Uusimmat viitteet

 • Suoratoistopalvelut markkinointialustana pk-yrityksille 

  Koponen, Kaapo (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Suoratoistopalvelut ovat yksi tämän päivän uusista kasvavista ilmiöistä. Tällä hetkellä videoihin keskittyviä suoratoistopalveluita on monia, mutta kaksi suurinta sivustoa ovat Twitch.tv ja YouTube Live. Näiden kahden ...
 • Junior kehittäjän päiväkirja 

  Borman, Sampsa (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työskentelen noin 125 henkisessä yrityksessä. Kuulun seitsemän osaisen tuoteperheen web tiimiin. Web tiimi työstää pääasiassa kahta näistä tuotteista. Päiväkirjaa on kirjoitettu kymme-nen viikon ajalta. Merkintöihin kuuluu ...
 • Verkkopalveluiden saavutettavuus 

  Neuvonen, Maarit (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, mitä saavutettavuus tarkoittaa verkkopalveluissa ja millaisia vaatimuksia saavutettavuusdirektiivi asettaa verkkopalveluille. Lisäksi tässä opinnäytetyössä pyritään selvittämään, ...
 • iOS-pohjaisen reittiopastinsovelluksen siirtäminen Android-käyttöjärjestelmälle 

  Wesslin, Jenni (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli iOS-pohjaisen reittiopastinsovelluksen siirtäminen Android-käyttöjärjestelmälle, ja se toteutettiin toimeksiantona startup-yritykselle nimeltä Appsipaja oy. Tarve opinnäytetyölle syntyi toimeksiantajan ...
 • Digitaalinen markkinointisuunnitelma Stall Olympokselle 

  Viitikko, Veera (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön keskeisenä tarkoituksena on laatia digitaalinen markkinointisuunni-telma hevosalalla toimivalle yritykselle. Työssä tutkitaan mitä digitaalinen markkinointivies-tintä on ja miten Facebookia, Instagramia ...
 • Konsulttina ketterässä projektissa 

  Laukkanen, Suvi (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena on konsultin työ ketterässä ohjelmistoprojektissa. Opinnäytetyö on kirjoitettu päiväkirjamallisena. Päiväkirjamaisia seurantaviikkoja on kymmenen, joita edeltää alkutilanteen analyysi, ja seuraa työssä ...
 • Datan visualisointi 3D-ympäristössä Unity-pelimoottorilla 

  Sorjonen, Sami; Sorjonen, Olli (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tuotetun datan määrä kasvaa koko ajan. Jotta tätä dataa voitaisiin käyttää paremmin hyödyksi, olisi olennaista löytää tehokkaampia tapoja sen tutkimiseen ja esittämiseen. Datan visualisoinnista 3D-ympäristössä pelimoottoreita ...
 • Opaali yhteisön rakentaminen 

  Niemelä, Kimmo (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opaali on Telian uusi tekstiviesti- sekä mobiilimaksu alusta, joka korvaa vanhan content gateway alustan. Projekti on aloitettu jo toukokuussa 2015, vanhojen asiakkaiden migraatio projekti valmistui joulukuussa 2017. Nyt ...
 • EU:n tietosuoja-asetuksen 2016/679 mukaisen tietotilin-päätöksen laatiminen ulkoistettua asiakashankintaa har-joittavassa yrityksessä 

  Leskinen, Juha (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana oli ulkoistettua asiakashankintaa harjoittava yritys, jolle laadin EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisen tietotilinpäätöksen. Opinnäytetyön johdannossa teen lyhyen katsauksen ...
 • Ohjelmistokehittäjän työelämän osaamistarpeet 

  Kalliosto, Jenny (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää ohjelmistokehittäjän osaamistarpeita. Ohjelmistokehittäjän ura on jatkuvaa uusien asioiden oppimista ja omaksumista, sillä uusia teknologioita syntyy ja vanhat teknologiat kehittyvät ...
 • 3D hahmon mallinnus ja ohjaaminen pelimoottorilla 

  Kiviluoma, Milla (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia 3D grafiikan historiaa, käyttökohteita sekä tulevaisuutta. 3D grafiikan sisältämistä aloista tutkittiin erityisesti 3D-mallinnusta sekä animointia. Tavoitteena on oppia miten 3D ...
 • Kaupan alan ohjelmistojen kehittäjän arki 

  Mattila, Joonas (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä portfoliomainen päiväkirjaopinnäytetyö seuraa ohjelmistokehittäjän arkea kansainvä-lisessä IT-alan yrityksessä. Ohjelmistokehittäjän tiimiin kuuluu kehittäjän lisäksi 13 henkilöä, joista ohjelmistokehittäjiä on kolme ...
 • Lean projektijohtamisessa 

  Kuivalahti, Paul (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Raportin tarkoitus on antaa mahdollisimman tarkka kuvaus kokonaisvaltaisesta asiakaslähtöisestä Lean mallista jonka tuloksena yrityksen on mahdollista nostaa asiakastyytyväisyyttä. Jotta ymmärtää Lean projektijohtamisessa ...
 • Päiväkirjaopinnäytetyö toiminnanohjausjärjestelmän kehittäjänä 

  Laihonen, Mindi (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä päiväkirjamuotoisessa opinnäytetyössä seurataan toiminnanohjausjärjestelmän kehityksen parissa työskentelyn aloittaneen opiskelijan jokapäiväisiä työtehtäviä. Opinnäytetyön tarkoituksena on seurata ja analysoida ...
 • Infonäyttö Raspberry Pi -minitietokoneella 

  Kulmala, Juha (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä produktityyppisessä opinnäytetyössä selvitettiin, miten rakennettiin infonäyttöproto vähin kustannuksin keväällä 2018. Toimeksiantaja tarvitsi tiedotuskanavan, jonka kautta voisi ilmoittaa ajankohtaisista asioista ...

Näytä lisää