Uusimmat viitteet

 • BtoB myynnin kehittämissuunnitelma Neste Eläintarhalle 

  Äikiä, Saija (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena on luoda toimeksiantajayritykselle käsikirja yritysasiakkaiden kontaktointiin puhelimitse. Käsikirjan tarkoituksena on luoda ymmärrys yritysasiakkaiden kontaktoinnista, alkaen myyjän valmistautumisesta ...
 • Kasvu-­ ja kehityskohteet B2C-­myyjästä B2B-­myyjäksi 

  Haavisto, Perttu (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö kuvaa kirjoittajan kehittymistä B2C myyjästä B2B myyjäksi. Jotta selkeä kuva kehityskaaresta, -­kohdista ja –tavoitteista onnistutaan luomaan, käydään ensin teoriaosuudessa myynnin teoriaa läpi. Teoriaosuus ...
 • JYSK Suomen yritysmyynnin asiakkaiden tyytyväisyystutkimus 

  Huttunen, Joona (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Huonekalu- ja tekstiilialan yritysten välisen kilpailun ollessa nykyään yhä tiukempaa on asiakastyytyväisyyden ja hyvän business-to-business -asiakaspalvelun laatu yhä tärkeäm-mässä roolissa yrityksen menestyksen kannalta. ...
 • Asiantuntijasta arvonluojaksi 

  Perko, Aleksi (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö tutkii myyjäprofiilien ja myyntiprosessin teoriaa keskittyen asiantuntijamyyntiin. Teorian pohjalta luodaan opas, jonka tavoitteena on kehittää asiantuntijaorganisaation myyntiajattelua. Opinnäytetyö on suunnattu ...
 • Myyntipsykologian hyödyntäminen verkkokaupassa 

  Putro, Mirva (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoite on tuottaa kehitysehdotuksia myyntipsykologian näkökulmasta Gigantin epoq.fi verkkosivulle. Produktio on suunnattu Gigantille ja on täten salainen. Opinnäytetyön teoria koostuu kuluttajan ...
 • Virtuaalitapaamisen kulku myytäessä pilvipalvelua 

  Ingves, Evamaria (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä pureudutaan selvittämään minkälaisista vaiheista ja tekijöistä koostuu onnistunut myyntikeskustelu, kun myyntikeskustelu tapahtuu virtuaalisesti ja myytävä tuote on pilvipalvelu. Opinnäytetyön tavoitteena ...
 • Sosiaalisen myynnin alkeet – Opas oman henkilöbrändin luomiseksi LinkedInissä 

  Tuomala, Milla (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Edessäsi olevan opinnäytteen sisältö käsittelee sosiaalista myyntiä. ”Social selling” ei ole vielä opinnäyteprosessin aikana (lokakuu 2017 – tammikuu 2018) ehtinyt vakiinnuttamaan asemaansa Suomessa, joten työn tavoitteena ...
 • CRM-järjestelmän valinta ja käyttöönotto : Case: GoGolf 

  Vaarmala, Jonna (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö on tehty toimeksiantona golfalan yritykselle GoGolf. GoGolf on golfmedia –ja yhteisö, joka myy ja markkinoi tuotteita ja palveluja golfareille. Opinnäytetyössä tehdään kolmen potentiaalisen CRM-järjestelmän ...
 • Tutkimus ekologisuuden sekä eettisyyden merkityksestä 20-25 vuotiaitten PK-seutulaisten kuluttajien vaateostoksissa 

  Valli, Markus (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö perehdyttää lukijan vastuullisuuden, kestävän kehityksen sekä kuluttajakäyttäytymisen olemassa oleviin teorioihin. Teoriaosuuksien jälkeen seuraa tutkimusosio jonka kautta esitetään nykypäivän ...
 • Miten kehittyä keskivertomyyjästä huippumyyjäksi 

  Kajaala, Antti-Matias (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, minkälainen on huippumyyjä ja miten hän toi-mii. Tavoitteen pohjalta on luotu produktina esitysmateriaali. Produktiosasta on hyötyä myyjäl-le, joka haluaa kehittää itseään. ...
 • Islamilaisen markkinoinnin kilpailukeinoja ja siihen vaikuttavia tekijöitä 

  Kahim, Sahra (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on kirjallisuuden kautta selvittää muslimikuluttajien käyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä ja sitä kautta ymmärtää miten markkinoida ja myydä kohderyhmälle. Teoria auttaa ymmärtämään mitä ...
 • Myynnin johtamisen opas perheritykselle 

  Hägg, Mari (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on laatia opas myynnin johtamisesta perheyrittäjille. Opinnäytetyön toimeksiantaja yritys on pääkaupunkiseudulla toimiva valomainosyritys. Oppaassa käsitellään myynnin johtamisen kulmakiviä ...
 • Sanaton viestintä ständimyynnissä 

  Montonen, Juuso (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tarjota tulokselliseen myyntikokemukseen perustuvia ohjeita ja vinkkejä sanattoman viestinnän ymmärtämiseen ja hyödyntämiseen käytännön ständimyynnissä. Työ on tehty toimeksiantona Elisa ...
 • Henkilökohtainen kasvu esimieheksi 

  Axam, Lisa (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän portfoliomallisen opinnäytetyön aiheena on henkilökohtainen kasvu esimieheksi. Työ kuvaa kirjoittajan omaa kokemusta, kehitystä esimiesasemaan sekä suunnitelmaa jatkolle. Kirjoittaja pohtii oppimaansa esimiehenä ja ...
 • Asiakaskokemustutkimus Korkkari37:lle 

  Rajaniemi, Emmi (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona Korkkari37:lle kevät- ja syyslukukaudella 2017. Korkkari37 on erikoiskenkäkauppa, joka myy kenkien näyte- ja mallipareja. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää millä tasolla ...

Näytä lisää