• Johdon assistentin roolin kehittäminen strategiavuosikellon avulla 

      Aalto, Maarit (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2013)
      Opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun johdon assistentti- ja toimittajakoulutus (ASTO) -yksikölle ja se on osa HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun Strategia käytäntöön–teemaryhmän opinnäytetöitä. ...