"B2B-myynti" - Selaus asiasanan mukaan Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

  • Automaation ja robotiikan hyödyntäminen B2B-myynnin prosesseissa 

   Eulenberger, Maria (2020)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää automaation ja robotiikan hyödyntämistä B2B-myynnin prosesseissa. Työn tarkoituksena on myös selventää lukijalle, kuinka automaatio ja robotiikka muuttavat myynnin funnelia ...
  • B2B-myyjien rekrytointiprosessi 

   Leppänen, Markus (2020)
   Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää B2B-myyjien rekrytointia ja siihen liittyviä tärkeimpiä tekijöitä. Opinnäytetyö käsittelee rekrytointia sekä työnhakijan, että työnantajan näkökulmasta peilaten sitä ...
  • B2B-myynti – nyt ja tulevaisuudessa 

   Kokkonen, Tommi (2020)
   Digitalisaatio ei ole vielä juurtunut B2B-myynnin toimialoihin kokonaisvaltaisesti. Pieniä askelia otetaan koko ajan, mutta isot uudistukset ovat vasta tulossa. Tämän opinnäytetyön tavoitteena on pohtia mitä B2B-myynti ...
  • Henkilökohtainen kehittyminen B2B-myynnin ammattilaiseksi 

   Raittila, Essi (2019)
   Tämä opinnäytetyö kuvaa kirjoittajan henkilökohtaista kasvua B2B- eli ratkaisumyynnin ammattilaiseksi myyntityön koulutusohjelman opintojen aikana ja tradenomiksi valmistumisen jälkeen. Työn tavoitteena on siis analysoida, ...
  • Henkilökohtainen kehittyminen restonomista B2B-myynnin ammattilaiseksi 

   Jokinen, Silva (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö kuvaa kirjoittajan henkilökohtaista kehittymistä restonomista Business-to- Business-myynnin (B2B) ammattilaiseksi. Kirjoittajan aiemmat opinnot restonomiksi synnyttivät idean lähteä opiskelemaan myyntiä ...
  • Myynnin käsikirja, Volvo CE Finland Oy 

   Salonen, Juuso (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämä opinnäytetyö on Volvo Construction Finland Oy:lle toimeksiantona toteutettu produkti. Volvo Construction Finland Oy on Suomen suurin maarakennuskoneiden myyntiin keskittynyt yritys. Opinnäytetyön tuloksena on produktina ...
  • Sopimusasiakkuuden kehittäminen : Case Yritys X 

   Hemmer, Heidi (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyö käsittelee sopimusasiakkuuden kehittämistä sekä lisäarvon tuomista kyseiselle asiakkaalle. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Yritys X:n sopimusasiakkaiden tyytyväisyys yritykseen sekä tekijät, jotka ...
  • Tutkimus kuorma-autojen vuokraustoiminnasta Scania Suomi Oy:lle 

   Arola, Suvi (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa kuorma-autojen vuokraustoiminnan nykytilanne Scania Suomi Oy:lle sekä toiminnan mahdollinen sopivuus yrityksen liiketoimintaan. Scania Suomi Oy:llä ei vielä talvella 2016-2017 ...
  • Yritysbloggaus myynnin tukena 

   Nuru, Veera (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee yritysbloggausta myynnin tukena. Teoriassa on käytetty tee-moina yritysbloggausta, digitaalista markkinointia ja B2B-myyntiä. Opinnäytetyö on toteutet-tu omasta innostuksesta aiheeseen vuosina ...