Uusimmat viitteet

 • Viinitilan digitaalisen markkinoinnin kehittäminen 

  Hartikainen, Soma-Merita; Koskinen, Kaisa-Leena (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö sai alkunsa tekijöiden yhteisestä kiinnostuksesta digitaalista markkinointia sekä viinitiloja kohtaan. Tekijät ottivat keväällä 2018 yhteyttä Tammiluodon viinitilaan. Toimeksiantajan pyynnöstä aihe rajattiin ...
 • Kärnäkosken linnoituksen alueen kehittäminen luonto- ja kulttuurimatkailukohteena 

  Tiilikainen, Ella; Suutari, Veera (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten Kärnäkosken linnoituksen aluetta voidaan kehittää luonto- ja kulttuurimatkailukohteena. Työn tarkoituksena ei ole luoda markkinointisuunnitelmaa tai -strategiaa, vaan ...
 • Interpretaatio UNESCO:n maailmanperinnön kulttuuriperintökohteissa Suomessa 

  Oikari, Marja-Leena (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona Suomen maailmanperintökohteiden yhdistykselle. Työn tavoitteena oli kartoittaa interpretaation toteutusta Suomen maailmanperintökohteissa, sekä siihen sisältyviä haasteita ja mahdollisuuksia. ...
 • Selvitys kissakahvilan menestymismahdollisuuksista Lahden markkinoilla 

  Viuhko, Oona; Kopra, Ksenia (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää kissakahvilan menestymismahdollisuus Lah-den markkinoilla. Työn tarkoituksena oli selvittää, onko Lahdessa asiakaskuntaa kissakahvilalle ja jos on, niin millainen kissakahvila ...
 • Asiakasviestinnän nykytilanne ja kehittäminen kokouskeskuksessa 

  Huldin, Ida (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö on tehty toimeksiantona yritys X:lle. Yritys tarjoaa monipuolisia majoitus-, ravintola- sekä kokous-ja tapahtumapalveluita pääkaupunkiseudulla. Opinnäytetyönä toteutettiin kvalitatiivinen tutkimus ...
 • Kestävän matkailun kehittämiskohteita Vietnamissa 

  Brandt, Ida; Hentilä, Liisa (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tutkitaan kestävän matkailun kehittämiskohteita Vietnamissa. Työn tavoitteena on tuottaa tietoa Erasmus + TOURIST hankkeelle, jonka tarkoituksena on perustaa Vietnamiin kestävän matkailun koulutuskeskuksia. ...
 • Perehdytyskansio hotellin vastaanottoon 

  Kangas, Sini (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa perehdytyskansio Hotelli Finn’en vastaanottoon. Kansion tarkoitus on yhtenäistää hotellin työntekijöiden työtapoja sekä eritoten toimia muistilistana uusille työntekijöille. ...
 • Elokuvien ja tv-sarjojen vaikutus matkustusmotiiveihin 

  Saari, Julia; Kaijomaa, Monna (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö on toteutettu osana Haaga-Helia ammattikorkeakoulun matkailun koulutusohjelmaa talven 2017–2018 aikana. Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää elokuvien ja tv-sarjojen vaikutusta suomalaisten matkustusm ...
 • Suomalaisten matkailijoiden lisäpalvelukokemukset Finnairin, Norwegianin ja SAS:n lennoilla 

  Forsell, Ida; Estola, Elina (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää mitä lisäpalvelukokemuksia suomalaisilla matkailijoilla on Finnairin, Norwegianin ja SAS:n lennoilta. Lisäksi tarkoitus oli löytää lisäpalveluiden kehittämiskohdat kyseisten ...
 • Pienpanimobuumin ilmeneminen nuorten aikuisten kuluttajakäyttäytymisessä 

  Reväsmäki, Emma (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Suomi on aina ollut olutmaa. Viime vuosina suomalainen olutkulttuuri on kehittynyt huomat-tavasti – määrän sijaan kiinnostaa yhä useammin laatu. Oluen asema ja arvostus on nou-sussa ja samalla juoman monipuolisuutta ...
 • Instagramopas ja sen mahdollisuudet markkinoinnissa Vanhankylän Kartanolle 

  Kuisma, Tyyni (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Aiheen valitseminen pohjautui toimeksiantajan toiveeseen saada lisää tietoa Instagramista ja sen mahdollisuudesta markkinointikanavana. Tekijä oli itse samoilla linjoilla toimeksiantajan kanssa ja näin pääsi nopeasti ...
 • Hääjuhlan taikaa- minimessujen järjestäjän opas 

  Huikko, Saara (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda opas Hääjuhlan taikaa- minimessujen järjestämiseen tulevaisuudessa. Raportti osuus koostuu tapahtuman järjestämisen, konseptoinnin ja tapahtumakonseptoinnin ...
 • Rovaniemen kehittäminen luksusmatkakohteena 

  Suopajärvi, Annuliina (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten Rovaniemeä voidaan kehittää luksusmatkakohteena. Alatavoitteena oli selvittää Rovaniemen luksusmatkailun nykytilanne ja toimijoiden näkemykset kehittämistarpeista. Tällä ...
 • Matkatoimisto Veranaturan markkinointisuunnitelma 

  Simonen, Jali (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän produktityyppisen opinnäytetyön tarkoituksena on luoda suggestiivinen markkinointisuunnitelma verkossa toimivalle matkatoimisto Veranaturalle. Toimeksiantajalla ei ole olemassa olevaa markkinointia tukevaa suunnitelmaa, ...
 • Kestävän matkailun tila Thaimaan Phuketissa 

  Heinonen, Marjut; von Flittner, Tia (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Matkailu on yksi nopeimmin kasvavista toimialoista maailmassa ja monille maille se on tärkeimpiä tulonlähteitä. Kestävä matkailu on ajankohtainen aihe, joka pyrkii tarjoamaan nykyisille ja tuleville sukupolville elämisen ...

Näytä lisää