Uusimmat viitteet

 • Menestyvän myyjän tunnistaminen rekrytoinnissa 

  Näykki, Vilhelmiina (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö on toteutettu laadullisena tutkimuksena toimeksiantona yritykselle, joka toimii henkilöstönvuokraus- ja rekrytointialalla. Opinnäytetyö käsittelee menestyvän myyjän tunnistamista rekrytoinnissa. Työn tavoitteena ...
 • Alitajunta kuluttajan ostopäätöksessä 

  Höytiä, Heini (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö on toteutettu osana myyntityön koulutusohjelmaa, Haaga-Helia ammattikorkeakoulun oppilaiden hyödynnettäväksi sekä opettajille opetuksen tueksi. Kohderyhmänä ovat liiketalouden- sekä myynnin opiskelijat. ...
 • Kaukoidän kulttuurin ymmärtäminen myyntityössä 

  Halme, Minna (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on lisätä tietoisuutta eri kulttuureille tyypillisistä ominaispiirteistä ja kulttuurieroista sekä tuottaa käsikirja Haaga-Helian ammattikorkeakoulun myyntityön koulutusohjelman opiskelijoille, ...
 • Henkilökohtainen kehityssuunnitelma valmentavaan esimiestyöhön hyödyntäen itsensä johtamista 

  Hirvonen, Eira (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö on portfoliotyö, joka kuvaa kirjoittajan henkilökohtaista kehitysprosessia kohti valmentavan esimiehen positiota. Kirjoittajaa kiinnosti perehtyä hieman syvemmin esimiestaitoihin, joten hän päätti tehdä ...
 • Ostajan luottamuksen ja kiinnostuksen herättäminen pankin myyntitilanteessa 

  Vellonen, Roope (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä selvitetään, kuinka myyjä voi herättää asiakkaassa kiinnostusta ja luottamusta pankin palvelutilanteessa. Asiakkaan ostokäyttäytyminen ja erilaiset ostajatyypit ovat vahvasti mukana tarkasteltaessa myyjän ...
 • Myynnin ja markkinoinnin yhteistyö myyntitapaamisten sopimiseksi. Opas B2B-myyjille. 

  Sopanen, Arttu (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoite on tuottaa opas B2B-myyjille, jotta he saavat mahdollisimman paljon myyntitapaamisia sovituksi. Toimeksiantaja on Haaga-Helia. Opas on tuotettu pohtimalla myynnin ja markkinoin yhteistyötä ja ...
 • Oman hyvinvoinnin vaikutus myyntityössä 

  Dinh, Hieu (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee työhyvinvoinnin merkitystä myyntityössä ja itsensä johtamisen taitoja. Opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona teknologia yritykselle, joka on maailman johtava teknologiayritys toimialallaan. ...
 • Henkilökohtainen kasvu yritysmyynnin ammattilaiseksi 

  Huida, Venla (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö kuvaa kirjoittajan henkilökohtaista kehittymistä yritysmyynnin ammattilaiseksi. Kirjoittaja työskenteli asiakaspalvelutehtävissä B2C-myynnin parissa aloitettuaan opinnot Haaga-Helia Ammattikorkeakoulussa ...
 • Henkilökohtainen kasvu esimiestehtäviin 

  Pellinen, Vilma (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on kirjoittajan henkilökohtainen kasvu esimiestyöhön. Opinnot Myyntityön koulutuksessa antoivat innostuksen kehittää itseä esimiestehtäviin tähdäten. Työn tavoitteena on antaa kuva kirjoittajan ...
 • Liiketoimintasuunnitelma: Jesse's Place 

  Rissanen, Jesse (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on liiketoimintasuunnitelman kirjoittaminen omalle yritykselleni nimeltä Jesse’s Place. Taustana työlle on oma kiinnostus yrittäjyyttä kohtaan, sekä halu tutkia ja oppia yrittäjyydestä niin ...
 • Todellisen myyntitilanteen eteneminen verrattuna teoreettiseen myyntiprosessiin 

  Majuri, Andreas (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön johdannossa käydään pohjustusta, miksi projektin aiheeksi on valittu myyntiprosessi, mitkä ovat työn tavoitteet ja mistä opinnäytetyö rakentuu. Tavoitteena oli tuoda todellinen kuva myyntitilanteen etenemisestä ...
 • Digitaalisen markkinoinnin trendit 

  Räisänen, Sarlea (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena on perehtyä digitaaliseen markkinointiin ja tutkia sen tämänhetkisiä trendejä. Työn produktiosan tavoitteena on luoda koulutusmateriaali digitaalisen markkinoinnin tämän hetkisiin trendeihin, jota ...
 • Yritysmyynnin kehityssuunitelma Case Stockmann 

  Härkönen, Maria (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö on tehty toimeksiantona vähittäiskauppaa harjoittavalle Stockmann Oyj Abp:n yritysmyynnille. Stockmannin yritysmyynti tapahtuu Helsingin keskustan tavaratalossa ja työllistää tällä hetkellä ...
 • Yritysyhteistyön kehittämisen opas Tradenomiopiskelijaliitto TROL ry:n jäsenyhdistyksille 

  Pekkala, Mauri (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on luoda ohje Tradenomiopiskelijaliitto TROL ry:n jäsenyhdis-tyksille yritysyhteistyön kehittämiseen. Työn tavoitteena avata opiskelijayhdistyksen ja yrityk-sen välisen yhteistyön mahdollisuuksia ...
 • Henkilökohtainen kehityssuunnitelma esimiestyöhön leadership näkökulmalla 

  Tikkanen, Hanna (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö on tehty portfoliotyylisesti eli siinä kuvataan kirjoittajan valmiuksien kehittymistä esimiestyöhön Myyntityön koulutusohjelman aikana. Opinnäytetyö keskittyy nimenomaan esimiestyön leadership-puoleen. Aihe ...

Näytä lisää