Uusimmat viitteet

 • Helsingin brändikonsepti matkailijoiden näkökulmasta 

  Vapalahti, Ida (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä tutkittiin, sitä miten Helsingissä vierailleet matkailijat kokivat Brand new Helsinki –projektissa Helsingille luodun brändikonseptin. Yhteensä sata suomalaista ja ulkomaalaista matkailijaa vastasi kyselyyn, ...
 • Ruka-Kuusamo matkailu ry: Sosiaalisen median hyödyntäminen Kiinan matkailumarkkinoinnissa 

  Kokkonen, Jutta (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän työn toimeksiantajana oli Ruka-Kuusamo Matkailu ry. Työn avulla oli tarkoitus tutkia kiinalaisia sosiaalisen median kanavia ja sitä, kuinka Ruka-Kuusamo voisi hyödyntää kyseisiä kanavia omassa markkinoinnissaan. ...
 • Urheilutapahtuman järjestäminen, case Jokerit FC-Cup 2017 

  Arima, Roosa; Jaskara, Tomi (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä produktityyppisessä opinnäytetyössä kerrotaan Jokerit FC-Cup- jalkapalloturnauksen järjestämisen vaiheista. Tapahtuma toteutettiin 29.7.2017 kahden matkailualan ja tapahtumatuotantoon erikoistuneen opiskelijan toimesta. ...
 • Serbian imago matkailumaana 

  Kalember, Milos; Heinonen, Nelli (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Serbia on Kaakkois-Euroopassa sijaitseva valtio ja yksi kuudesta entisen Jugoslavian valtioista. Jugoslavian sosialistinen liittotasavalta hajosi lopulta 1990-luvun alkupuolella ja vuonna 1999 serbialaiset joutuivat NATOn ...
 • Yhteistyö ja markkinointi joulunavaustapahtumissa 

  Heikkilä, Vilma (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tutkimus keskittyy yhteistyöhön ja markkinointiin tapahtuma-alalla. Tutkimuksen aiheeksi on nostettu joulunavaustapahtumat eri puolilla Suomea. Tapahtumien järjestäjinä toimivat paikalliset kauppiasyhdistykset ja niiden ...
 • Terrorismin ja poliittisten kriisien vaikutus suomalaisten matkailuun Turkkiin – näkökantana Suomessa toimivat matkanjärjestäjät 

  Pilhjerta, Janika (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, miten Turkin terrorismi ja poliittiset kriisit vai-kuttavat suomalaisten matkustamiseen Turkkiin. Näkökannaksi on otettu Suomessa toimi-vat matkanjärjestäjät, joiden kohdetarjontaan ...
 • Hyvinvointipalveluiden kehitystutkimus Solo Sokos Hotel Paviljongille 

  Ijäs, Sanni (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on tutkia hotellin hyvinvointipalveluita ja löytää niistä mahdolliset kehityskohteet. Tutkimuksen kohteena ovat toimeksiantajana olevan hotellin Solo Sokos Hotel Paviljongin hyvinvointipalvelut, ...
 • Uusmaalaisten nuorten aikuisten matkustuskäyttäytyminen 

  Anttila, Jenna (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön päämäärä on tutkia Uudellamaalla asuvien nuorten aikuisten matkustus-käyttäytymistä. Tutkimuksen avulla oli tarkoitus tuoda ilmi tämän alueen nuorten aikuisten keskuudessa vallitsevia matkailun trendejä, ...
 • Vammaisurheilijoiden lentomatkustaminen 

  Richterich, Maiju (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyötutkimuksessa pyritään luomaan kuvaa vammaisurheilijoiden lentomatkustamisen nykytilasta tutkien lentomatkustamisen esteettömyyttä. Tutkimuksen avulla kirjoittaja pyrkii ymmärtämään ilmiötä sekä siihen ...
 • Porvoon Ohjaamon tunnettuuden nostaminen sosiaalisen median kanavissa 

  Väisänen, Anniina; Anttila, Emilia (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä toiminnallinen, vetoketjumallilla toteutettu opinnäytetyö alkoi tekijöiden yhteisestä kiinnostuksesta sosiaalisen median markkinointiin. Tekijät saivat huhtikuussa 2017 tiedon mahdollisesta toimeksiannosta Porvoon ...
 • Kieliosaamisen tarve työelämässä ja kielikoulutukseen ja -matkailuun liittyvät näkemykset suomalaisissa yrityksissä 

  Välisalmi, Anniina (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Nykypäivänä kieliosaamisen merkitys on korostunut yrityselämässä globalisaation myötä, ja laajan kielitaidon katsotaan olevan erittäin merkittävä tekijä tai jopa miltei perusedellytys uusia työntekijöitä rekrytoitaessa. ...
 • UK Haltuun - Opintomatka Lontooseen ja Edinburghiin 

  Rantanen, Malla; Poutanen, Anna-Mari (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö on produktityyppinen ja sen tuotoksena oli opintomatka, jonka tämän opinnäytetyön tekijät toteuttivat. Opintomatka suunnattiin kaikkien Haaga-Helian Porvoon kampuksen opiskelijoille ja se toteutettiin ...
 • Tiedonhakuprosessi matkailussa 

  Ohtonen, Samuel (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö käsitteli matkailijoiden tiedonhaku käyttäytymistä ennen matkaa sekä matkan aikana. Tutkimus kohdistuu Helsinkiin matkailukohteena. Tutkimuksen tulokset antavat lisätietoa Helsingin matkailuneuvonnalle omaan ...
 • Matkailun vaikutukset Barcelonan paikallisväestölle 

  Reinvall, Reeta (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena on Barcelonaan kohdistuvan matkailun vaikutukset paikallisväestölle. Turismin määrä Barcelonassa on jo muutaman vuoden ajan herättänyt keskustelua ja se jakaa mielipiteitä paikallisten kesken. ...
 • Matkailijoiden mielipiteet eläinkohteiden eettisyydestä sekä eläinkohteiden rooleista viihteessä, opetuksessa ja eläinten suojelussa 

  Vestola, Niina (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä tutkitaan suomalaisten matkailijoiden mielipiteitä kotimaisia ja ulkomaisia eläinkohteita kohtaan sekä selvitetään, millaisina matkailijat kokevat eläinkohteiden roolit viihteessä, opetuksessa ja ...

Näytä lisää