• 3D-tulostuksen liiketoimintamahdollisuudet 

   Knaapi, Kari (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyössä selvitetään, kuinka 3D-tulostuksen ympärille voitaisiin rakentaa kannattavaa liiketoimintaa. Aihe oli tutkimisen arvoinen, koska 3D-tulostamisen on ennustettu olevan seuraava teollisen valmistuksen mullistava ...
  • 3D-tulostuksen viipalointiohjelmien vertailu 

   Virolainen, Ville (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön tavoitteena on selventää 3D-tulostamisen prosessia yksityisen käyttäjän näkökulmasta sekä luoda testitulostuksia, joiden perusteella pystytään vertailemaan prosessissa käytettävien viipalointiohjelmien toimintaa ...
  • 3D-tulostus 

   Nieminen, Sofia (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia 3D-tulostusta, sen tarjoamia mahdollisuuksia, kuinka 3D-tulostus näkyy markkinoilla kuluttajan näkökulmasta ja miten se vaikuttaa itse kuluttajaan. Käyn läpi muutamia näkökulmia ...