Uusimmat viitteet

 • Vapaaehtoisten henkilöstöhallinto tapahtumissa 

  Monikainen, Katrin (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän tutkimustyyppisen opinnäytetyön aiheena on vapaaehtoistoiminnan henkilöstöhallinto tapahtumissa sekä vapaaehtoisten motivaatio. Tutkimustyön tarkoituksena on tutkia, miten vapaaehtoisten henkilöstöhallinto tapahtumissa ...
 • Videosisältö sosiaalisen median taktisessa rekrytointimarkkinoinnissa 

  Naukkarinen, Roosa (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää toimeksiantajan eli Duunitori Oy:n asiakkaille toteutettavaa rekrytointimarkkinoinnin videosisältöä niin, että sillä päästäisiin yhä parempiin tuloksiin. ...
 • Säteilyturvakeskuksen Ydinvoimalaitosten valvontaosaston projektihallinnan ja -johtamisen menettelyiden kehittäminen 

  Salonen, Alice (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Säteilyturvakeskuksen (STUK) Ydinvoimalaitosten valvontaosaston (YTO) valvottavana on eri laajuisia laitosmuutoshankkeita. Opinnäytetyön yleistavoitteena oli saada sellaista tietoa projektihallinnan ja -johtamisen menettelyistä ...
 • Euroopan unionin oikeus ja Suomen kansallinen lainsäädäntö: maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa täytäntöön pannut EU-säädökset 

  Nyberg, Nelli (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tein toiminnallisen, produktityyppisen opinnäytetyön toimeksiantona Suomen ympäristöministeriölle. Valmistelin ympäristöministeriön käyttöön kaksi taulukkoa, joissa erittelen, mitkä EU-säädökset on pantu täytäntöön maankäyttö- ...
 • South Korean business environment and startup ecosystem 

  Pajala, Nina (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Many Western companies have the potential and interest to expand their businesses to South Korea but it takes quite a lot of effort unless there is a native in the team or a lot of background research done beforehand. ...
 • Valtion hankintojen toteutus vuonna 2017 

  Lodewijks, Ines (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö on tehty Valtiokonttorin toimeksiantona liittyen Valtion hankintojen digitalisoinnin toteutusohjelmaan eli Handiin. Handin tavoite on yhtenäistää valtion hankinnat ja toteuttaa hankinnat tehokkaasti ja ...
 • Johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelma – assistentin tulevaisuustaidot 2025 

  Mäkirinne, Hanna (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa tietoa Haaga-Helia ammattikorkeakoulun johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelmassa tehtävälle kehitysprojektille ja tällä tavoin auttaa kehittämään koulutusohjelmaa osana ...
 • Työtuomioistuimen ratkaisut 1980 – 2005 

  Leino Hidalgo, Kirsi (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018o)
  Opinnäytetyöni, Työtuomioistuimen ratkaisut 1980 – 2005 välisenä aikana, vaati erilaisten kanteiden analysointia ja tutkimista. Aloitin kuitenkin työni etsimällä erilaisista lähteistä tietoa työtuomioistuimesta. Kerron ...
 • Työyhteisöviestinnän vaikutus tapahtuman onnistumiseen 

  Mattila, Elina (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö on tehty tapahtuma-alalla työskenteleville henkilöille muistuttamaan työyhteisöviestinnän merkityksestä ja vaikutuksesta tapahtuman onnistumiseen. Työ on rakenteeltaan laadullinen työ ja koostuu kuudesta ...
 • Suomalaisen teknologiayrityksen kansainvälistyminen Arabimaihin 

  Huovinen, Ilona (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kansainvälistyminen on suomalaisille pk-yrityksille tärkeää, etenkin toimialoilla joiden kotimarkkina-alue on suppea. Vaikka ulkomaankauppa ja kansainvälisille markkinoille laajentuminen voi olla hyvinkin haastavaa, se ...
 • Tapahtuma-alan tarve AsTu -täydennyskoulutuspäivälle 

  Tiilikainen, Mira (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö tutkii tapahtuma-alan koulutusmahdollisuuksia ja sen tarvetta uudelle täydennyskoulutuspäivälle. Tapahtuma-ala kehittyy jatkuvasti, jolloin tuottajan työnkuva muodostuu alan tarpeita ja trendejä mukaillen. ...
 • Wilma-ohjeet opiskelijahallinnon tueksi 

  Teuhola, Suvi (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Ammatillisen koulutuksen opiskelijahallinto on nyt muutoksessa. 1.1.2018 astui voimaan uusi laki ammatillisesta koulutuksesta, jossa uudistukset koskevat mm. tutkintojärjestelmää, opiskelijan ohjausta ja koulutuksen ...
 • GDPR ja sen vaikutuksia Euroopan unionissa 

  Manninen, Sara (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tietosuoja ja siihen liitännäiset asiat tulevat olemaan suurien muutoksien kohteena toukokuun 25. päivä vuonna 2018, kun EU:n yleistä tietosuoja-asetusta, eli tutummin GDPR:ää (General Data Protection Regulation) aletaan ...
 • Sosiaalisen median markkinoinnin kehittämissuunnitelma Shopnordicolle 

  Kasslin, Henna (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö on toiminnallinen ja tehty toimeksiantona pohjoismaiseen sisustukseen ja designiin keskittyvälle verkkokauppa Shopnordicolle. Kyse on sosiaalisen median markkinoinnin kehittämissuunnitelmasta ja sen tarkoituksena ...
 • Assistenttiyrittäjyyden uratarinat 

  Priha, Veera (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tutkia assistenttiyrittäjyyttä teemahaastattelujen avulla. Haastattelin kuutta assistenttiyrittäjää. Assistenttiyrittäjyyden uratarinat on aiheena uusi, sillä vaikka yrittäjyyttä on ...

Näytä lisää