"älypuhelimet" - Selaus asiasanan mukaan Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

  • Liikuntasovellus liikkumisen motivaation tukena 

   Mielonen, Essi (2020)
   Suomalaisten liikkumattomuus on puhuttanut mediassa jo pitkään. Lisäksi älypuhelinten käytön on todettu tutkimusten mukaan passivoivan ihmisiä. Teknologian nopea kehitys on lisännyt ja kannustanut älypuhelinten käyttöä ...
  • Mobiililaitteiden käyttö HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun opiskelijoiden keskuudessa 

   Niinimäki, Janne (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun tietojenkäsittelyn opiskelijoiden mobiililaitteiden käyttöä. Jatkuvasti kehittyvä mobiiliteknologia avaa uusia ja monipuolisia mahdollisuuksia ...
  • Mobiilivideot uutisjournalismissa 

   Forsberg, Heidi; Nord, Minna (2021)
   Opinnäytetyömme käsittelee mobiilijournalismia uutistoimituksessa. Mobiilijournalismilla tarkoitamme tässä työssä toimittajan älypuhelimella kuvaamaa videotallennetta tai livelähetystä, jota käytetään journalistisiin ...
  • Älylaitteiden tietoturvasovellukset kuluttajille 

   Tähtinen, Rami (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tässä opinnäytetyössä oli ideana tutkia älypuhelimien ja tablettien tietoturvaa sekä vertailla niille saatavilla olevia tietoturvasovelluksia tavallisen käyttäjän kannalta. Muut älylaitteet on rajattu työn ulkopuolelle. ...
  • Älypuhelin journalistin työvälineenä 

   Pirhonen, Petja (2020)
   Tämä opinnäytetyö tuo esiin uutta tutkimustietoa siitä, miten journalistit käyttävät älypuhelinta hyödykseen työtehtävissä. Työn tutkimusongelma on kaksiosainen. Toisaalta työ kartoittaa sitä, onko älypuhelimilla vaikutusta ...