• Pilvipalvelupohjaisen raportointijärjestelmän hyödyt 

      Vainikainen, Katri (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2014)
      Opinnäytetyön aiheena on tutkia sisäisen raportoinnin toteutusta pilvipalveluna. Tavoitteena on koota järjestelmän käyttöönotosta, pilvipalveluista ja sisäisestä raportoinnista kattava, mutta tiivistetty tietopaketti. ...