• ERP-toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoprosessi - Ajomestarit Oy 

      Aalto, Marika (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2016)
      Digitaaliset ratkaisut ovat nykypäivänä elinehto kilpailukyvyn säilyttämiselle toimialasta riippumatta. ERP-toiminnanohjausjärjestelmä on sähköinen järjestelmä, jossa liiketoiminnan eri osa-alueet kuten myynti, asiakkaat, ...