"Käyttäjä" - Selaus asiasanan mukaan Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

    • Käyttäjän kokemus markkinoinnista sosiaalisessa mediassa 

      Nokelainen, Roni (2019)
      Opinnäytetyön tavoitteena on tutkia sosiaalisen median käyttäjän kokemuksia sosiaalisen median markkinoinnista ja sen toimivuudesta sekä käydä läpi markkinointia ja eri markkinoin-tistrategioita sosiaalisissa medioissa. ...