Uusimmat viitteet

 • Pienpanimon perustaminen Suomessa 

  Törnqvist, Antti (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössäni käyn läpi pienpanimon perustamisen prosessit Suomessa aikajänteenä ideavaiheesta tuotannon aloittamiseen asti. Tarkoituksena on luoda kattava kuvaus tapahtumista ja niiden vaatimasta työmäärästä. Suomessa ...
 • Miten ravintola-alan menestyjät voivat? 

  Benamed, Sami (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää hyvinvoinnin ja ravintola-alan menestymisen välistä yhteyttä. Tutkimuksessa olen itse toimeksiantajana ja tavoitteeni on luoda työkaluja menestymään ravintola-alalla ja kasvattamaan ...
 • Luomutuotteiden suoramyynnin kehittäminen ravintoloihin 

  Määttä, Jasmin (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työssä käsitellään luomun tuotantoa, valvontaa ja sertifiointia, myyntikanavia, luomumarkkinoita, vastuullista kuluttamista, luomun käyttöä ravintoloissa sekä alan tulevaisuutta ja kehittämistä. Tavoitteena oli kehittää ...
 • Työhyvinvointi muutostilanteissa 

  Suonpää, Matleena (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö käsittelee työhyvinvointia muutostilanteissa sekä erään yrityksen yhden yksikön työhyvinvoinnin tilaa. Työhyvinvoinnille on monta määritelmää. Työssä käytetty pohjana työhyvinvointi mallia, jossa työhyvinvointi ...
 • Johtoryhmätyötä tukeva tiedon hyödyntämisen prosessi 

  Jäppinen, Antti; Sallinen, Jarmo (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön julkaistusta versiosta on poistettu luottamuksellinen aineisto. Johtoryhmän kokoonpanoa, työskentelytapaa ja sen laadullista toimivuutta on tärkeä arvioida. Johtoryhmätyö helposti muodostuu samaa kaavaa ...
 • Myynnin ja asiakaspalvelun käsikirja Coffee House -kahvilaketjun työntekijöille 

  Liehunen, Liina (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa myynnin ja hyvän asiakaspalvelun käsikirja HOK-Elannon Coffee House -kahvilaketjun työntekijöiden käyttöön. Opinnäytetyössä tarkastellaan asiakaspalvelua, myyntiä sekä ...
 • Palvelutarjonnan kehittäminen ravintola O'Learys Forumissa 

  Raunio, Tiina (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön toimeksiantona on tutkia O’Learys Forumin palvelutarjontaa. Tarkoituksena on selvittää asiakkaiden ajatuksia nykyisestä tarjonnasta. Millaiset ovat odotukset ravintolan palvelutarjonnan suhteen, toteutuvatko ...
 • Työntekijöiden käsityksiä työhyvinvoinnin tekijöistä Espresso Housessa 

  Noponen, Saini (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tutkin työntekijöiden käsityksiä työhyvinvoinnin tekijöistä Espresso Housella sekä tuotan ehdotuksia työhyvinvoinnin kehittämiseksi. Tavoitteenani on haastatte-luiden avulla syventää Espresso Housen ...
 • Sisältöstrategian luominen sosiaaliseen mediaan Mikaela’s room ravintolalle 

  Papinsaari, Laura (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäyte toteutetaan toimeksiantona Mikaela’s room ravintolalle Hämeenlinnassa. Toimeksiantajan tavoite opinnäytetyölle on sisällön tuottamisen helpottaminen sosiaaliseen mediaan. Aihetta ja tavoitetta lähestytään ...
 • Picnic-kahvilaketjun perehdytysohjelman kehittäminen 

  Leppänen, Irene (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä kehitettiin Picnic-kahvilaketjun perehdytysohjelma. Opinnäytetyö tehtiin produktina Picnic-kahvilaketju toimiessa toimeksiantajana. Raportti koostuu tietoperustasta, Picnicin yritysesittelystä, ohjelman ...
 • Digitaalisen markkinoinnin suunnittelu uudelle verkkokaupalle 

  Pajunen, Kia (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön toimeksiantaja on liiketoimintaansa aloitteleva verkkokauppayritys. Jatkossa tässä opinnäytetyössä yrityksestä käytetään nimeä Yritys X. Yritys on kirjoittajan oma mikroyritys, jossa hän toimii ainoana ...
 • Perehdytyskansio Sun Camping Porvoolle 

  Jokelainen, Siru (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö on tehty toimeksiantona Sun Camping Porvoolle. Sun Camping Porvoo on Porvoon Kokonniemessä sijaitseva leirintäalue. Työn tavoitteena oli parantaa toimeksian-toyrityksen perehdytysprosessia ja laatia ...
 • Strateginen yritysvastuu ravintola-alalla 

  Timmerbacka, Nicole (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Vastuullinen yritystoiminta on maailmanlaajuinen trendi, joka tuottaa pitkäaikaisia positiivisia tuloksia sekä yritykselle, että sitä ympäröivälle yhteiskunnalle. Oleellista on tehdä enemmän kuin mitä lain mukaan on ...
 • Tapahtumien suunnittelu ja muiden kustannusten hallinta 

  Hänninen, Tiina; Tuomainen, Soili (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on löytää Fazer Food Services Oy:lle myynti- ja tarjouslaskentaa palvelevia yhtenäisiä toimintatapoja, joiden avulla voidaan paremmin hallita muiden kustannusten määrää ja rakennetta yrityksen ...
 • Kesäkampanjasuunnitelma Hotel St. Georgelle 

  Lagerstam, Joanna (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella markkinointikampanja kesäksi 2018 uudelle St George hotellille. Toimeksiantajana toimi Kämp Collection Hotels. Kämp Collection Hotels koostuu kymmenestä korkealaatuisesta ...

Näytä lisää