• Digitaalisen liiketoiminnan konsepti 

   Kataja, Erik (2019)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee matkailuun ja turismiin liittyvää digitaalisen liiketoiminnan konseptia. Opinnäytetyön tarkoituksena on avata sen lukijalle aiheen ympärillä olevia käsitteitä, sekä kertoa kuinka käytännössä ...
  • Loppukäyttäjien suhtautuminen digitaaliseen jalanjälkeen 

   Bakir, Berfin (2019)
   Tämä opinnäytetyö tutkii verkossa asioivien loppukäyttäjien digitaalista jalanjälkeä. Tutkimus-työ on toteutettu tutkimuskyselyllä. Tutkimuskyselyyn vastasi yhteensä 132 eri verkossa asi-oivaa loppukäyttäjää. Opinnäytetyö ...
  • Product data management systems in support of product management – A Qualitative Case Study of Elisa Oyj, Consumer Unit 

   Juvonen, Kaisa (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
   The subject of this study was product data management systems and the way they support the product management process. The aim of the study was to clarify the area of product data management systems because the field covers ...
  • Toimivan verkkokaupan tuntomerkit 

   Uusitalo, Suvi (2019)
   Opinnäytetyössä käsitellään toimivan verkkokaupan tuntomerkkejä. Opinnäytetyön kohderyhmään kuuluvat yrittämisestä kiinnostuneet ja toimijat, joilla on jo olemassa oleva verkkokauppa. Verkkokauppaa ja menestyvää liiketoimintaa ...