• Fatman Frame tuotteen globalisointi 

      Kortelainen, Petri (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
      Tämä opinnäytetyö on projektityyppinen. Projekti koskee Fatman Oy:n tuotetta Frame, joka on .NET viitekehyksellä toteutettu sovellus. Yritykselle syntyi tarve globalisoida Frame-sovellus, kun yritys sai asiakkaita Suomen ...