Uusimmat viitteet

 • 2000-luvun vaeltajien motiivit Camino de Santiagon pyhiinvaellusreitillä 

  Lindgren, Mia (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Pyhiinvaelluksen suosio on kasvanut viime vuosina paljon. Yhdessä Euroopan merkittävimmässä kristillisessä pyhiinvaelluskohteessa Camino de Santiagolla tilastoitiin yli 300 000 pyhiinvaeltajaa vuonna 2017. Tänä päivänä ...
 • Uusi suomalainen luksus ja premium ruokamatkailussa 

  Kosonen, Annika (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia, mitä vaaditaan uuden luksuksen & premiumin tasoi-seen tuotteeseen ja palveluun ruokamatkailussa. Työn tavoitteena on laatia ohjeet siitä, mi-ten uutta premiumia ja luksusta voidaan ...
 • Kylpylähotellivieraiden asiakaskokemukseen vaikuttavat tekijät 

  Niiniharju-Järvinen, Karin (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Hyvinvointi- ja kylpylämatkailu on maailmanlaajuisessa nosteessa. Ihmiset hakevat kylpylöiltä erityisesti virkistymistä ja rentoutumista. Suomessa on rakennettu uusia kylpylöitä viimeisen 40 vuoden ajan, ja nykyajan ...
 • Japanilaismatkailijat Suomessa premiumin ja luksuksen näkökulmasta 

  Suovalo, Casper (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö keskittyy japanilaisiin matkailijoihin, joita Tilastokeskuksen tilastojen mukaan vuonna 2017 yöpyi Suomessa 238 278 henkilöä. Opinnäyte on myös osa ”Premiumia ja luksusta - Arvot ja ansainnat lifestyle-toimialla” ...
 • Katse islamiin – opas matkailuyrityksille Suomessa 

  Ahlström, Katja (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Islamenemmistöisistä maista, erityisesti Lähi-idän alueelta lähtevät muslimimatkustajat ovat yksi nopeimmin kasvavista matkailijaryhmistä maailmassa. Kehitys on nähtävissä myös Suomessa, vaikka muihin matkailijaryhmiin ...
 • Restonomiopiskelijoiden mielipiteet Helsinki-Vantaan lentoaseman sijoituksen parantamiseksi World Airport -kyselyssä 

  Hiltunen, Nea (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Lentoasemalla tarkoitetaan aluetta, jonne ilmailuliikenne ohjataan pysyvästi ja johon ilmailualusten laskut ja nousut ovat suunniteltu. Lentoasema on maahan saapuvan matkustajan ensimmäinen kosketus kohteeseen ja se määrittää ...
 • Matkailuaiheisen blogin perustaminen Pariisissa 

  Duthe, Susanne (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä toiminnallinen opinnäytetyö koostuu opinnäytetyöraportista ja produktista. Produktin ideana on perustaa blogi, jossa kerrotaan vauva- ja taaperoarkeen vaikuttavista asioista Pariisissa. Blogin tarkoitus on antaa neuvoja ...
 • Finnairin matkustamomiehistökoulutuksen kehittämiskohteiden ja kuormittavuuden kartoitus 

  Mäkelä, Essi (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Erinomaisten liiketulosten valossa parhaillaan paistatteleva Finnair on osana käynnissä olevaa kasvustrategiaansa laajentanut matkustamomiehistönsä kokoa useilla sadoilla uusilla lentoemännillä ja stuerteilla. Uusien ...
 • Digitaalinen markkinointisuunnitelma Oppidoo Oy:lle 

  Hulkkonen, Irene; Hänninen, Tiia (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, mitkä tekijät tulee huomioida yrityksen digitaalisessa markkinointisuunnitelmassa näkyvyyden ja tunnettuuden kehittämiseksi sekä myynnin lisäämiseksi. Työ on produktina, jonka ...
 • Vertaispalvelualustan kehittäminen liikuntamatkailuun 

  Pesonen, Sanna (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö on produktityyppinen työ, jonka tavoitteena on luoda suunnitelma ja prototyyppi Sports With Locals -nimisestä vertaispalvelualustasta sekä selvittää, onko palvelukonseptiin perustuvan liiketoiminnan ...
 • Uuden majoituspaketin kehittäminen Hotel Katajanokalle 

  Kivistö, Assi (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö kuvaa uuden majoituspaketin kehitysprosessia. Opinnäytetyö oli toteutukseltaan toiminnallinen ja sen toimeksiantajana Hotel Katajanokka, joka on vuonna 2007 avattu hotelli Helsingissä. Hotellista uniikin ...
 • Rekrytointisuunnitelma kausiravintolalle 

  Haarala, Iina (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia rekrytointisuunnitelma sesonkiravintolalle ke-säksi 2018. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii helsinkiläinen ravintolalaiva Flying Dutch Oy. Ravintolalaiva Flying Dutch sijaitsee ...
 • Opas kuluttajatapahtuman markkinointiin Snapchatissa 

  Tyrjy, Sofia (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyöni aiheena on kuluttajatapahtuman markkinointi Snapchatissa ja tuotoksena on opas eli tässä tapauksessa verkkosivut, joita lukemalla tapahtumanjärjestäjän on helppo aloittaa tapahtumansa markkinointi sovelluksessa. ...
 • Pelillistetty projektin johtaminen hotellissa 

  Urjo, Anna (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on luoda toimeksiantajan käyttöön sisäistä projektikulttuuria ja projektien johtamista tukemaan pelilistetty projektimalli. Toimeksiantajana on Scandic Hotels Oy. Toiminnallinen opinnäytetyö ...
 • Sosiaalisen median strategia Apollomatkoille 

  Knuuttila, Anni (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Sosiaalisen median markkinointi on nykyisin yksi tärkeimmistä markkinoinnin osa-alueista ja sen tulee olla tarkasti suunniteltua sekä kontrolloitua. Ollakseen menestynyt sosiaalisen median markkinoinnissa tulee yrityksellä ...

Näytä lisää