"B2B" - Selaus asiasanan mukaan Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

  • Added value of B2B events Case: TRANSLOG Connect 2016 

   Kovacs, Aron (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   The commissionaire of the research is TEG – The Events Group. TEG is one of Europe’s leading business information providers, operating primarily within the key emerging markets of Central and Eastern Europe. The company ...
  • Alibaba.com sourcing guide for Finnish small and medium-sized enterprises 

   Lundell, Laura (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   The objective of this project-based thesis is to offer guidance for Finnish small and medium-sized enterprises (SMEs) about the use of Alibaba.com online marketplace in China-based sourcing, in the form of a guide. The ...
  • Asiantuntijan keinot ja valmiudet hyödyntää sosiaalista mediaa 

   Parvikoski, Bettina (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämä opinnäytetyö on tehty toimeksiantona Yritys X:lle vuoden 2015 aikana. Toimeksiantajaa kutsutaan opinnäytetyössä Yritys X:ksi, sillä se haluaa pysyä tunnistamattomana. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Yritys X:n ...
  • Business Models Of Mobile Identity Service Issuers In Finland And Iceland 

   Parjanne, Laura (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2015)
   The objective of this case study was to deepen the understanding about Valimo’s customers’ business, and getting tools to conquer new markets by identifying winning business models. The expected outcome was to gain information ...
  • Content Marketing vs. Traditional Advertising for B2B Companies 

   Anthony, Lorena (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2015)
   This thesis follows a traditional research-based structure. The thesis focuses around content marketing and traditional advertising for B2B companies. The thesis was pro-duced for a company called INS and aims at showing ...
  • Digikanavien hyödyt B2B-ostajalle ja ostotapaaminen digiai-kana 

   Lindholm, Daniel (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tutkimuksen tavoitteena oli parantaa myyjien valmiutta hyödyntää digiajan mahdollisuuksia paremmin myyntiprosessissa, sekä auttaa myyjiä ymmärtämään, milloin on ostajan mielestä parasta tavata henkilökohtaisesti ja milloin ...
  • How to Improve B2B Online Marketing Strategy for A Case Study Company: JingFengDa Paper Co., Ltd 

   Zhang, Wanyue (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2014)
   This is a research-oriented thesis commisoned by a Chinese SME, JingFengDa Paper Co., Ltd from China. The thesis aims at assisting the case study company to improve its online marketing strategy in foreign B2B environment. ...
  • Itsensä kehittämisen opas: Minäpystyvyys B2B-myyntityössä 

   Leppioja, Janika (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2016)
   Ilman Myyntityötä yritys ei tee tulosta. Myyjän ammatti ei siltikään ole arvostetuimpia ammatteja. Myynnin mainetta vievät stereotypiat puhelinmyynnistä ja tyrkyttävistä myyjistä. Digitalisoitumisen myötä kuitenkin asiakkaat ...
  • Myyntiedustajan päiväkirja 

   Lehtonen, Joel (2019)
   Päiväkirjamuotototeutus opinnäytetyö kuvastaa myyntiedustajan päivittäistä työtä joka päiväisessä toiminnassa. Jokaisena päivänä selvitetään työn tavoitteet ja kirjataan päivän aikana toteutunut työ ...
  • Myyntimateriaalien suunnittelu uudelle B2B-design yritykselle 

   Susi, Anu (2019)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön toimeksiantajana oli julkitilasisustukseen keskittyvä irtomattojen tuottaja Wanted Interior Oy. Produktina oli suunnitella tehokkaita myyntimateriaaleja, joilla yritys voi vaikuttaa ...
  • Onko Kariplast Oy brändi? 

   Kumpula, Annemari (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tutkimuksen pääongelmana on selvittää, onko ”Kariplast Oy” brändi, sekä mitä tapahtuu pienen, suomalaisen yrityksen identiteetille, kun kansainvälinen organisaatio ostaa sen osaksi suurempaa kokonaisuutta. Samalla ...
  • Sosiaalinen myynti B2B-myynnin tukena 

   Ahlqvist, Jenny (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli tutkia Social Sellingia eli suomennettuna sosiaalista myyntiä, ja sen mahdollisuuksia B2B-myynnin hyödyntämisessä. Työ tehtiin toimeksiantona yritys X:lle, joka myy B2B-palveluja. Tavoitteena ...
  • Sosiaalisen median vaikutus ostokäyttäytymiseen B2B -liiketoiminnassa 

   Juvonen, Marko; Vilkki, Samu (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön toimeksiantajana on Easyfairs Scandinavia AB. Yrityksen antama toimeksianto oli selvittää millä tavalla sosiaalinen media vaikuttaa yritysten hankintapäättäjien ostokäyttäytymiseen B2B -liiketoiminnassa. ...
  • Tunnettuuden rakentaminen ja markkinointiviestinnän rooli - Case: Faster Horse 

   Eisto, Katri; Ylönen, Outi (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2015)
   Ihminen kohtaa päivittäin 30 000 eri brändiviestiä, joten on haasteellista erottua mark- kinointiviestien massasta ja kilpailijoista. Yrityksen on tehtävä markkinointitoimenpitei- tä tunnettuuden saavuttamiseksi, jotta ...
  • User experience study of B2B-sales automation – case Terveystalo 

   Alarakkola, Outi (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2016)
   Digitalization changes radically sales and purchase processes in B2B markets. Business buyers actively search information from digital sources, and make purchase decisions already before meeting sales representatives. In ...