• Elämyksellisyys Tornion Kaupunginhotellin tuotekehityksessä 

      Jaako, Anita (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2012)
      Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia, voiko Tornion Kaupunginhotellin tuotteita kehittämällä saada matkailijoita viipymään pidempään kaupungissa. Tällä hetkellä matkailijoiden keskimääräinen viipymäaika kaupungissa ...