• Costa Rican imago ekomatkailumaana 

      Aakko, Minna (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2016)
      Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli ottaa selvää, kuinka suomalaiset kokevat ekomatkailun sekä minkälainen mielikuva Costa Ricasta on suomalaisten matkailijoiden keskuudessa. Lisäksi haluttiin selvittää, miten vastaajista ...