Järjestelmä tullaan ajamaan alas säännöllisen ylläpidon vuoksi. Tallenna työsi ja kirjaudu ulos.
 

Uusimmat viitteet

 • Ohjelmistorobotiikan (RPA) käytön laajentaminen 

  Virtanen, Sanna (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn toimeksiantajana oli yritys, jossa toimi jo useampi ohjelmistorobotti. Kaikissa yksiköissä ohjelmistorobotteja ei kuitenkaan ollut vielä käytössä ja hyvien kokemusten myötä ohjelmistorobotiikan käyttöä haluttiin ...
 • WordPress-julkaisujärjestelmää hyödyntävä verkko-oppimisalusta 

  Koivisto, Amanda (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö kertoo kustomoidun verkko-oppimisalustan toteutuksesta käyttäen sen teknisenä alustana WordPress-julkaisujärjestelmää. Verkkosivuston toteutuksessa otettiin huomioon responsiivinen suunnittelu ja sivuston ...
 • Esiselvitys ja määrittelytyö Peto-mediaan toivotuista kehitystoimista 

  Nurminen, Tuomas (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena on Pelastustoimen kenttätehtävistä tiedottavan palvelun, Peto-median jatkokehittäminen. Tavoitteena on selvittää nykyisiin toimintoihin kohdistuvia kehitysehdotuksia sekä uusia toimintoja joita käyttäjät ...
 • Päiväkirja: Suunnittelijana käytöntuessa 

  Maunonen, Lari (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö on kirjoitettu portfoliomaisessa päiväkirjamuodossa, ja siinä kuvataan suunnittelijan arkea ulkomaalaisasioiden asiankäsittelyjärjestelmän käytöntuessa valtion virastossa. Opinnäytetyö koostuu kymmenestä ...
 • Käyttöliittymäsuunnittelu palvelumuotoilussa 

  Brandt, Soile (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Palveluiden kehittämisessä on siirrytty asiakaslähtöiseen suunnitelmalliseen kehittämiseen: palveluita ei kehitetä enää asiakkaille, vaan niitä kehitetään yhdessä asiakkaiden kanssa. Palveluiden suunnittelussa käytetään ...
 • Tunnistautumismenetelmät yksityiskäyttäjän näkökulmasta 

  Rauramo, Roni (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän lopputyön tarkoituksena on selvittää tunnistautumismenetelmät yksityiskäyttäjän näkökulmasta ja esitellä eri tietoteknisiä tunnistautumismenetelmiä, kuten esimerkiksi mobiilivarmenne ja biometriset tunnistautumismenetelmät. ...
 • Verkkosivustojen personointi 

  Ahokas, Jenna (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Verkkosivuston personointi on jatkuvasti suosiotaan kasvava sivusto-optimoinnin muoto, jonka suosio johtuu sen yksilöitä ja erilaisia käyttäjiä huomioivasta lähestymistavasta optimointiin. Sivustokävijöiden tottuminen ...
 • Verkkosovellus: Lasten- ja nuorten liikuntatapahtumien ilmoittautumissovellus 

  Koistinen, Niko (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on toteuttaa Liikkuva nuori -verkkosovellus, missä voidaan ilmoittaa lapsille ja nuorille suunnattuja liikunta- ja urheilutapahtumia, joihin lapset ja nuoret voivat ilmoittautua mukaan. Idea ...
 • Asiakasyrityksen tarpeiden määrittely ketterissä ohjelmistokehitysprojekteissa 

  Tunkelo, Minna (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kommunikoinnin merkitys ohjelmistokehitysprojekteissa on projektin onnistumisen kannalta huomattava. Tämä opinnäytetyö tarjoaa ideoita asiakaskommunikointiin ketterissä ohjelmistokehitysprojekteissa ja tarjoaa katsauksen ...
 • Oman talouden hallinta 

  Kurki, Teemu (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä tutkitaan uuden maksupalveludirektiivin avaamien rajapintojen hyödyntävyyttä sovelluskehityksessä. Opinnäytetyössä selvitetään myös React Nativen käyttöä mobiilikehityksessä, sekä toteutetaan oman talouden ...
 • Test plan AX 

  Hyytiä, Sanna (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  The thesis is a functional work that consists of the user acceptance testing plan for an ERP system that is being developed for a retail company. The company will execute the user acceptance testing on the software based ...
 • Building privacy-sensitive applications with Ethereum and smart contracts 

  Luukkainen, Mari (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Privacy becomes more important in the global economy which is turning to be more online. Online economy is vulnerable to digital era threads but meanwhile new technologies like blockchain and Ethereum based smart contracts ...
 • Digitaalisten palvelujen testaajan päiväkirja 

  Gustafsson, Silja (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä työ on portfoliomainen päiväkirjaopinnäytetyö, joka muodostuu kymmenen seurantaviikon päiväkirjamerkinnöistä ja viikkoanalyyseistä. Päiväkirja on toteutettu 2.4.2018 - 8.6.2018 välisenä aikana. Päivittäisissä merkinnöissä ...
 • Varausjärjestelmä matkailualan yritykselle 

  Karvonen, Kaisu (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa matkailualan yritykselle selainpohjainen varausjärjestelmä, joka sujuvoittaa yrittäjän liiketoimintaa asiakasvarausten osalta. Toimeksiantajana opinnäytetyölle toimii ...
 • React Native kehittäjän arkea 

  Kilponen, Miika (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä päiväkirjaopinnäytetyössä opiskelija kuvaa päivittäistä oppimista, oppimisen ja osaamisen kehittymistä ja työarkea mobiilikehittäjänä GBC Networks Oy:llä. Päiväkirja sijoittuu ajalle 30.4.2018-27.7.2018 ja se sisältää ...

Näytä lisää