Uusimmat viitteet

 • Tietosuoja-asetuksen muutoksen vaikutukset henkilö-rekistereitä hallinnoivien palveluyritysten prosesseihin 

  Karttunen, Vilhelmiina (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Yleinen tietosuoja-asetus astui voimaan 24.5.2016. Sen soveltaminen alkaa kaikissa EU:n jä-senmaissa 25.5.2018. Se koskettaa kaikkea henkilötiedon käsittelyä. Siirtymäaikana EU:n tietosuojatyöryhmä WP 29 on laatinut ...
 • DevParcel - kehitystyökalu prosessien ja palveluiden testaamiseen 

  Simonen, Harri (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämä toiminnallinen opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona Posti Oy:lle ja sen tavoitteena oli toteuttaa kehitysprojektina sovellus, DevParcel, jonka avulla järjestelmätestaajat pystyvät tuottamaan Postin tietojärjestelmiin ...
 • Älypuhelinten tietoturva yrityskäyttäjillä 

  Sopanen, Henna (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Älypuhelinten määrän kasvaessa myös haittaohjelmien määrä jatkaa kasvuaan. Niiltä suojautuminen on entistä tärkeämpää, kun puhelimet integroituvat työelämään. Puhelinten hyödyntäminen työtehtävissä ...
 • Henkilöstökokemus liikevaihdon ja tuloksen rinnalle 

  Seppälä, Juho (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän tutkimuksen tavoitteena oli toteuttaa Zalaris HR Services Finland Oy toimeksianto-na suomalaisia henkilöstöjohtamiseen liittyviä innovaatioita kolmen eri tapauksen kautta joulukuun 2017 ja toukokuun 2018 välisenä ...
 • CombiNation - Konsepti vieraan kielen oppimiseen 

  Jäppinen, Leo; Ahola, Juha (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli luoda ohjelma, joka auttaa Haaga-Helian opiskelijoita sekä henkilökuntaa oppimaan vieraita kieliä. Työssä kehitetty CombiNation on konsepti, johon rakennettiin automatisoitu ...
 • Projektinhallinnan työkalut sekä nykypäivän työskentelytavat 

  Tiainen, Toni (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa, minkälaisia erilaisia työskentelymalleja ja tapoja esiintyy IT -alan organisaatioissa sekä projektityöskentelyyn liittyviä trendejä ja projektinhallinta työkaluja. Opinnäytetyöprojekti ...
 • PowerShell: Windows Server 2016 ja Active Directory hallinta 

  Keski-Simonen, Teemu (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö käsittelee Windows PowerShellin käyttöä Windows Server 2016 ja Active Directoryn hallinnassa. Opinnäytetyö esittelee PowerShellin ominaisuuksia, käyttölogiikkaa sekä komentoja. Aihe on rajattu Active Directoryn ...
 • Software Engineerin työpäiväkirja – pala junior web-kehittäjän arkea 

  Tukki, Arto (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä päiväkirjamuotoisessa opinnäytetyössä seurataan junior tasoista web-kehittäjää ensimmäisessä ohjelmistokehitystyössä. Tarkoituksena tässä työssä on seurata opiskelijan tietojen ja taitojen kehitystä 8 viikon ajan ...
 • Päiväkirjaopinnäytetyö front-end -kehittäjän arjesta 

  Rytkönen, Aleksanteri (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö on päiväkirjaopinnäytetyö, missä seurataan front-end kehittäjän päivittäisiä työtehtäviä. Seurantajakso on 10 viikkoa, minkä ajalta kuvaillaan päivittäisiä työtehtäviä. Työviikkojen päätteeksi kirjoitetaan ...
 • Pk-yrityksen kokonaisvaltainen verkkonäkyvyyden parantaminen 

  Junnola, Nina (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö käsittelee verkkosivuston suunnittelua ja toteutusta sekä verkkonäkyvyyden parantamista erilaisin keinoin. Tämä opinnäytetyö toteutettiin toimeksiantona vantaalaiselle pk-yritykselle JAV Maalaus ja Saneeraukselle. ...
 • Selvitys älypuhelimen roolista työvälineenä kahden organisaation näkökulmasta 

  Kangas, Samppa (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tällä hetkellä on vähän julkista tietoa siitä, miten ja kuinka paljon työpaikoilla hyödynnetään älypuhelinta. Tutkimus pyrkii paikkaamaan osaltaan tätä tietoaukkoa kyselemällä kahden eri toimijan työntekijöiltä, mm. mikä ...
 • Trollaaminen verkkomoninpeleissä 

  Sutinen, Aino (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Trollaus on kaikkialla verkossa tapahtuvaa häiriökäyttäytymistä, jolla on yleensä negatiivisia pyrkimyksiä. Sen tärkeimpänä mahdollistajana pidetään käyttäjien anonymiteettiä, sillä anonyyminä käyttäjä voi toimia aivan eri ...
 • Suomalaisten verkkokauppojen kansainvälistymisprosessi Japaniin 

  Äärilä, Teemu (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työ toteutetaan yhteistyössä eComLab-hankkeen kanssa. eComLab-hankkeen tavoitteena on auttaa suomalaisia pieniä verkkokauppoja kansainvälistymään. Samalla hankkeen tarkoituksena on rakentaa pääkaupunkiseudulle kansainvälisen ...
 • Sosiaalinen media pk-yrityksen markkinoinnin tukena 

  Puustinen, Sanna (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheeksi valittiin sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa. Työn aikana toteutettiin tutkimus, jonka avulla oli tavoitteena selvittää, mitä sosiaalisen median kanavia yritykset käyttävät ...
 • Prototyyppien käyttö ohjelmistokehityksessä 

  Ketonen, Kalle (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli vertailla paperiprototyyppiä ja tietokoneella tehtyä digitaalista prototyyppiä keskenään ja selvittää, miten näitä voidaan parhaiten käyttää ohjelmistokehityksessä. Prototyypit luotiin ...

Näytä lisää