• Big datan ja tietovarastojen hyödyntäminen liiketoiminnassa 

      Vaarala, Konsta (2019)
      Tutkimuksen aiheena on selventää big data- ja tietovarastointi -käsitteitä aihealueen parissa aloittelevia työntekijöitä sekä opiskelijoita. Tutkimuksen aihe valikoitui, koska organisaatioissa dataa on kerätty jo ...