• Asiakasanalyysi - Case: E-Bogu Finland 

      Yang, Anzhou (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
      Tämä opinnäytetyö on määrällinen tutkimus, jossa pyritään selvittämään toimeksiantajan E-Bogu Finlandin asiakkaiden tietoja. Tässä opinnäytetyössä käydään läpi asiakastyytyväisyyttä ja sen hyödyntämistä, sen keruumenetelmiä, ...