• Valtionhallinnon naisjohtajat Suomessa ja Japanissa 

      Tran Thi, Kim Chi (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2012)
      Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan Suomen ja Japanin valtionhallinnon johto- ja esimiestehtävissä työskentelevien naisten nykytilannetta ja asemaa työyhteisössä, sekä kartoitetaan naisten uraa ja etenemismahdollisuuksia ...