• Vapaaehtoistyöntekijöiden sitouttaminen sisäisen viestinnän keinoin 

      Jokinen, Milla (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2015)
      Opinnäytetyössä keskitytään sisäiseen viestintään ja sen vaikutukseen vapaaehtoistyössä ja sitouttamisessa toimintaan pääkaupunkiseudun Naisten Pankissa. Sisäisessä viestinnässä keskitytään siihen, millaista on toimiva ja ...