• Suunnitelma yrityksen tietoverkon segmentointiin 

      Aalto, Valtteri (2019)
      Opinnäytetyön tarkoituksena oli perehtyä yrityksen tietoverkon segmentointiin ja kuinka sillä voidaan parantaa tietoverkon tietoturvaa. Kyseessä on toiminnallinen opinnäytetyö ja opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa ...