• Elämäntapana naisyrittäjyys - Verkostojen merkitystä etsimässä 

      Kantola, Maria (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2016)
      Elämäntapana naisyrittäjyys – Verkostojen merkitystä etsimässä – opinnäytetyö toteutettiin laadullisena tutkimuksena. Valitun lähestymistavan avulla mahdollistui ymmärrys naisyrittäjyys- ja verkostoilmiöistä sekä verkostojen ...