Uusimmat viitteet

 • Veneilytuotteisiin liittyvien palveluiden markkinointi Malagan alueella 

  Miikkulainen, Onerva (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn tarkoituksena on selvittää kansainvälisten veneilytuotteiden sisältöä ja elämyksellisyyttä. Toimeksiantajana on DOKK, joka tarjoaa venevuokrausta ja veneilyyn liittyviä palveluita. Rajaukset ovat seuraavat: Tutkitaan ...
 • Uuden ravintolakonseptin tarpeen kartoitus Porvooseen 

  Vuoksenturja, Tita (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Porvoo on tunnettu hyvästä ja monipuolisesta ravintolatarjonnastaan, mutta heikentynyt taloustilanne on sulkenut useiden ravintoloiden ovia viime vuosina. Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia ja selvittää minkälainen ...
 • Lentoyhtiön valintaan vaikuttavat asiat 40–65 -vuotiailla lentomatkustajilla 

  Lahnalampi, Antti (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Lentoliikenne on nopeasti kasvava ja muuttuva ala, eikä ilman sitä tultaisiin toimeen. Maailman mittakaavassa etenkin halpalentoyhtiöt ovat nostaneet mainettaan ja haastaneet perinteisiä lentoyhtiöitä edullisilla hinnoillaan. ...
 • Uusimaalaisten lifestyle-yrittäjien resepti uuteen luksukseen 

  Silén, Sanna (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee uutta luksusta. Työn toimeksiantaja oli Haaga-Helian hanke Premiumia ja luksusta – Arvot ja ansainnat lifestyle -toimialalla. Tutkimusongelmana oli selvittää, miten uusi luksus uusimaalaisten ...
 • Ylläksen kesämatkailun kehittäminen 

  Mattila, Janni-Julia; Korhonen, Kira (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö käsittelee Ylläksen kesäajan matkailua ja sen kehittämistä. Opinnäytetyössä käytetään palvelumuotoilua osana kokonaiskuvan hahmottamista. Työssä keskitytään suomalaisiin matkailijoihin, mutta tarkempaa kohderyhmää ...
 • Helsingin ruokamatkailun vetovoimatekijät verrattuna Tukholmaan ja Kööpenhaminaan 

  Jääskeläinen, Kari (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä ruokamatkailua käsittelevä opinnäytetyö on tehty toimeksiantona Helsinki Marketingille. Tässä tutkimustyyppisessä opinnäytetyössä tavoitteena oli selvittää Helsingin ruokamatkailun vetovoimatekijöitä verrattuna ...
 • Kurssi kohti elämyksiä: Opas veneilypalveluiden tuotteistamiseen 

  Nikulainen, Mandi (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Palveluiden elämyksellisyys on noussut tärkeään rooliin laadun ja merkityksellisyyden kokemisen mahdollistajana. Fyysisen tuotteen tai ydinpalvelun itseisarvo ei riitä, vaan lisäarvoa tuottava, todelliseen tarpeeseen ...
 • Slovenialaisen Terme Šmarješke Toplice kylpylähotellin näkyvyyden lisääminen suomalaisilla markkinoilla 

  Eriksson, Jennifer (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, kuinka Sloveniassa sijaitsevaa Terme Šmarješke Toplice kylpylähotellia saisi tuotua enemmän esille suomalaisilla markkinoilla ja myytyä enemmän suomalaisille asiakkaille. Työ ...
 • Matka Bulgarian mineraalilähteille: Uuden terveysmatkailutuotteen kehittäminen 

  Kauppinen, Rositsa (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö on osa kehittymistäni matkailualan yrittäjäksi. Suuntaudun yrittäjyyteen, ja toiminnallinen opinnäytetyö tarjosi mahdollisuuden kokeilla oman yritysidean kehittämistä. Halusin lisää itsevarmuutta yrittäjyyden ...
 • Cool and Creative- ruokamatkailukonseptin toimivuus Helsingissä 

  Einola, Mari (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö tarkastelee ruokamatkailun nykytilaa ja tulevaisuutta Helsingissä. Suomen ensimmäisen ruokamatkailustrategian Cool and Creative- painopisteen pohjalta tutkitaan, mikä on kyseiseen painopisteeseen pohjautuvien ...
 • Kylässä Duara Travelsilla: tutkimus vastuullisen matkailun kysynnästä Suomessa 

  Kuoppala, Katariina (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Vastuullisuus on ajankohtainen aihe, joka koskettaa nykyään kaikkia toimialoja, yrityksiä ja yksittäisiä kuluttajia. Sen merkitys korostuu jatkuvasti kasvavan kulutuksen, väestönkasvun sekä lisääntyvän matkustamisen myötä. ...
 • 2000-luvun vaeltajien motiivit Camino de Santiagon pyhiinvaellusreitillä 

  Lindgren, Mia (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Pyhiinvaelluksen suosio on kasvanut viime vuosina paljon. Yhdessä Euroopan merkittävimmässä kristillisessä pyhiinvaelluskohteessa Camino de Santiagolla tilastoitiin yli 300 000 pyhiinvaeltajaa vuonna 2017. Tänä päivänä ...
 • Uusi suomalainen luksus ja premium ruokamatkailussa 

  Kosonen, Annika (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia, mitä vaaditaan uuden luksuksen & premiumin tasoi-seen tuotteeseen ja palveluun ruokamatkailussa. Työn tavoitteena on laatia ohjeet siitä, mi-ten uutta premiumia ja luksusta voidaan ...
 • Kylpylähotellivieraiden asiakaskokemukseen vaikuttavat tekijät 

  Niiniharju-Järvinen, Karin (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Hyvinvointi- ja kylpylämatkailu on maailmanlaajuisessa nosteessa. Ihmiset hakevat kylpylöiltä erityisesti virkistymistä ja rentoutumista. Suomessa on rakennettu uusia kylpylöitä viimeisen 40 vuoden ajan, ja nykyajan ...
 • Japanilaismatkailijat Suomessa premiumin ja luksuksen näkökulmasta 

  Suovalo, Casper (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö keskittyy japanilaisiin matkailijoihin, joita Tilastokeskuksen tilastojen mukaan vuonna 2017 yöpyi Suomessa 238 278 henkilöä. Opinnäyte on myös osa ”Premiumia ja luksusta - Arvot ja ansainnat lifestyle-toimialla” ...

Näytä lisää