"käsitykset" - Selaus asiasanan mukaan Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

  • Asiakaspalvelu2014 -hanke ja siitä syntyneet käsitykset 

   Pekkarinen, Virpi (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa valtiovarainministeriön Asiakaspalvelu2014 -hankkeen nykytila sekä analysoida hankkeesta syntyneitä mielipiteitä ja käsityksiä. Tavoitteena oli tutustuttaa lukija julkisen ...
  • Customer Perceptions of Sustainable Airports 

   Penttinen, Tommi; Ronkainen, Olli (2020)
   The purpose of the study was to find how customers perceive airports and their sustainability. The aim was to find good practices from airports and other industries to find out what practices are most likely to be perceived ...
  • Identifiering av problemområden i tjänstekvaliteten hos Golden Rax, Sello 

   Ljungberg, Nina (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2009)
   This thesis was commissioned by the restaurant Golden Rax Sello, situated in Espoo. The commission was also of personal interest as the author has worked in the restaurant for over two years. The aim of the thesis was ...
  • Ravintola-alan esimiesten käsityksiä eettisestä johtamisesta 

   Saloranta, Tea (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, millaisia käsityksiä ravintola-alan esimiehillä on eettisestä johtamisesta alan työntekijöinä, työyhteisön jäseninä, johdettavina ja esimiehinä. Eettisellä johtamisella tarkoitetaan ...