Uusimmat viitteet

 • Kuntoluistelun lajikuvauksen modernisointi ja ohjaajakoulutuksen uudistaminen 

  Louhivuori, Ella (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Suomen Taitoluisteluliitto. Produktin tavoitteena oli luoda uusi ilme ja sisältö kuntoluistelukokonaisuudelle, mikä helpottaisi lajin markkinointia taitoluisteluseuroille. Uuden konseptin ...
 • Nokian kaupungin 3–11-vuotiaiden lasten perheille annetun liikunta- ja elintapaneuvonnan kehittäminen 

  Uusi-Illikainen, Marika (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Lasten ja perheiden liikunnan ja terveyden edistäminen on nostettu keskeiseksi teemaksi valtiohallinnon terveys- ja liikuntapolitiikassa. Lasten ja perheiden liikunta- ja elintapaneuvonta on osa valtakunnallisia suosituksia ...
 • Tapahtuman vuosikellon suunnittelu : Case: Urban Street Festival 2017 

  Laine, Riku (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Lasten- ja nuorten liikuntaharrastusten kustannukset ovat viimeisen kymmenen vuoden aikana nousseet merkittävästi. Yhä useampi nuori joutuu jättämään harrastuksensa kallistuvien harrastuskustannuksien takia. Liikuntaharrastuksen ...
 • Lappeenrannan liikuntatoimen ohjauspalveluiden asiakastyytyväisyyskysely sekä toiminnan kehittäminen 

  Koivukangas, Kati (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Lappeenrannan liikuntatoimen ohjauspalvelut liikuttavat noin 2000 asiakasta viikoittain. Liikuntaryhmiä viikossa on noin 100 joista 2/3 on suunnattu senioreille. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Lappeenrannan ...
 • Tapahtuman kehittäminen Nordea combined events Vääksy 

  Kaverinen, Santeri (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoite oli tehdä kehitysmanuaali Vääksyn kunnalle Nordea combined events Vääksy tapahtumasta. Kyseinen tapahtuma on keskittynyt kymmenotteluihin, jonka järjestäjänä toimi Vääksyn kunta. Tapahtuman ...
 • Valmennusopas uusille golfvalmentajille – Muuramen Golfseura ry 

  Salmenkivi, Sami (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus on auttaa uusia kokemattomia golfvalmentajia valmentamaan laadukkaasti ja monipuolisesti golfin aloittaneita nuoria. Panostamalla valmentajien kouluttamiseen, on laadukkaan valmennuksen myötä ...
 • Helsingin kaupungin liikuntapalveluiden Liikuntapolku toiminta - kuvaus, arviointi ja kehittäminen 

  Mattila, Sini (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kuvata Helsingin kaupungin liikuntapalveluiden nuorten liikuntaan ja FunAction toimintaan kuuluva Liikuntapolku toiminta. Kuvauksen lisäksi tavoitteena oli arvioida toimintaa sekä tehdä ...
 • Toimintamalli tapahtumajärjestämisen viestinnän kehittämiseen 

  Vallila, Markus; Troberg, Tuomas (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee Vierumäen alueelle tapahtumajärjestämistä viestinnän näkökulmasta. Työn toimeksiantajana toimii yhteistyössä Haaga-Helia ja Vierumäki, mutta työelämäedustaja on Vierumäeltä. Opinnäytetyön ...
 • Motoasemat-opas käytännössä, Lahtiset-yksikkö 

  Karlakari, Janina (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tehdyssä tutkimuksessa tarkoituksena oli testata Suomen Vammaisurheilu ja – liikunta ry:n sekä Special Olympics Finlandin tekemää Motoasemat-opasta käytännössä sille suunnatulla kohderyhmällä. ...
 • NiemiCampuksen uusi kuntosali 

  Hokkinen, Juha; Welling, Tommi (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Lahden Ammattikorkeakoulu eri kampuksineen muuttaa kaikki saman katon alle uudelle kampukselle syksyllä 2018. Opinnäytetyön tekijöiden vastuulla oli uuden kampuksen kuntosalin suunnittelu. Tavoitteena oli löytää ratkaisu, ...
 • Liikunnanohjaajakokeilu Kimpisen koulussa 

  Punkkinen, Anna (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö on projektityyppinen, jonka toimeksiantajana toimi Lappeenrannan kau- punki. Projektin tarkoituksena oli kokeilla ja kehittää liikunnanohjaajan toimintaa Kimpisen koululla. Projektin tavoitteena ja ...
 • Kestävyyslajien välisen yhteistyömallin pilotointi ja kehittäminen Espoossa 2017–2018 

  Virtanen, Jari (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän yhteistyöhankkeen tavoitteena oli kokeilla kestävyyslajien välistä paikallista yhteistyötä keskeisten Espoossa toimivien kestävyysurheiluseurojen kesken ja kehittää seuroille toimiva yhteistyömalli. Hankkeen tavoitteena ...
 • Vierumäen yläkoululeiritys ja elämäntaito-osuuden kehittäminen 

  Inkeroinen, Veera (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia ja kehittää Vierumäen yläkoululeirityksen elämän-taito-osuutta. Vierumäen yläkoululeiritys on osa valtakunnallista Suomen Olympiakomitean urheiluakatemiaohjelmaa, jonka tavoitteena ...
 • Lahenliiga - FC Kuusysin kaupunginosatoiminnan esite lasten vanhemmille 

  Björklund, Riku (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa lahtelaiselle jalkapalloseura FC Kuusysille esite, jota voidaan käyttää Lahenliigan markkinointiin ja brändäämiseen. Lahenliiga on seuran syksyllä 2017 aloitettua matalan kynnyksen ...
 • Jooga urheiluvalmennuksessa : Asanasta tukea harjoitteluun 

  Pitkänen, Inka (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tarkoituksena tässä toiminnallisessa opinnäytetyössä oli tuottaa joogaohjelma ammattiur-heilijoille. Ohjelma pyrkii tukemaan ja vahvistamaan liikkuvuutta, lisäämään kehonymmär-rystä, lihastasapainoa sekä yleistä hallintaa. ...

Näytä lisää