• Osuuspankkien uuden ajan konttori-asiakkaiden näkökulma 

      Salenius, Nina; Vaab, Merilin (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2009)
      Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää asiakkaiden mielipiteet osuuspankeissa muutama vuosi sitten käyttöönotetusta uuden ajan pankkikonttorimallista ja sen toimivuudesta, ja tarkastella minkälaisena asiakkaat ovat uuden ...