Uusimmat viitteet

 • Picnic-kahvilaketjun perehdytysohjelman kehittäminen 

  Leppänen, Irene (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä kehitettiin Picnic-kahvilaketjun perehdytysohjelma. Opinnäytetyö tehtiin produktina Picnic-kahvilaketju toimiessa toimeksiantajana. Raportti koostuu tietoperustasta, Picnicin yritysesittelystä, ohjelman ...
 • Digitaalisen markkinoinnin suunnittelu uudelle verkkokaupalle 

  Pajunen, Kia (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön toimeksiantaja on liiketoimintaansa aloitteleva verkkokauppayritys. Jatkossa tässä opinnäytetyössä yrityksestä käytetään nimeä Yritys X. Yritys on kirjoittajan oma mikroyritys, jossa hän toimii ainoana ...
 • Perehdytyskansio Sun Camping Porvoolle 

  Jokelainen, Siru (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö on tehty toimeksiantona Sun Camping Porvoolle. Sun Camping Porvoo on Porvoon Kokonniemessä sijaitseva leirintäalue. Työn tavoitteena oli parantaa toimeksian-toyrityksen perehdytysprosessia ja laatia ...
 • Strateginen yritysvastuu ravintola-alalla 

  Timmerbacka, Nicole (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Vastuullinen yritystoiminta on maailmanlaajuinen trendi, joka tuottaa pitkäaikaisia positiivisia tuloksia sekä yritykselle, että sitä ympäröivälle yhteiskunnalle. Oleellista on tehdä enemmän kuin mitä lain mukaan on ...
 • Tapahtumien suunnittelu ja muiden kustannusten hallinta 

  Hänninen, Tiina; Tuomainen, Soili (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on löytää Fazer Food Services Oy:lle myynti- ja tarjouslaskentaa palvelevia yhtenäisiä toimintatapoja, joiden avulla voidaan paremmin hallita muiden kustannusten määrää ja rakennetta yrityksen ...
 • Kesäkampanjasuunnitelma Hotel St. Georgelle 

  Lagerstam, Joanna (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella markkinointikampanja kesäksi 2018 uudelle St George hotellille. Toimeksiantajana toimi Kämp Collection Hotels. Kämp Collection Hotels koostuu kymmenestä korkealaatuisesta ...
 • Catering-liiketoiminnan tuotteistaminen 

  Tolonen, Kalle (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä käsitellään 50-250 hengen catering-tilaisuuden myymistä ja toteuttamista. Työn tavoitteena oli luoda käyttökelpoisia työkaluja pitopalvelutuotteita tarjoavan yrityksen toimintaan. Näitä työkaluja ja ...
 • Liikematkustajien mielikuvat Airbnb:stä 

  Skinnari, Susanna (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää liikematkustajien mielikuvia Airbnb:stä. Työn tavoitteena on hahmottaa kansainvälisen liikematkustajan majoitusmieltymyksiä ja tarpeita. Tarkoituksena on saada kattava kuva ...
 • Perehdyttämisoppaan luominen Story-ravintoloihin 

  Huttunen, Noora (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Ravintola-alalla on tyypillistä salityötekijöiden runsas vaihtuvuus. Tähän ovat syynä monet erilaiset tekijät. Uuden työntekijän perehdytys yritykseen ja sen toimintatapoihin on keskeisessä roolissa. Oikeanlaisen ja ...
 • Kokemuksia kaljasta – olutpruuvin kehittäminen pienpanimokontekstissa 

  Sohlberg, Jasu (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyöni tavoitteena on selvittää olutpruuvien kehittämiskohteita hyödyntäen moniaistisuutta hyödyntäen. Kontekstina pruuville muodostavat vaihtelevat fasiliteetit, jotka luovat omat haasteensa moniaististen kokemusten ...
 • Pienpanimoiden myynnin logistinen prosessi 

  Sinervo, Nikolai (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää Suomalaisten pienpanimoiden myynnin logistista prosessia ravintola-alalla. Tässä näkökulmassa selvitetään lähinnä sitä mitä Suomessa tapahtuvalle pienpanimo tuotteelle tapahtuu ...
 • Digitaalinen markkinointisuunnitelma : Kallio Second Hand 

  Niemelä, Maria; Kämä, Anni-Reeta (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Toimeksiantaja on Kallio Second Hand –yritys, joka toimii Helsingin Kalliossa. Yrityksen toiminta perustuu kestävään kulutukseen sekä laadukkaan kierrätystavaran myymiseen. Yritys toimii yhden henkilön voimin ja on yrittäjälle ...
 • Ulkoistettujen konsultointipalveluiden kysynnän tutkiminen hotelli- ja ravintola-alalla 

  Koivistoinen, Annukka (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää kysynnän ilmenemistä ulkoistetuille konsultointipalveluille hotelli- ja ravintola-alalla. Tässä yhteydessä ulkoistamista tarkastellaan näkökulmasta, jossa yritys siirtää toiminnon ...
 • Georgialaisten khinkali -nyyttien tuotekehitys 

  Timonen, Nadija (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön taustalla oli kiinnostus georgialaista ruokakulttuuria ja erityisesti maan keittiöklassikkoa ja suosituinta ”pikaruokaa” – khinkalia kohtaan. Khinkali on lihalla täytetty taikinanyytti, joka keitetään ...
 • Kokouspalvelujen ostoprosessi 

  Ruusunen, Minna (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Yritysten ostoprosessit muuttuvat koko ajan digitaalisen kaupankäynnin kehittyessä. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia kokouspalvelujen ostoprosessia, eli sitä, miten kokouksia järjestävät yritykset kokouspalveluja ...

Näytä lisää