Uusimmat viitteet

 • Ulkomaille muutto on tunteiden vuoristorataa 

  Korhonen, Jutta (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli saada selvitettyä miten ulkomailla työskenteleminen sekä Suomeen paluu on koettu. Kirjallisuuteen pohjautuvassa osiossa käsitellään kansainvälistymistä sekä sen tuomia mahdollisuuksia ...
 • Brändi-identiteetin määrittäminen : Case: Oreo Suxesso Oy 

  Karjula, Mikko (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä toiminnallinen opinnäytetyö käsittelee brändiä, brändi-identiteettiä, brändi-imagoa sekä brändinhallintaa. Opinnäytetyö on toimeksianto coaching- ja arviointipalveluja tarjoavalta Oreo Oy Suxessolta. Yrityksen palveluihin ...
 • Kryptovaluuttojen käyttö ja tulevaisuus 

  Singh, Jasmine (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kryptovaluutat ovat uusi ilmiö rahayhteiskunnassamme. Maailma hiljalleen siirtyy käteisestä digitaaliseen rahaan, ja seuraavaksi tulevaisuuden ilmiöksi povataan kryptovaluuttojen laaja-alaista hyväksyntää muun muassa ...
 • Kiertotalous ja palvelumuotoilu kasvun mahdollistajina From Waste to Taste ry:n toiminnassa 

  Kasurinen, Riina (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä on toiminnallinen opinnäytetyö, jonka tavoitteena on kasvattaa From Waste to Taste ry:n liiketoimintaa. Toimeksianto on saatu osana 3AMK Circular Economy for Sustainable Growth –kurssia keväällä 2018. 3AMK-kurssi on ...
 • Maksukyvyn puutteellinen varmistaminen kuluttajan ylivelkaantumisen katalyyttina 

  Hermas, Lauri (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Vakuudettomia kulutusluottoja myönnetään Suomessa ennätystahtia. Valitettavasti myös ylivelkaantumisen ongelmat seuraavat perässä. Maksuhäiriöisten henkilöiden lukumäärä on kasvanut ylivelkaantumisen myötä. Työn tavoitteena ...
 • Constantly Evolving Music Business: Stay Independent vs. Sign to a Label: Artist's Point of View 

  Winberg, Sampo (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  The mark of an artist making it in music industry, throughout its relatively short history, has always been a record deal. It is a ticket to fame and seen as the only way to make a living with your music. Most artist would ...
 • WhatsAppin hyödyntäminen markkinoinnissa 

  Piispa, Vivian (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena on WhatsAppin hyödyntäminen markkinoinnissa. Opinnäytetyöhön sisältyy produktina lista vinkeistä miten WhatsApp -pikaviestisovellusta voi hyödyntää yritysten markkinoinnissa. Työn rajauksena on käsitellä ...
 • Nuorten kuluttajien sitouttaminen monikanavaisella sosiaalisen median sisällöntuotolla 

  Aalto, Teemu (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Sosiaalinen media muuttuu kaiken aikaa ja on pysynyt ajankohtaisena jo pitkään. Erityisesti nuorten keskuudessa sen käyttö on hyvin runsasta. Suuret ikäluokat ovat hiljalleen siirtymässä merkittävimmästä asemasta kuluttajina, ...
 • Verkkokaupan käytettävyyteen vaikuttavat tekijät 

  Merivaara, Trina (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työ toteutettiin kevään 2018 aikana. Työn tavoitteena oli selvittää miten erilaiset tekijät vaikuttavat verkkokaupan käytettävyyteen. Lisäksi selvitetään miten käytettävyyteen liittyvät ominaisuudet toimivat, miten ne ...
 • Verkostoituminen käsityön alalla 

  Raitovuo, Heli (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin Suomen Käsityön Ystäville, tutkimuksen aiheena oli verkostoitumi-nen kudontaa opettavien oppilaitosten kanssa. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää miten Suomen Käsityön Ystävät voisi verkostoitua ...
 • Hankintatoimen suorituskykymittarit Kesko Oyj:ssä 

  Kuha, Eduard (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tarkastella Kesko Oyj:ssä hankintapuolella käytettyjä suorituskykymittareita ja löytää niistä keskeisimmät. Kesko Oyj:n toiminta ulottuu hyvin laajalle ja tästä syystä olen rajannut ...
 • Onnistuneen tv-mainoksen käsikirjoitus 

  Nyrövaara, Marika (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia tv-mainosten käsikirjoittamista. Tavoitteena on selvittää teoreettisen viitekehyksen ja asiantuntijahaastattelujen perusteella, kuinka tehdä onnistuneen tv-mainoksen käsikirjoitus. ...
 • Digitalisaation vaikutukset yritysten logistiikkaan ja kilpailukykyyn 

  Wäyrynen, Anniina (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Digiaikakauden alku on tuonut mukanaan monia uusia mahdollisuuksia ja toimintatapoja, joita yritysten on hyödynnettävä pystyäkseen kilpailemaan kehittyvillä markkinoilla. Muutokset vaikuttavat myös logistiikan sektoriin, ...
 • Suomalaisen alkoholipolitiikan muutospaineita yhteiskuntakehityksen ja Euroopan unionin kehyksessä, havaintopisteenä Hallituksen Esitys Alkoholilain kokonaisuudistukseksi, luonnos 2016, hankenumero STM075:00/2011 

  Susipuro, Pasi (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö selventää ja havainnollistaa Suomessa alkoholiin liittyvää lainsäädäntöä ja rajoitteita sekä kuluttaja-asiakkaan oikeuksia ja mahdollisuuksia tilata alkoholijuomia toisesta Euroopan unionin maasta ...
 • Varaston ulkoistamisprosessin kehittäminen ILP-Group Logistics Oy:ssa 

  Gren, Carita (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona ILP-Group Logistics Oy:lle syksyllä 2017 ja keväällä 2018. Opinnäytetyö toteutettiin toiminnallisena kehitystehtävänä ja sen tavoitteena oli luoda kehitysideoita toimeksiantajan varastoinnin ...

Näytä lisää