• Itsetuntemuksesta apua myyntityöhön 

      Jahnukainen, Juhani (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2015)
      Tämän opinnäytetyön tavoitteena on luoda powerpoint-esitys Haaga-Helian opettajille sekä opiskelijoille aiheesta ”Itsetuntemuksesta apua myyntityöhön”. Työn tavoitteena on kasvattaa opiskelijoiden itseluottamusta ja ...