• Asumismuodon vaikutus perheen varallisuuden karttumiseen 

   Väärälä, Arttu (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tavoitteena on tutkia, miten asumismuodon valinta vaikuttaa Suomalaisen nelihenkisen perheen varallisuuteen, ja erityisesti varallisuuden karttumiseen, 15 - 25 vuoden aikajänteellä. Varallisuudella tarkoitetaan ...
  • Keskiarvostuksen vaikutus pääomaturvattujen indeksilainojen tuottoon 

   Pessi, Riitta (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2012)
   Pääomaturvatut indeksilainat tarjoavat riskiä karttaville sijoittajille mahdollisuuden päästä osallisiksi osakesijoitusten tuotoista eksoottisillakin markkinoilla. Lainaehtojen mukaan lasketun keskiarvostuksen vaikutus ...
  • IFRS9 - rahoitusinstrumentit 

   Ojanen, Valtteri (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2012)
   Työssäni on tarkoitus tutkia, miten IFRS9 tulee vaikuttamaan tilinpäätöksen laadintaan ja sitä kautta finanssialan yrityksen tilinpäätöksen lukuihin. Työssä on myös tarkoitus tuoda esiin esimerkiksi finanssivalvonnan ja ...
  • Aktiivisen sijoittamisen kustannus piensijoittajalle OMX Helsinki -osakemarkkinalla 

   Tähtitanner, Paavo (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2012)
   Osakesijoittajien keskuudessa on yleisesti kiistelty siitä, onko aktiivisella sijoittamisella mahdollista saavuttaa markkinoita keskimääräistä parempaa tuottoa vai johtaako aktiivinen sijoittaminen vain kasvaviin kustannuksiin ...
  • Näkökulmia Suomen sijoitusrahastomarkkinoille : kartoitus valikoitujen Euroopan maiden sijoitusrahastomarkkinoista 

   Suni, Hanni (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2012)
   Sijoitusrahastomarkkinoiden kasvava kansainvälistyminen luo suurempia paineita sijoitusrahastomarkkinoiden kehittämiselle. Suomen markkinoiden kehityssuuntaa pohdittaessa on hyvä omata taustatietoa myös muiden Euroopan ...
  • Näkökulmia asuntosijoittamiseen ja kiinteistönvälitykseen Helsingin alueella (2012) 

   Niemi, Kirsi; Karhula, Tommi (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2012)
   Asuntosijoittamisesta on tulossa koko ajan suositumpaa. Vallitseva epävarmuus taloudessa on herättänyt sijoittajat miettimään, mihin he pääomansa laittavat. Monet valitsevat turvan ja tuoton yhdistelmän. Yhä useampi sijoittaa ...
  • Ostolaskujen sähköisen kierrätyksen tehostaminen Avaus Consulting Oy:ssä 

   Pelkonen, Heidi (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön aiheena on laskujen sähköisen käsittelyprosessi ja sen tehostaminen hyödyntäen jo olemassa olevia järjestelmiä kohdeyrityksessä. Tarkoituksena oli analy-soida nykyistä käsittelyprosessia, sekä identifioida ...
  • Pääomaturvattua sijoittamista arvopaperimarkkinoilla - Indeksilainojen tuoton analysointia 

   Hämäläinen, Kaisa (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2012)
   Suomen markkinoille 1990-luvulla sijoitusvaihtoehdoksi tullut indeksilaina on kasvatta-nut suosiotaan sijoittajien keskuudessa vähäriskisenä sijoitusvaihtoehtona. Riskiä kart-tavat sijoittajat pääsevät mukaan kansainvälisille ...
  • Säästäminen kotitalouksissa - eurooppalainen vertailu 

   Sjöholm, Minna (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2013)
   Työn tarkoituksena oli tutkia säästämistä kotitalouksissa ja selvittää miten varallisuuden kasvu ja suhdanteet vaikuttavat rahoitusvarallisuuden muutoksiin. Rahoitusvarallisuus kattaa pankkitalletukset, pörssiosakkeet, ...
  • Finanssialan B2B-demoasiakastietokannan luominen opetuskäyttöön 

   Nevalainen, Vilma; Hyrkäs, Suvi (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2013)
   Asiakkuudenhallinnasta on tullut merkittävä osa yritysten liiketoimintaa ja myyntiprosessia. Asiakkuudenhallinnan avuksi on kehitetty erilaisia CRM-ohjelmia, joihin voidaan tallentaa runsaasti tietoja asiakkaista. Pankeissa ...
  • Vapaaehtoisten tapaturmavakuutusten korvausehtojen vertailu 

   Innamo, Paula (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tutkimuksen tarkoitus on selvittää mikä on vapaaehtoinen tapaturmavakuutus ja mitä se korvaa. Lisäksi tutkimuksessa on selvitetty miten Suomessa myytävien tapaturmavakuutusten ehdot poikkeavat toisistaan. Aluksi tutkimuksessa ...
  • Euroalueen velkakriisin vaikutuksia piensijoittajien sijoituskäyttäytymiseen 

   Eloranta, Marko (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2013)
   Euroaluetta on keväästä 2010 asti koetellut velkakriisi, jolla on ollut monenlaisia vaikutuksia liike-elämän eri osa-alueilla. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, millaisia vaikutuksia velkakriisillä on ollut ...
  • Metsävakuutus osana yksityisten metsänomistajien riskienhallintaa – Vakuutusyhtiön näkökulma 

   Siikaniemi, Satu (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2013)
   Työn tarkoituksena oli tutkia sitä, miksi suomalaiset yksityismetsänomistajat ovat vakuuttaneet metsäomaisuutensa niin heikosti. Vain alle puolet yksityismetsistä on vakuutettu. Koska metsävakuutuksissa on suuri kasvupotentiaali, ...
  • Konsernirakenteella kannattavuutta finanssimarkkinoille? 

   Sappinen, Matti (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2013)
   1990-luvun alun pankkikriisin seurauksena Suomen pankkirakenne muuttui rajusti ja henkilöstön ja konttorien määrä alkoivat laskea. Lisäksi pankki- ja vakuutustoiminta ovat lähentyneet toisiaan ja nykyisin niitä harjoitetaan ...
  • Finanssikriisin vaikutus Flash Forumin asiakkaiden ostokäyttäytymiseen 

   Sipi, Annika (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2013)
   Finanssikriisi alkoi vuonna 2008 ja sillä on ollut vaikutuksensa myös Suomen kansantalouteen. Työssä selvennetään sitä, miten finanssikriisi on vaikuttanut kuluttajien käyttäytymiseen eli ostokäyttäytymiseen. Tavoitteena ...
  • Kasvurahoituksen tarjonta aikaisen vaiheen innovaatioyrityksille Suomen pääomamarkkinoilla 

   Kiviranta, Jukka (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyö käsittelee kasvurahoituksen tarjontaa ja saatavuutta Suomessa aikaisen vaiheen yritystoiminnan näkökulmasta. Työn lähtökohta on se, että Suomessa on, ja syntyy, verrattain vähän innovatiivisia kasvuyrityksiä, ...
  • Kriisien ytimessä: Finanssikriisistä velkakriisiin : Case: Kuinka voimme ratkaista talouskriisit? 

   Ritala, Tapio (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2013)
   Nykyisen vaurauden juuret ovat lähtöisin Isosta-Britanniasta 1600-luvulla syntyneestä teollistumisen aikakaudesta ja sen rinnalla syntyneestä taloustieteestä ja erityisesti Adam Smithin luomasta klassisesta koulukunnasta. ...
  • Myyntilaskuprosessi ja sen kustannukset suomalaisissa pk-yrityksissä 

   Forssell, Sanni (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2014)
   Myyntilaskuprosessi on tärkeässä osassa yritysten liiketoiminnassa ja viiveet tai virheet siinä voivat vaarantaa koko liiketoiminnan heikon maksukyvyn vuoksi. Myyntilaskutus näkyy myös asiakkaille, jonka vuoksi se vaikuttaa ...
  • Asuntosijoittajan vaihtoehdot Suomessa 

   Malkamäki, Eetu (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2014)
   Asuntosijoittaminen on ollut hyvin runsaasti esillä viime aikoina mediassa. Tämän voidaan katsoa johtuvan pitkään jatkuneista matalista koroista, sekä vuokratason yleisestä noususta. Asuntosijoittamisen tuotot perustuvat ...
  • Sähköisen palkkahallinnon prosessien kehittäminen Administer Oy:ssä 

   Järvenkylä, Janne (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee Administer Oy:n palkkahallinnon prosessien kehittämistä. Työ on produktityyppinen ja sen tavoitteena on uuden palkanlaskentapalvelua käsittelevän prosessikuvauksen ja -kaavion luominen sekä ...