Uusimmat viitteet

 • Asiakaskannattavuus ja hinnoittelu tilitoimistossa X 

  Rita, Jukka (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Taloushallintoala on kokenut runsaasti muutoksia 2000-luvulla ja tilitoimistojen toiminta on kehittynyt digitaalisempaan suuntaan. Hinnoittelumallit muuttuvat kehityksen mukana ja asiakaskohtaiset kannattavuudet vaihtelevat ...
 • Kulttuuritapahtumaorganisaatioiden tilintarkastuksen ominaispiirteitä 

  Turkia, Asko (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, mitä erityisiä ominaispiirteitä ilmenee tapahtumaorganisaatioiden tilintarkastuksessa. Tutkimuksen myötä oli tarkoitus kartoittaa myös, mitä ajankohtaisia muutoksia lainsäädännössä ...
 • Flamenatorin lanseeraus ja markkinointi sosiaalisessa mediassa 

  Martelius, Axel (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö työ on markkinointi- ja lanseeraussuunnitelma GranaStore LLC:n tulevalle Flamenator – tuotteelle. Flamenator on rasvapalojen sammuttaja, jonka on tarkoitus tehdä niiden sammutus helpommaksi ja ...
 • Kirjausketju kirjanpidon ohjausvälineenä 

  Aho, Maria (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kirjanpitolaissa esiintyy useita vakiintuneita käytäntöjä, jotka on lisätty myös lakiin, kuten hyvä kirjanpitotapa sekä tilinpäätöksen antama oikea ja riittävä kuva. Niiden toteutumiseen tarvitaan muun muassa kirjanpitolain ...
 • Asiakastyytyväisyyskysely taloushallinnon sisäisille asiakkaille 

  Tahiri, Albion (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Yrityksen taloushallintopalveluiden nykytilan selvittäminen sisäisen asiakastyytyväisyyden avulla on yksi tärkeimmistä asioista palvelujen laatujen kehittämiseen. Palvelukokonaisuu-den nykytilan analysoinnilla pystytään ...
 • Kartoitus asuntosijoittamisen tuotto-odotuksesta eri sijoitusasuntomalleissa 

  Lindgren, Tony (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyöni pyrkii kertomaan ja havainnollistamaan asuntovuokraustoiminnan kulura-kennetta sekä korostaa vuokrattavaksi aiotun kohteen valinnan tärkeyttä silloin kun, sijoi-tuksen on tarkoitus olla pidempiaikainen ja ...
 • Ulkomaisen työvoiman henkilöstövuokraus Suomeen 

  Oksanen, Saara (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä tarkastellaan työvoiman henkilöstövuokrausta ulkomailta eräässä Suomessa toimivassa henkilöstöpalveluyrityksessä. Työn lähtökohtana on tarttua ajankohtaiseen aiheeseen, työvoimapulaan, joka haittaa jo paikoin ...
 • Opas Google Data Studion ja markkinoinnin dashboardien hyödyntämiseen markkinoinnissa 

  Roponen, Esa (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä produktityyppisessä opinnäytetyössä tehdään verkkosivun muotoon opas, joka esittelee markkinoinnin dashboardien ja Google Data Studion hyödyntämistä yrityksen markkinoinnissa. Työ jakautuu teoriaosuuteen ja toiminnalliseen ...
 • Kansallisen tulorekisterin vaikutukset palkanlaskennan tehtäviin 

  Rautonen, Johanna (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kansallinen tulorekisteri astuu voimaan 1.1.2019. Opinnäytetyössä tutkitaan Kansallisen tulorekisterin mahdollisia vaikutuksia palkanlaskennan työtehtäviin sekä päivittäisellä että vuosittaisella tasolla. Tutkimuksessa ...
 • Esimiehen työhyvinvointi 

  Horppu, Tiia (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö käsittelee tuttua käsitettä, työhyvinvointia hiukan erilaisesta näkökulmasta. Hyvin usein työhyvinvoinnista puhutaan työntekijän sekä tiimin näkökulmasta, unohtaen esimiehen jaksamisen omassa työssään. Tämän ...
 • Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa, kohdeyhteisönä Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY 

  Karisalo, Antti (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Julkinen hankinta on menettely, jossa valtion, kunnan, kuntayhtymän tai muun julkisen sektorin hankintayksikkö hankkii tavaroita, palveluita tai rakennusurakan oman organisaationsa ulkopuolelta julkisilla varoilla. Tavoitteena ...
 • Asiantuntijan roolin muutos valmentajaksi Kela tiimi X:ssä 

  Gummerus, Sarri (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Valmentaminen ja coachaus ovat tämän päivän yritysmaailmassa keskeisiä termejä ja valmentavaa otetta käytetään henkilöstön johtamisen työkaluna. Myös asiantuntija voi valmentaa eli Kelassa osa etuuden sisällön asiantuntijoina ...
 • Vuorovaikutteinen perehdytysopas huoltamotyöntekijälle 

  Aksentjeff, Ella; Nivus, Anni (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Toiminnallisen opinnäytetyön aiheena on perehdyttäminen ja produktina tehdään perehdytysopas. Toimeksiantajana toimii Shell Konala. Tavoitteena on luoda selkeä ja helposti muokattavissa oleva vuorovaikutteinen perehdytysopas ...
 • Monikulttuurisen työyhteisön lähiesimiestyö 

  Tuovinen, Kirsi (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena on Monikulttuurisen työyhteisön lähiesimiestyö. Opinnäytetyön teoriaosuus käsittelee kulttuurillisia eroja suomalaisen kulttuurin ja muiden maiden kulttuurien välillä. Eroihin lukeutuu muun muassa ...
 • Riskitön korko osana amerikkalaisten osakeoptioiden arvostusta alhaisen korkotason aikana 

  Harju, Julius (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä tutkielmassa tarkastellaan amerikkalaisten osakeoptioiden arvostuksessa käytettävää riskitöntä korkoa osana teoreettista arvostusmallia, alhaisen markkinakoron vallitessa. Tutkielmassa havainnoidaan toteutuneiden ...

Näytä lisää