Uusimmat viitteet

 • Asiakaspalvelijan rahallisen palkitsemisjärjestelmän kehittäminen CMB-ravintoloille 

  Karjalainen, Mikko (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda ehdotelma asiakaspalvelijan rahallisesta palkitsemisjärjestelmästä toimeksiantajayrityksen, CMB-ravintoloiden käyttöön. Tutkimuskysymyksenä oli, onko rahallinen palkitsemisjärjestelmä ...
 • Majoitusliikkeen perustaminen Espanjaan 

  Stuster, Terhi; Rönnberg, Katariina (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia mahdollisuuksia yrityksen perustamiseen Espanjaan. Tutkimme Espanjan toimintaympäristöä, markkinoita, kilpailutilannetta, riskejä ja kannattavuutta. Selvitämme Espanjan yleisimpiä ...
 • Hotellitoimijat ilmastotalkoissa Malediiveilla 

  Ruokanen, Sini (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat näkyneet jo pitkään maailmalla ja pienet saarivaltiot ovat etulinjassa mikä tulee sen negatiivisiin vaikutuksiin. Saaret kohtaavat hirmumyrskyjä, jotka tuhoavat muun muassa saarten ...
 • Leipomomyymälän liiketoimintasuunnitelma 

  Siintola, Emilia (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tein opinnäytetyönä liiketoimintasuunnitelman kuvitteelliselle leipomomyymälälle, jonka pystyy tulevaisuudessa perustamaan tätä suunnitelmaa apua käyttäen. Jotta liiketoimintasuunnitelmaa voisi hyödyntää vuosien päästä, ...
 • Äänibrändin toimintaympäristö - ja kohtaamispisteet Scandicilla 2018 

  Hagman, Maria (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän tutkimuksen tavoitteena on tutkia äänibrändin eri elementtejä ja sen toimintaympäristöä Scandicin näkökulmasta. Tutkin myös missä kaikkialla Scandic tuottaa brändiääntä ja mitkä kaikki paikat, alueet ja jalustat ...
 • Pienpanimon perustaminen Suomessa 

  Törnqvist, Antti (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössäni käyn läpi pienpanimon perustamisen prosessit Suomessa aikajänteenä ideavaiheesta tuotannon aloittamiseen asti. Tarkoituksena on luoda kattava kuvaus tapahtumista ja niiden vaatimasta työmäärästä. Suomessa ...
 • Miten ravintola-alan menestyjät voivat? 

  Benamed, Sami (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää hyvinvoinnin ja ravintola-alan menestymisen välistä yhteyttä. Tutkimuksessa olen itse toimeksiantajana ja tavoitteeni on luoda työkaluja menestymään ravintola-alalla ja kasvattamaan ...
 • Luomutuotteiden suoramyynnin kehittäminen ravintoloihin 

  Määttä, Jasmin (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työssä käsitellään luomun tuotantoa, valvontaa ja sertifiointia, myyntikanavia, luomumarkkinoita, vastuullista kuluttamista, luomun käyttöä ravintoloissa sekä alan tulevaisuutta ja kehittämistä. Tavoitteena oli kehittää ...
 • Työhyvinvointi muutostilanteissa 

  Suonpää, Matleena (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö käsittelee työhyvinvointia muutostilanteissa sekä erään yrityksen yhden yksikön työhyvinvoinnin tilaa. Työhyvinvoinnille on monta määritelmää. Työssä käytetty pohjana työhyvinvointi mallia, jossa työhyvinvointi ...
 • Johtoryhmätyötä tukeva tiedon hyödyntämisen prosessi 

  Jäppinen, Antti; Sallinen, Jarmo (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön julkaistusta versiosta on poistettu luottamuksellinen aineisto. Johtoryhmän kokoonpanoa, työskentelytapaa ja sen laadullista toimivuutta on tärkeä arvioida. Johtoryhmätyö helposti muodostuu samaa kaavaa ...
 • Myynnin ja asiakaspalvelun käsikirja Coffee House -kahvilaketjun työntekijöille 

  Liehunen, Liina (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa myynnin ja hyvän asiakaspalvelun käsikirja HOK-Elannon Coffee House -kahvilaketjun työntekijöiden käyttöön. Opinnäytetyössä tarkastellaan asiakaspalvelua, myyntiä sekä ...
 • Palvelutarjonnan kehittäminen ravintola O'Learys Forumissa 

  Raunio, Tiina (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön toimeksiantona on tutkia O’Learys Forumin palvelutarjontaa. Tarkoituksena on selvittää asiakkaiden ajatuksia nykyisestä tarjonnasta. Millaiset ovat odotukset ravintolan palvelutarjonnan suhteen, toteutuvatko ...
 • Työntekijöiden käsityksiä työhyvinvoinnin tekijöistä Espresso Housessa 

  Noponen, Saini (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tutkin työntekijöiden käsityksiä työhyvinvoinnin tekijöistä Espresso Housella sekä tuotan ehdotuksia työhyvinvoinnin kehittämiseksi. Tavoitteenani on haastatte-luiden avulla syventää Espresso Housen ...
 • Sisältöstrategian luominen sosiaaliseen mediaan Mikaela’s room ravintolalle 

  Papinsaari, Laura (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäyte toteutetaan toimeksiantona Mikaela’s room ravintolalle Hämeenlinnassa. Toimeksiantajan tavoite opinnäytetyölle on sisällön tuottamisen helpottaminen sosiaaliseen mediaan. Aihetta ja tavoitetta lähestytään ...
 • Picnic-kahvilaketjun perehdytysohjelman kehittäminen 

  Leppänen, Irene (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä kehitettiin Picnic-kahvilaketjun perehdytysohjelma. Opinnäytetyö tehtiin produktina Picnic-kahvilaketju toimiessa toimeksiantajana. Raportti koostuu tietoperustasta, Picnicin yritysesittelystä, ohjelman ...

Näytä lisää