• Sosiaalinen median hyödyntäminen myynnin lisäämisessä 

      Aalto, Enni (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2015)
      Opinnäytetyöni tavoite on tutustua sosiaalisen median eri sovelluksiin ja pohtia, saako näiden sovellusten avulla lisättyä konkreettisesti yrityksen kassavirtaa. Koska sosiaalinen media on laaja kokonaisuus, tutustumme ...