"jaksottaminen" - Selaus asiasanan mukaan Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

    • Taekwon-Do ottelijan voimaharjoitteluopas 

      Rossi, Samuli (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
      Tämä on produktiivinen opinnäytetyö, joka on tehty toimeksiantona Suomen ITF Taekwon-Do ry:lle. Työn tavoitteena oli luoda opas lajin ottelupuolen voimaharjoittelusta, sekä suun-nitelma sen jalkauttamisesta kohderyhmälle. ...