"ympäristövaikutukset" - Selaus asiasanan mukaan Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

  • Ekotehokkuus kilpailukyvyn kasvattajana: Case Haikon Kartano 

   Lindroos, Thomas (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän työn tavoitteena oli kartoittaa ekotehokkuusajattelun tuomia hyötyjä toimeksiantajayrityksenä toimivan Hotelli Haikon Kartanon kilpailukyvyn kasvattamisessa. Tarkoituksena oli paitsi löytää käytännön keinoja ...
  • Kestävän kehityksen toimintatapojen tila neljässä Uudellamaalla sijaitsevassa hotellissa 

   Vitikainen, Sini (2019)
   Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimii Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. Tämä Opinnäytetyö on osa Erasmus+ TOURIST –projektia, jonka tavoitteena on lisätä tietoisuutta ja ymmärrystä kestävästä matkailusta Thaimaan ja ...
  • Naantalin Kylpylän ympäristötoiminnan kehittäminen 

   Bergman, Laura (2019)
   Opinnäytetyön aihe on saatu toimeksiantona Naantalin kylpylältä. Tutkimus on laadullinen ja toimeksiantajan tavoite on opinnäytetyön tuloksien avulla kehittää ympäristöystävällistä sekä kestävää liiketoimintaa. Työn ...
  • Verkkokauppapalautuksien ongelmat ympäristön kannalta 

   Laakso, Hanna (2019)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia 18–30-vuotiaiden nuorten tietoisuutta verkkokauppapalautusten ympäristövaikutuksista ja selvittää vaatteiden verkkokauppapalautusten taustalla olevia syitä. Lisäksi haluttiin ...