"laatu" - Selaus asiasanan mukaan Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

  • Aktian palveluiden kehittäminen nuorille asiakkaille 

   Aladin, Stella (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2012)
   Aktia on viimeisen vuoden aikana tehnyt suuria panostuksia palvelun laadun parantami-seksi. Aktia lanseerasi uuden konttorikonseptin toukokuussa 2011 ja uusi verkkopankki otettiin käyttöön vuoden 2012 alussa. Korkea ...
  • Analysis of Customer Relationship Marketing in DB Schenker Logistics Finland 

   Silver Kirita, William (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2010)
   The main objective of this study was to examine the relationship between DB Schenker Logistics Finland and its customers and the possibilities of managing and maintaining the customer marketing relationship. The main purpose ...
  • Asiakaspalvelun laadun kehittäminen Seinäjoen kaupunginteatterissa 

   Tikkanen, Elina (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli toteuttaa Seinäjoen kaupunginteatteriin asiakaspalvelutyytyväisyys kysely koskien Seinäjoen kaupunginteatterin asiakaspalveluprosesseja ja asiakaspalvelun laatua. Tutkimus toteutettiin joulukuussa ...
  • Asiakastyytyväisyyden kartoittaminen kyselylomakkeen avulla : Hesburgerin salaatit 

   Hokkanen, Timo; Mäkelä, Mika (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2009)
   Hesburger on Suomen tunnetuimpia pikaruokaketjuja, ja ketjun toimipisteitä on Suomessa jo yli 200. Tämän lisäksi Hesburger on laajentunut ulkomaille mm. Viroon, Saksaan ja Latviaan. Tässä opinnäytetyössä tutkitaan Hesburgerin ...
  • Asiakastyytyväisyyden kehittäminen Kahvila Ravintola Uppopullassa 

   Kivelä, Fanni (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2015)
   Asiakastyytyväisyys on yksi asiakaskeskeisen ajattelutavan omaavien yritysten tärkeimmistä päämääristä. Asiakastyytyväisyyteen vaikuttaa niin palvelun laatu, ruokatuotteen laatu kuin palveluyrityksen viihtyvyyskin. Ostetun ...
  • Asiakastyytyväisyys hotelli Cumulus Kotkassa 

   Hannola, Tuula; Turunen, Heidi (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli toteuttaa hotelli Cumulus Kotkan toimeksiannosta asiakastyytyväisyyskysely hotellin asiakkaille keväällä 2008. Työn tarkoitus oli tuoda toimeksiantajalle ajankohtaista ja tärkeää tietoa heidän ...
  • Asiakastyytyväisyys ja kaupunkibrändin näkyvyys Helsinki-Vantaan lentoaseman matkailuneuvonnassa 

   Pihlainen, Noora (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2012)
   Työssä tarkastellaan asiakastyytyväisyyttä sekä Helsingin kaupungin matkailubrändin näkyvyyttä Helsinki-Vantaan lentoaseman seudullisessa matkailuneuvonnassa. Työn tavoitteena oli selvittää, millaiseksi matkailuneuvonnan ...
  • Asiakastyytyväisyys Sokos Hotel Arina Oulun myyntipalvelussa 

   Muhonen, Elina (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia asiakkaiden tyytyväisyyttä palvelun laatuun Sokos Hotel Arinan myyntipalvelussa. Sokos Hotel Arina on Oulussa sijaitseva, Sokos Hotels -ketjuun kuuluva hotelli. Tutkimuksen kautta ...
  • Asiakastyytyväisyyskysely Gouda-matkavakuutukselle 

   Vilkki, Elina (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön aiheena oli asiakastyytyväisyyskysely Gouda-matkavakuutukselle. Tutkimus tehtiin yhteistyössä Falck Oy:n ja Goudan kanssa. Tavoitteena oli selvittää asiakkaiden tyytyväisyys matkavakuutukseen. Kyselyn ...
  • Asiakastyytyväisyyskysely Hotelli Vanajanlinnan yksityis- ja ryhmäasiakkaille 

   Salmi, Martta (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön aiheena on asiakastyytyväisyyskyselyn toteuttaminen toimeksiantajan Hotelli Vanajanlinnan asiakkaille. Opinnäytetyön tavoitteena on tutkia Hotelli Vanajanlinnan asiakkaiden tyytyväisyyttä hotellin tarjoamien ...
  • Asiakastyytyväisyyskysely Porvoon MakuAsian Ravintola Acvariolle 

   Mäntylä, Miikka; Schwartz, Matti (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämä opinnäytetyö esittelee Porvoon MakuAsian Ravintola Acvariolle tehdyn asiakastyytyväisyystutkimuksen ja sen tulosten perusteella tehdyn kehityssuunnitelman. Asiakastyytyväisyystutkimuksen tarkoituksena on selvittää ...
  • Asiakastyytyväisyystutkimus : Case: Lady Line Kirkkonummi 

   Hartikainen, Sanna; Leppänen, Pauliina (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2011)
   Aidosti asiakaslähtöinen yritys ymmärtää asiakkaidensa arvon ja merkityksen yrityksen liiketoiminnan perustana. Asiakkaan ehdoilla toimiva yritys pystyy täten saavuttamaan vahvaa kilpailuetua alan muihin toimijoihin nähden. ...
  • Asiakastyytyväisyystutkimus Ehrensvärd-seura ry:lle 

   Salonen, Emmi (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön tutkimusongelmana oli selvittää Ehrensvärd-seuran asiakkaiden tyytyväisyys seuran tarjoamiin palveluihin, ja samalla kartoittaa asiakasrakennetta. Tavoitteena oli selvittää asiakastyytyväisyyden nykytila sekä ...
  • Asiakastyytyväisyystutkimus Villa Störsvikiin 

   Heinonen, Karolina; Niemi, Saija (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämä opinnäytetyö on tehty toimeksiantona Lumo Störsvik Oy:lle kartoittamaan tilaus- ja juh-lapalveluita tuottavan Villa Störsvikin asiakastyytyväisyyttä, ja sitä kautta esittämään toimek-siantajalle kehitysehdotuksia ...
  • Asiakastyytyväisyystutkimus, Case: LVI-DAHL Oy Seinäjoki 

   Kangasluoma, Ville (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön aiheena on asiakastyytyväisyystutkimus LVI-DAHL Oy Seinäjoelle. Kyseinen opinnäytetyö toteutettiin kevään 2012 aikana liiketaloutta opiskelevan opiskelijan toimesta. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää ...
  • Asiakasymmärrys EasyFit Pasilan palvelukokonaisuuden kehittämisessä 

   Hynninen, Milla (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyö on tehty toimeksiantona Pasilan EasyFit-keskukselle. EasyFit on kotimainen kuntosaliketju, joka tarjoaa kuntosalipalveluita, virtuaaliryhmäliikuntaa sekä ohjattuja ryhmäliikuntatunteja 29,90 euron kuukausihintaan. ...
  • Asiakkuuden kehittäminen: Autoliiton jäsentyytyväisyys 

   Leppäjärvi, Hilla (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2010)
   Autoliitto on vuonna 1919 perustettu autoilijoiden palvelu-, etu- ja harrastusjärjestö. Liiton tavoitteena on tarjota jäsenistölle edullisesti ja vaivattomasti kaikki tarvittavat autoiluun liittyvät edut ja palvelut. ...
  • Breakfast service quality in Restaurant Gui, Hilton Helsinki Airport hotel 

   Ojerinde, Babajide (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2011)
   The key issue in any organization operating in the service sector, hotels been part of them, is service quality. The extent to which the organization manages its service quality will go a long way to either make it successful ...
  • Brändin näkyvyys Fazerin kahviloissa 

   Leppiaho, Nina; Kukkanen, Satu (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, miten brändi näkyy Fazerin kahviloissa. Opinnäytetyöllä pyritään selvittämään, tukevatko kahvilat nykyisellään brändin imagoa ja tavoitteita. Tutkimuskysymystä lähestytään ...
  • Chalupa Food Macheten asiakkaiden kokemukset Chalupan palvelun laadusta 

   Lamminen, Minna (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2016)
   Menestyäkseen kiihtyvässä kilpailutilanteessa ravintoloiden on erilaistuttava kilpailijoistaan ja kokemustalouden merkityksen noustessa ravintoloiden on entistä tärkeämpää kehittää ja tarjota asiakaskokemuksia tuotteiden ...