"jaksaminen" - Selaus asiasanan mukaan Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

  • Esimiehen työssä jaksamiseen vaikuttavat tekijät taloudellisen taantuman aikana 

   Heinonen, Heini; Helenius, Hannamari (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2009)
   Esimiehet kohtaavat työssään jatkuvia haasteita, paineita, odotuksia sekä ristiriitaisia ja usein hyvin moniulotteisia vaatimuksia. Tämänhetkinen taloudellinen taantuma on muuttanut johtamisen toimintaympäristön entistä ...
  • Fyysisellä aktiivisuudella tehokkuutta työpäivään : Lammin Osuuspankin työhyvinvoinnin kehittäminen 

   Mannonen, Iina; Kämäräinen, Ville (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tässä opinnäytetyössä käsitellään työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä. Toiminnallinen opinnäytetyö toteutettiin yhteistyössä Lammin Osuuspankin kanssa. Pankin työnantaja on kiinnostunut työntekijöidensä hyvinvoinnista ...
  • Ikäjohtamisen keinot ja työelämän joustot työurien pidentämisessä 

   Haapaniemi, Johanna (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2015)
   Väestön ikääntymisen vaikutusten johdosta vanhuuseläkeiän alarajaa jouduttiin nostamaan viime syksynä. Työväestön tulisi jaksaa jatkossa 2–3 vuotta pidempään työelämässä kuin mitä aikaisemmin. Eläketurvakeskuksen tuoreimman ...
  • Lepoaikojen toteutuminen hotelli- ja ravintola-alalla 

   Rantala, Anne (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, miten päivittäiset tauot, vuorokausilepoajat ja viikkolepoajat toteutuvat hotelli- ja ravintola-alan yrityksissä, sekä kartoittaa alan työntekijöiden mielipiteitä lepoaikojen ...
  • Pelastajien ja poliisien työssäjaksaminen 

   Heikkinen, Elisa; Rajaniemi, Anne (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tässä opinnäytetyössä kartoitettiin Suomen pelastus- ja poliisilaitosten työntekijöiden työssäjaksamista. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, millaisena pelastajat ja poliisit kokevat oman fyysisen kuntonsa, miten ...
  • Stress at work : stress management 

   Shchuka, Aljona (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2010)
   Stress has been experienced since ancient times, but it has never been worse than it is here in the early 21st century. Nowadays stress is responsible for more than fifty percent of all illness. Despite this fact, the ...
  • Työelämän laatu ja työntekijän tuottavuus suurtalousalalla 

   Helin, Maija (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2010)
   Hyvinvoiva ja työssäviihtyvä – tuottava – henkilökunta on yrityksen menestymisen perusedellytys. Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tutkia, miten julkishallinnon suurkeittiöissä ihmiset jaksavat ja pysyvät tuottavana ...
  • Työhyvinvointi EF Education Oy:ssä 

   Takanen, Jenni (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2011)
   EF Education Oy on vuonna 1965 Ruotsissa perustettu maailman suurin yksityinen kielikouluttaja, jolla on toimistoja yli 50 eri maassa. Opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona EF:n Suomen toimistoon, Helsinkiin, jossa työskentelee ...
  • Työhyvinvointi ja jaksaminen : Case: Koillis-Helsingin yrittäjät 

   Mannelin, Ilona; Ojala, Minna (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyössä käsitellään Koillis-Helsingin yrittäjien työhyvinvointia ja jaksamista sekä yrittäjyyttä. Lisäksi pohditaan yrittäjien työkykyä sekä keinoja hyvään elämänhallintaan. Tämä tutkimus on perustutkimus, jossa ...
  • Vapaaehtoisten jaksaminen Suomen Cheerleadingliiton jäsenseuroissa 

   Palin, Sonja (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli teoreettisen viitekehyksen avulla löytää vapaaehtoisten jaksamiseen keskeisimmin vaikuttava asiat. Tavoitteena oli lisäksi saada Suomen Cheerleadingliitto ja sen jäsenseurat tietoiseksi ...
  • Yrittäjän työssä jaksaminen 

   Matikainen, Jenni (2019)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee yrittäjän työssä jaksamista ja työhyvinvointia. Työhön on koottu keskeiset asiat yrittäjän työhyvinvoinnista, yrittäjän sosiaaliturvasta sekä työssä jaksamisesta. Työn tavoitteena on ollut ...