• Työajanhallintaohjelmistojen kartoitus 

      Leppänen, Mikko (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2014)
      Opinnäytetyö tehtiin syksyllä 2013 Provoice Finland Oy:n toimeksiannosta. Kohdeyri-tyksen räätälintyönä tehty työajanhallintaohjelmisto oli käymässä vanhaksi ja sen kor-vaaminen oli käynyt ajankohtaiseksi. Tässä työssä ...