• 360 asteisen animaation tekeminen Blender-ohjelmalla 

   Belfrage, Oliver (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   360 asteisten videoiden ja animaatioiden suosio kasvaa kovaa tahtia, ja virtuaalitodellisuuden hyödyntäminen on yleistynyt sekä viihdeteollisuudessa, koulutuksessa, suunnittelussa että lääketieteessä. Kasvavan kysynnän ...
  • 3D - mallinnus, työnkulku Blender - ohjelmalla 

   Paukkonen, Eemeli (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2015)
   Työn tarkoitus on oppia lisää 3D-mallinnuksesta ja Blenderin toiminnasta. Lisäksi tavoite on innostaa 3D-mallinnuksesta kiinnostuneita luomaan omia projekteja. Lyhyesti 3D-mallinnus tarkoittaa tietokoneohjelmalla luotavaa ...
  • 3D-grafiikan ja visuaalisten efektien lisääminen videoihin Blender-ohjelmalla 

   Chan, Yu (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2015)
   Nykyään monet ihmiset ottavat kameroilla videoita omiin tarkoituksiin ja mahdollisesti mai-nostamiseen. Olisi hyödyllistä, jos ihmiset osaisivat myös liittää tietokoneella tuotettuja liikku-via hahmoja videoihin. Opinnäytetyö ...
  • 3D-grafiikan luonti tietokonepeleihin 

   Elstelä, Arto (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2016)
   Työn tarkoitus on perehtyä 3D-mallinnusohjelmaan nimeltä Blender, ja luoda sen avulla tietokonepeliin soveltuva hahmo. Työssä otetaan huomioon ja hyödynnetään nykyajan peliteollisuuden menetelmiä, jotta saadaan kuva siitä, ...
  • 3D-tulostus 

   Nieminen, Sofia (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia 3D-tulostusta, sen tarjoamia mahdollisuuksia, kuinka 3D-tulostus näkyy markkinoilla kuluttajan näkökulmasta ja miten se vaikuttaa itse kuluttajaan. Käyn läpi muutamia näkökulmia ...