"ympäristöraportointi" - Selaus asiasanan mukaan Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

  • Jätelaitosten yhteiskuntavastuun GRI-tunnusluvut 

   Helen, Raija (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2007)
   Tutkimuksessa on määritetty jätelaitoksille Global Reporting Initiative (GRI) -ohjeiston mukaisia tunnuslukuja yhteiskuntavastuun raportointia varten. Tutkimus on osa käynnissä olevaa jätelaitosten ulkoisen ja sisäisen ...
  • Ympäristöasioiden hallinta Kovanen Yhtiöt Oy:ssä 

   Kallio, Tiina (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tässä opinnäytetyössä selvitettiin, miten organisaatiossa voidaan ympäristönäkökohdat tunnistaa ja huomioida päivittäisessä toiminnassa ja miten ympäristöasioita voidaan johtaa. Tutkimus tehtiin tapaustutkimuksena henkilö- ...