• Internetsivujen benchmark : Case Finnair Tekniikka 

   Sirén, Maj-Lis (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2008)
   Tämä on HAAGA-HELIAN Matkailun koulutusohjelman opinnäytetyö, joka käsittelee matkailun tukipalvelun eli lentokoneiden huoltopalveluita tuottavien yritysten internetsivujen banchmarkingia. Tavoitteena työlle on avata ...
  • Vanhan Porvoon asukkaiden näkemyksiä Vanhan Porvoon kehittämisestä 

   Mäki, Anna-Leena (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2008)
   Tämä opinnäytetyö on Itä-Uudenmaan Matkailualan Oppimisverkostossa toimivan Vanhan Porvoon kehittämishankkeen VIVA Porvoo-Borgån toimeksianto. Hankkeessa on toimintaperiaatteena moniääninen yhteiskehittely, jonka ideaa ...
  • Kansainvälisyys AMK-opinnoissa : Pedagoginen näkökulma 

   Tossavainen, Päivi (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2008)
   Suomessa keskustelu kansainvälisyydestä korkeakouluopinnoissa on aktiivista. Korkeakoulujen kansainvälistyminen määritellään kolmeen osa-alueeseen, joita ovat liikkuvuus, monikulttuurisuus ja verkottuminen. Kansainvälisten ...
  • Customer Satisfaction of Internal Business Travel Services at Finnair Plc 

   Huhtiniemi, Jenni (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2008)
   The objective of this thesis is to assess and measure the level of satisfaction of the internal business travel customers at Finnair Plc. The internal business travel services are provided by the Travel Management unit ...
  • AMK-koulutuksen antamat valmiudet IT-tradenomeille pk-yrityksen näkökulmasta 

   Kaipainen, Janne (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2008)
   Päättötyön tarkoituksena on selvittää, tyydyttävätkö ammattikorkeakoulun tietotekniikan koulutusohjelmissa koulutettujen opiskelijoiden tieto- ja taitotaso pienten ja keskisuurten (pk) yritysten työnantajien vaatimustason ...
  • Kohti yhteisöllistä Porvoo Campusta : Näkemyksiä oppimisesta ja oppimisen edistämisestä 

   Fagerudd, Nelli (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2008)
   Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia HAAGA-HELIAn Porvoon yksikössä tapahtuvaa oppimista ja oppimisen edistämistä sekä opiskelijoiden ja opettajien näkemyksiä, toimintaa ja keskinäistä suhdetta. Tutkimus on toteutettu ...
  • Hyvä ulkomaalainen työntekijä ja suomalainen työnantaja 

   Karadag, Nedjet; Kokko, Inka (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2008)
   Opinnäytetyö toteutettiin FACES (Finding And Connecting Employers with Students) työ- osuuskunnan toimeksiantona. Tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa porvoolaisten yritysten asenteita työtähakevia ulkomaalaisia ...
  • Uusien opettajien perehdyttämisprosessi HAAGA-HELIAssa – : Toimintatutkimus opettajan rooliin orientoitumisesta 2005-2008 

   Nurminen, Sanna (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2008)
   Tutkimuksen lähtökohtana oli kehittää Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulu Heliassa työnsä aloittavien uusien opettajien perehdyttämisprosessia. Helian ja HAAGA Instituutin ammattikorkeakoulun yhdistymisen myötä ...
  • Laajalti tunnettujen tavaramerkkien suoja Suomessa 

   Suominen, Sarianna (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2008)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee laajalti tunnettujen tavaramerkkien suojausta Suomessa. Työ aloitetaan käymällä läpi tavaramerkkien tunnuspiirteet ja tärkeimmät funktiot. Lisäksi perustellaan, miksi tavaramerkkien suojaaminen ...
  • Lukupiiritoiminta projektioppimisessa 

   Kekkonen, Heidi; Ouallen, Päivi (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2008)
   Tämän kehittämishankkeen idea sai alkunsa Laurea-ammattikorkeakoulussa kokeillusta lukupiiritoiminnan soveltamisesta ja siitä saaduista hyvistä kokemuksista. Hankkeessa pohditaan lukupiirin sovellettavuutta laajemmin ...
  • PBL-verkko -oppiminen markkinoinnin perusopinnoissa 

   Hankimaa, Anna (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2008)
   Kehittämishankkeessa kuvataan ja analysoidaan pbl-menetelmällä verkossa toteutetua Haaga-Helian markkinoinnin peruskurssia. Hankeraportin alkuosassa kootaan yhteen keskeisimmät plb-verkko-oppimiseen vaikuttavat tekijät ...
  • Comparing Google’s Android and Apple’s iOS Mobile Software Development Environments 

   Pitkänen, Panu; Maasalmi, Eero (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2008)
   Mobile devices have become extremely popular during the past few years. They are used widely in business and everyday life by the young and the elderly. As the mobile devices and their operating systems have developed, the ...
  • How To Develop Ngorongoro As An Eco Tourism Destination : Eco Tourism In Ngorongoro 

   Londo, Amwewa; Londo, Amwewa (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2008)
   In the third World Countries there is a need to develop and promote Tourism industry. Tourism Sector needs to be promoted to push economic development and increase the number of employments This research aims to find ...
  • Image editing : case study HDR 

   Kääriä, Jussi (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2008)
   When a photograph is taken, a single capture can represent only a specific amount of information from the captured scene when comparing what a human eye can detect from the same scene. A single capture cannot record the ...
  • Software product business: business models and processes : a practical approach to licensing principles and a software asset management 

   Haatainen, Iina (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2008)
   The purpose of this thesis is to introduce the software product business, business models and processes and give a practical approach to licensing principles and a software asset management. The software product business ...
  • Verohallinnon sähköiset asiointipalvelut 

   Hämäläinen, Hanna (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2008)
   This thesis was commissioned by the Uusimaa Tax Office, one of the Regional Tax Offices in Finland. The main aim of thesis was to examine customer satisfaction among accounting firms operating in the Uusimaa Tax Office ...
  • Esitteen suunnittelu etanaravintola Timbaalille 

   Åvall, Jenni; Manninen, Tiia (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2008)
   Ravintola Timbaali on Porvoon vanhassa kaupungissa sijaitseva etanoihin erikoistunut tunnelmallinen ja idyllinen ravintola. Tähän työhön on saatu toimeksianto Timbaalin omistajilta Teemu Laakolta ja Henri Jansonilta ...
  • Mobiilikoulu : Koulu kännykässä 

   Lahtinen, Leena; Seilonen, Leena; Saarikoski, Ville (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2009)
   Hankkeen Koulu kännykässä synty sai alkunsa tiimimme keskusteluissa. Aihe tuntui kaikista kiinnostavalta ja nykyaikaan sopivalta. Jokaiselle hankkeen jäsenelle määriteltiin oma käsiteltävä alueensa, joita olivat ohjaustyö ...
  • Itä-Uudenmaan verkostoituminen Venäjän kanssa 

   Kivonen, Anna (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2009)
   Itä-Uudenmaan ja Venäjän- verkostoitumishankkeessa kohtasivat ammatilliset oppilaitokset ja matkailualan yritykset Itä-Uudeltamaalta, Karjalan tasavallasta ja Pietarista. Projektin oli jatkuva vuoden 2009 syksyyn, jonka ...
  • Juoksijoiden nestetila ja sen muutokset erilaisten kestävyystyyppisten harjoitusten yhteydessä 

   Pirinen, Hanna (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kestävyysjuoksijoiden nestetilaa ja sen muutoksia erilaisten kestävyysjuoksuharjoitusten yhteydessä. Nestetila vaikuttaa suoraan suorituskyvyn ylläpitämiseen ja näin ollen se ...