"z-sukupolvi" - Selaus asiasanan mukaan Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

  • Developing the user path in a digital staffing platform 

   Niemikallio, Viivi (2019)
   The staffing industry is growing and changing fast which has brought new digital alternatives for the traditional staffing services. One of these new digital alternatives is Treamer Oy, a Finnish startup company that has ...
  • Eco-anxiety in travel decision making among Generations X and Z 

   Hurri, Kaisa (2020)
   Eco-anxiety is an unfortunate result of climate change that affects our health, attitudes and values. It’s a result of increased worry and desperation people are experiencing about the environment. Eco-anxiety can appear ...
  • Sosiaalisen median vaikutus Z-sukupolven ostokäyttäytymiseen 

   Mäkinen, Julia (2019)
   Sosiaalisen median vaikutusta Z-sukupolven ostokäyttäytymiseen on tutkittu vielä verrattain vähän. Nuorison kulutustottumuksia ja sosiaalisen median käyttöä on tarkasteltu ja selvitelty erillisinä ilmiöinä, mutta niiden ...
  • Tervetuloa duuniin! : - opas nuoren perehdyttämiseen 

   Nyyssönen, Elise
   Haaga-Helian julkaisut (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2016)
   Nuoren työntekijän tukeminen työsuhteen alkutaipaleella on tärkeää, sillä hän saattaa olla työelämässä ensimmäistä kertaa. On tärkeää, että nuorelle jää ensimmäisistä työsuhteista positiivinen mielikuva. Tämä opas on ...
  • Välkommen till jobbet! : guide för introduktion av ungdomar 

   Nyyssönen, Elise
   Haaga-Helias publikationer (Haaga-Helia yrkeshögskola, 2016)
   Det är viktigt att en ung arbetstagare får stöd i början av sitt anställningsförhållande, eftersom han eller hon precis kan ha kommit ut i arbetslivet. Det är viktigt att den unga får en positiv bild av sina första riktiga ...
  • Z-sukupolven kokemuksia ja odotuksia hyvästä päivittäisjohtamisesta ja työelämästä 

   Salomaa, Essi (2019)
   Tämän tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa Z-sukupolven edustajien kokemuksia ja odotuksia päivittäisjohtamisesta ja työelämästä yleensä. Tarve Z-sukupolven ajatusmallien tutkimukselle oli noussut esille useammissa ...
  • Z-sukupolven tavoittava vaikuttajamarkkinointi Instagramissa 

   Piitulainen, Tiia (2020)
   Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia millainen vaikuttajamarkkinointi tavoittaa kohderyhmänä olevan Z-sukupolven Instagramissa. Aihetta lähdettiin tutkimaan kartoittamalla, millainen on tämän sukupolven kuluttaja, ...