anställda på Finnair 

  Kamsani, Sarah (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
  Finnairs verksamhet baserar sig på bland annat säkerhet, kvalitet och pålitlighet – egenskaper som skulle lida ifall flygbolaget skulle agera olagligt. Eftersom flygbolag också kan få stora böter ifall de transporterar ...
 • Arrangerandet av ett evenemang : Tulevaisuuden Lukio 

  Berlin, Ronja (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
  Evenemangsbranschen utvecklas med stormsteg, och som evenemangsarrangör måste man vara färdig att hänga med i utvecklingen för att lyckas som business. Planerandet och utförandet av ett evenemang kräver mycket teori och ...
 • Generation Y:s intresse för TUI:s hotellkoncept 

  Lampenius, Julia (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
  Generation Y är en ovanligare målgrupp för TUI Finland, men som den mest resande generationen är den en viktig grupp av resenärer för resebranschen. Som självständiga och vana resenärer formar Generation Y framtidens ...
 • En undersökning om kundtillfredsställelse och tjänstekvalitet - Samfundet Ehrensvärd 

  Steinmetz, Marie-Helene (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
  Kundtillfredsställelse och god upplevd tjänstekvalitet är grunden till bra tjänster. Examensarbetets uppdragsgivare, Samfundet Ehrensvärd, ville undersöka kundtillfredsställelsen och den upplevda tjänstekvaliteten i de ...
 • Intern kommunikation : Praktikfall m/s Silja Serenade 

  Jåfs, Jimi (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
  Syftet med denna undersökning är att klargöra i vilka situationer och vilka kanaler som används i den interna kommunikationen mellan fartygsinformationen och de övriga arbetsteamen inom hotellavdelningen ombord på Tallink ...

Näytä lisää