Järjestelmä tullaan ajamaan alas säännöllisen ylläpidon vuoksi. Tallenna työsi ja kirjaudu ulos.
 

Uusimmat viitteet

 • Vuoden 2016 presidentinvaalien vaikutus suomalaisten kiinnostukseen matkustaa Yhdysvaltoihin. 

  Luotojärvi, Jenna (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö on toteutettu keväällä 2018 ja sen toimeksiantajana toimii Suomen Matkatoimistoalan Liitto (SMAL). Tarkoituksena on selvittää, onko Donald Trumpin valinta Yhdysvaltain presidentiksi vaikuttanut suomalaisten ...
 • Suomen ja Uuden-Seelannin markkinointivideoiden vertaileva sisällönanalyysi ja kehitysehdotuksia 

  Maasalo, Eveliina (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tutkitaan ja analysoidaan Visit Finlandin markkinointivideoiden sisältöä vertailevasta ja kehittävästä näkökulmasta Uuden-Seelannin matkailumarkkinointivideoiden kanssa. Videomarkkinointi on tehokas ...
 • Johtamiskulttuurin muutokset ketjuhotelleissa Suomessa 

  Ranta, Mari (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän tutkimustyyppisen opinnäytetyön aiheena on johtamiskulttuurin muutokset ketjuhotelleissa Suomessa. Tutkimukseen valittiin sekä kansainvälisiä että suomalaisia ketjuja. Ketjuhotellit valikoituivat tutkittavaksi, sillä ...
 • Farm work in Australia: A once in a lifetime experience 

  Hakkarainen, Mari (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  This thesis looks into farm work in Australia and what the experience is like. Farm work is a huge topic of discussion in Australia between working holiday makers, as well as authorities, as there has been misconduct ...
 • Valmismatkat Etelä-Suomessa: kohderyhmänä pääkaupunkiseudun lapsiperheet 

  Aatola, Ella (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on tutkia pääkaupunkiseudulla asuvien lapsiperheiden matkustustottumuksia kotimaanmatkailussa. Tutkimusprosessi aloitettiin syksyllä 2017 ja siihen liittyvä kyselytutkimus suoritettiin vuoden ...
 • Duara Travelsin markkinointiviestinnän kehittäminen 

  Häkkinen, Jonna; Mollel, Malaika (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä tutkimustyyppinen opinnäytetyö kertoo start up -yritys Duara Travelsin markkinointiviestinnän ja näkyvyyden kehittämisestä. Työn pyrkimyksen oli selvittää Duara Travelsin markkinointiviestinnän ongelmakohdat ja ideoida ...
 • Autenttisuus japanilaisten silmin: Ruka-Kuusamon aitouden säilyttäminen matkailukohteen suosion kasvaessa 

  Nurmela, Katariina; Anttila, Eveliina (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Ruka-Kuusamon matkailualueen suosio on ollut voimakkaassa kasvussa viime vuosien aikana ja matkailualue vetää puoleensa vuonna 2018 enemmän japanilaisia kuin koskaan aikaisemmin. Aitous ja lämminhenkisyys, Ruka-Kuusamon ...
 • Kehittyvien maiden haasteet kestävässä matkailussa: Tansania 

  Woldemichael, Haben (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kestävästä matkailusta on viime vuosien ajan keskusteltu todella paljon. YK julisti vuoden 2017 kestävän matkailun teemavuodeksi. Matkailu on yksi maailman nopeimmin kasvavista toimialoista, se työllistää ihmisiä ...
 • Asiakastyytyväisyys Kullo Golfissa 

  Simonen, Janni (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia asiakkaiden tyytyväisyyttä Kullo Golfiin ja sen tarjoamiin palveluihin. Tutkimuksen lähtökohtana oli selvittää, mihin asiakkaat ovat tällä hetkellä tyytyväisiä ja missä olisi vielä ...
 • Sosiaalisen median suunnitelma Bar & Cafe Volumelle 

  Yazici, Emine (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän työn tarkoituksena on luoda sosiaalisen media suunnitelma Salolaiselle baarille. Työn toimeksiantaja on Bar & Cafe Volum. Työ aloitettiin syksyllä 2017 ja valmistui vuoden 2018 alkupuolella. Työssä esitellään ...
 • Opas Budapestin ruokamatkailuun 

  Parviainen, Jenni (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän produktityyppisen opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda kompakti ja informatiivinen ruokamatkailuopas Budapestiin, Unkarin pääkaupunkiin, ja esitellä kaupungin ravintola tarjontaa. Oppaan idea syntyi kirjoittajan ...
 • Vaihtomatkustamisen palvelupolun kehittäminen Helsinki-Vantaan lentoasemalla 

  Karppinen, Lotta (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tutkitaan Helsinki-Vantaan lentoaseman vaihtomatkustamisen pal-velupolkua. Opinnäytetyön aihe perustui kirjoittajan omiin työtehtäviin. Kirjottaja toimii pal-veluneuvojana Finavialla. Opinnäytetyön ...
 • Helsingin brändikonsepti matkailijoiden näkökulmasta 

  Vapalahti, Ida (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä tutkittiin, sitä miten Helsingissä vierailleet matkailijat kokivat Brand new Helsinki –projektissa Helsingille luodun brändikonseptin. Yhteensä sata suomalaista ja ulkomaalaista matkailijaa vastasi kyselyyn, ...
 • Ruka-Kuusamo matkailu ry: Sosiaalisen median hyödyntäminen Kiinan matkailumarkkinoinnissa 

  Kokkonen, Jutta (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän työn toimeksiantajana oli Ruka-Kuusamo Matkailu ry. Työn avulla oli tarkoitus tutkia kiinalaisia sosiaalisen median kanavia ja sitä, kuinka Ruka-Kuusamo voisi hyödyntää kyseisiä kanavia omassa markkinoinnissaan. ...
 • Urheilutapahtuman järjestäminen, case Jokerit FC-Cup 2017 

  Arima, Roosa; Jaskara, Tomi (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä produktityyppisessä opinnäytetyössä kerrotaan Jokerit FC-Cup- jalkapalloturnauksen järjestämisen vaiheista. Tapahtuma toteutettiin 29.7.2017 kahden matkailualan ja tapahtumatuotantoon erikoistuneen opiskelijan toimesta. ...

Näytä lisää