"laatujohtaminen" - Selaus asiasanan mukaan Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

  • Chalupa Food Macheten asiakkaiden kokemukset Chalupan palvelun laadusta 

   Lamminen, Minna (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2016)
   Menestyäkseen kiihtyvässä kilpailutilanteessa ravintoloiden on erilaistuttava kilpailijoistaan ja kokemustalouden merkityksen noustessa ravintoloiden on entistä tärkeämpää kehittää ja tarjota asiakaskokemuksia tuotteiden ...
  • Eduskunnan kanslian tietohallinnon riskienhallinnan kehittäminen 

   Laulajainen, Antti (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2015)
   Eduskunnan kanslian tietohallintotoimisto tuottaa eduskunnan toiminnan kannalta keskeiset tietojärjestelmät, joiden toimivuus on oltava korkealla tasolla eduskunnalle asetettujen tehtävien saavuttamisen mahdollistamiseksi. ...
  • Karjalan Kievarin perehdyttämiskansio 

   Happonen, Minna (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän projektityönä toteutetun opinnäytetyön tavoitteena oli luoda selkeä perehdyttämiskansio matkailuyritys Karjalan Kievarin uusille työntekijöille. Laatukoulutuksen myötä huomattiin, että yritys tarvitsisi perehdyttämiskansion. ...
  • Laatukäsikirjan toteuttaminen Restonomiopiskelijayhdistys Pore ry:lle 

   Maidell, Nea (2020)
   Laatujohtaminen on hyvin moniselitteinen käsite. Perusideana siinä pidetään monipuolista laatukäsitystä sekä toiminnan asiakaslähtöisyyttä. Ideana siis on saada henkilöstö sitoutumaan kaikilta tasoilta ja saada mukaan ...