• Sosiaalisen median suunnitelma Bar & Cafe Volumelle 

      Yazici, Emine (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
      Tämän työn tarkoituksena on luoda sosiaalisen media suunnitelma Salolaiselle baarille. Työn toimeksiantaja on Bar & Cafe Volum. Työ aloitettiin syksyllä 2017 ja valmistui vuoden 2018 alkupuolella. Työssä esitellään ...