• Delice- verkoston merkitys Helsingin ruokakulttuurin kehittämisessä 

      Yli-Honkaluoma, Anne (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2012)
      Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia Delice- verkoston merkitystä Helsingin ruokakulttuurin kehittämisessä. Tutkimuksessa selvitettiin, mitä hyötyä Delice- verkostoon kuuluminen toisi Helsingin ruokapalveluille, kuinka ...