"HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu" - Selaus tekijän mukaan Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

  • 12-18 -vuotiaiden nuorten ohjatun liikuntaharrastuksen lopettaminen 

   Ahola, Saara (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2010)
   Nykyään lapset ja nuoret liikkuvat omatoimisesti aiempaa vähemmän ja ohjatun liikunnan merkitys terveydelle ja hyvinvoinnille on kasvanut. Jo 12 ikävuodesta alkaen lasten ja nuorten osallistumisen ohjattuun liikuntaan on ...
  • 20 000 tyttöä ilman omaa lehteä : näin syntyi Malin - lehti futistytöille 

   Vuolanen, Petra (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän produktityyppisen opinnäytetyön aiheena on jalkapalloa harrastaville tytöille ja heidän vanhemmilleen tehdyn lehden suunnittelu ja toteutus. Opinnäytetyöstä käy ilmi, miten nuoret toimivat neuvonantajina sisältöä ...
  • 360-asteinen palaute esimiestoiminnan kehittämisen työkaluna sisäasiainministeriön pelastusosastolla 

   Tammilehto, Kristiina (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja oli sisäasiainministeriön pelastusosasto. Sisäasiainministeriössä on vuosina 2009 ja 2011 toteutettu 360-asteinen arviointi kaikille ministeriön esimiehille, ja tutkimuksen tavoitteena ...
  • 3D tulostus - digitaalisesta mallista esineeksi 

   Muurinen, Kimmo (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tässä opinnäytetyössä esitellään 3D tulostuksen tekniikka ja materiaaleja, suunnitellaan ja tuotetaan esimerkkikappaleen digitaalinen malli, sekä tulostetaan muovinen esine digi-taalisen mallin pohjalta. Työn tavoitteena ...
  • 4event Kehon ikä -kartoitus elämäntapamuutosta tukemassa 

   Rapanen, Leena (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää motivoiko 4eventin Kehon ikä –kartoitus yksilöitä muuttamaan elämäntapojaan ja keitä kartoitus erityisesti motivoi. Kyselyllä pyrittiin selvittämään mitkä kartoituksen ...
  • 4H-yhdistysten toiminnanjohtajien osaamiskartoitus 

   Pöllänen, Eveliina (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2012)
   4H-järjestö on Suomen suurin nuorisojärjestö. Lapsi- ja nuorisotyötä järjestössä suorit-tavat 4H-yhdistykset toiminnanjohtajan johdolla. Toiminnanjohtaja organisoi ja kehittää yhdistyksen nuorisotoimintaa 4H-järjestön ...
  • 60 vuotta ravintolatoimintaa Vaakunasta Loisteeseen - Katsaus ruokalistojen pääraaka-aineisiin vuodesta 1947 vuoteen 2008 

   Salmi, Sonja (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyössä selvitetään ruokalistojen pääraaka-aineiden käyttöä vuosina 1947–2008 ravintola Vaakunassa ja sen seuraajissa. Ruokalistoja verrataan ruokakulttuuriin ja sen muutoksiin. Ravintola Vaakuna on muuttunut ...
  • 7. - 9. -luokkalaisten liikuntakysely Asikkalassa 

   Lusila, Milja (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Asikkalan kunnan 7. – 9. -luokkalaisten liikuntatottumuksia, sekä heidän tietojaan Asikkalan kunnan liikuntatoiminnasta. Tavoitteena oli seurojen ja kunnan toimijoiden yhteistyöllä ...
  • 80 vuotta urheiluseuratoimintaa Vilppulassa - : Vilppulan Veikkojen juhlahistoriikki 

   Rautanen, Laura (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli koota yhtenäinen historiikki Mänttä-Vilppulan kaupungissa toimivalle urheiluseuralle, Vilppulan Veikoille. Ajankohtaisen työstä tekee se, että Vilppulan Veikot täyttää 80 vuotta vuonna ...
  • 9-13 -vuotiaiden yleisurheilijoiden käsityksiä huippu-urheilijaksi tulemisesta ja mitä se heiltä edellyttää 

   Ruzza Sianoja, Evelyn (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Lahden Ahkeran 9-13 -vuotiaiden yleisurheilijoiden käsityksiä huippu-urheilijaksi tulemisesta ja mitä se heiltä edellyttää. Tutkimuksella selvitettiin nuorten urheilijoiden ...
  • A-klinikkasäätiön verkkopalveluiden IT-palvelunhallinnan prosessien kehittäminen 

   Korhonen, Susanna (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämä tutkimus on A-klinikkasäätiön toimeksiannosta tehty opinnäytetyö. Tutkimus-kohteena ovat olleet A-klinikkasäätiön suurimmat ja vanhimmat Päihdelinkki ja Lasinen lapsuus verkkopalvelut ja näiden IT-palvelunhallinta. ...
  • Aaltorahoitus-konsepti : Sosiaalisen median projektisalkun ei-taloudellisen ja hajautetun rahoituksen hallinta 

   Tuhkanen, Karl (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2010)
   Yritysten ja muiden yhteisöjen yhteisen hyvän investointeja voidaan edistää sitä paremmin, mitä enemmän kustannuksia jaetaan. Opinnäytetyö rakentaa kustannusten jakamiseen suuntautuvan konseptin toteuttaa projektirahoitusta ...
  • Aamiaismajoitusyrityksen perustaminen 

   Jansson, Pilvi (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2012)
   Aamiaismajoitusyrityksen perustaminen ja siihen liittyvät toimenpiteet ovat pääosassa tässä opinnäytetyössä. Lähtökohtana aiheen valinnassa ja toteutuksessa olen käyttänyt omaa kiinnostustani aamiaismajoitustoimintaa ja ...
  • Aamiaismajoitusyrityksen perustaminen Kymenlaaksoon 

   Söderholm, Jasmin; Kämäräinen, Maiju (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tässä työssä käsitellään aamiaismajoitusyrityksen perustamista Kymenlaaksoon. Työssä tarkastellaan perustettavan aamiaismajoitusyrityksen toimintaympäristöä, kysyntää sekä kilpailua ja tutustutaan myös mahdollisiin riskeihin ...
  • Aamiaispalvelun kehittäminen, Case: Dream Hostel 

   Merikallio, Saara (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on aamiaispalvelun kehittäminen ja toimeksiantajana työssä toimii tamperelainen Dream Hostel. Dream Hostel on Tampereen keskustan tuntumassa sijaitseva trendikäs ja melko uusi hostelli, jolta ...
  • Aatteellisen yhdistyksen toiminta ja rahoitus 

   Kärkäs, Joanna (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyössä selvitettiin Helsingin Autismi- ja Aspergeryhdistys ry:n toiminnan rahoittamiseksi potentiaalisia avustusten myöntäjätahoja julkiselta ja yksityissektorilta. Työn tutkimusosuudessa laadittiin Webropol-kysely ...
  • The Academic Heavy Cruise 2014 

   Seppänen, Suvi (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2015)
   Renewing a well-known special event for a limited target group is a challenge. This process becomes even more challenging, when the target group has a specific taste in music, and the venue is concise - a ship. This ...
  • Active Breaks in Business Meetings: Recreational and Team Building Activities 

   Schweiger, Nicole (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2014)
   The objective of this thesis was to study the market of recreational and team building activities for HUONE, a finish company based in Helsinki. This involved interviewing experts who gave recommendations on how to integrate ...
  • Adding value to customers by improving supply chain performance management for VuHai Company Ltd. 

   Le, Chau (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2012)
   The overall aim of this thesis was to measure and assess the current supply chain performance of one case company. The specific objective was to suggest the right actions to improve the supply chain performance in order ...
  • Adidas Suomi Oy: Brändikuvan rakentaminen markkinoinnin keinoin 

   Leinonen, Miira (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona Adidas Suomi Oy:lle syksyllä 2014. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää muotialan mielipidevaikuttajien mielikuvat Adidaksesta ja sen merkittävimmistä kilpailijoista. Vertailtaviksi ...