Uusimmat viitteet

 • Koulutuksen kehittämisen katsaus 2017 : Vertaistuella tuloksiin 

  Jyväskylän ammattikorkeakoulu; Hakala, Anne; Ikonen, Hannu; Pakkala, Arja
  Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 241 (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä julkaisussa avataan opettajan roolin muutosta digitalisoituvassa toimintaympäristössä ja monimuotokoulutuksen tuomia pedagogisia haasteita, joiden ratkaisemisessa pedagentit ja verkkopedagogiikan suunnittelijat ovat ...
 • Luontolähtöisiä palveluita Keski-Suomesta : Tiedotusta ja toimintaa LuoKSe-hankkeessa 

  Jyväskylän ammattikorkeakoulu; Peltola, Sanna
  Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 239 (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä julkaisussa esitellään LuoKSe -luontolähtöisiä palveluita Keski-Suomesta hankkeen tiedonvälityksen ja viestinnän käytännön toteutusta, hankkeessa kartoitettua tietoa luontolähtöisen toiminnan palvelu- ja osaamistarpeista ...
 • Opas SUUNTA-ryhmän ohjaajalle : Ideoita nuorten vanhempien ryhmätoiminnan ohjaamiseen 

  Moilanen, Johanna; Era, Taina; Nummi, Susanna; Malinen, Kaisa; Tervanen, Tanja
  Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 238 (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä oppaassa esitellään SUUNTA-ryhmätoimintamalli, joka kehitettiin osana Nuorten vanhempien suunta työuralle -hanketta (SUUNTA-hanketta) vuosien 2015−2017 aikana. Hanke oli osa Manner-Suomen ESR-ohjelmaa ja sai rahoituksensa ...
 • Frisbeegolfin liiketoimintapotentiaali Keski-Suomessa 

  Jyväskylän ammattikorkeakoulu; Laitinen, Janne
  Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 237 (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä julkaisu on osa Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston toteuttamaa FRIBA-projektia, joka sai tukea Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) Keski-Suomen Liiton kautta. Projektin päätavoitteena oli selvittää ...
 • Finnish Universities of Applied Sciences on the Verge of a New Era : Value, Viability and Visibility of International Education 

  Jyväskylän ammattikorkeakoulu; Vanhanen, Riikka; Kitinoja, Helli; Holappa, Jyrki
  Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 236 (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  The introduction of tuition fees for non-EU/EEA citizens in Finnish higher education institutions’ (HEI) English-taught degree programmes challenges the HEIs to plan new processes and reconsider their service provision. ...
 • Hakijatutkimus 2017 

  Kananen, Jorma
  Jyväskylän ammattikorkeakoulun raportteja 31 (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä tutkimuksessa tarkastellaan vuonna 2017 Jyväskylän ammattikorkeakouluun (JAMK) hakeneiden opiskelijoiden mielikuvia (brändi-imago) Jyväskylän ammattikorkeakoulusta. Vastaava tutkimus toteutettiin myös vuosina 2013, ...
 • Pelillisyys ja uudet teknologiat musiikin oppimisessa 

  Jyväskylän ammattikorkeakoulu; Jussila, Petri
  Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 235 (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä julkaisu on osa PLAY Pelillisyys, asiantuntijuus ja yrittäjyys musiikissa -hanketta, jonka päätoteuttaja oli Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja osato¬teuttaja Jyväskylän ammattiopisto. Hanketta rahoitti Euroopan ...
 • Fuel peat production technology : Training material 

  Alakangas, Eija; Hölttä, Pekka; Juntunen, Mari; Vesisenaho, Tero
  Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2012)
  Fuel Peat Production Technology, training material has been produced by experts in the field of Finnish peat production. It is a practical reference source for teachers and educators. The book is also suitable as a manual ...
 • Opiskeluhyvinvointityö ja opintopsykologinen ohjaus Jyväskylän ammattikorkeakoulussa 

  Pietilä, Heini-Maria
  Jyväskylän ammattikorkeakoulun raportteja 30 (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Artikkeli muodostuu kahdesta osiosta. Ensimmäinen osuus käsittelee opiskeluhyvinvointityötä ammattikorkeakoulukentällä. Työssä tarkastellaan opiskeluhyvinvointitoiminnan organisoitumista korkeakouluympäristössä. Pohjana ...
 • Eurooppalaisia ohjauskäytäntöjä oppimassa 

  Jyväskylän ammattikorkeakoulu; Ahlqvist, Jaana; Koskela, Seija
  Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 233 (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajakorkeakoulu koordinoi Academia-ohjaajien liikkuvuusverkostohankkeessa järjestettyjä opintovierailuja eri Euroopan maihin toimintakaudesta 2011–2012 aina kauteen 2014–2016 ...
 • Koulutuksen kehittämisen katsaus 2016 : Pedagentit monimuotokoulutuksen mentoreina 

  Jyväskylän ammattikorkeakoulu; Hakala, Anne; Ikonen, Hannu; Pakkala, Arja; Pintilä, Tytti (toim.)
  Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 231 (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä julkaisussa avataan opettajan roolin muutosta digitalisoituvassa toimintaympäristössä ja monimuotokoulutuksen tuomia pedagogisia haasteita, joiden ratkaisemisessa pedagentit ovat toimineet mentoreina ja valmentajina ...
 • Hakijatutkimus 2016 : Jyväskylän ammattikorkeakoulu 

  Kananen, Jorma (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tässä tutkimuksessa tarkastellaan vuonna 2016 Jyväskylän ammattikorkeakouluun (Jamk) hakeneiden opiskelijoiden mielikuvia Jyväskylän ammattikorkeakoulusta. Vastaava tutkimus toteutettiin myös vuosina 2013, 2014 ja 2015, ...
 • Maahanmuuttajien seksuaaliterveyden edistäminen 

  Jyväskylän ammattikorkeakoulu; Ala-Luhtala, Riitta; Valkama-Hietamäki, Sirpa (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
  Maahanmuuttajien seksuaaliterveyden ja turvataitojen edistämisen hankkeen 2015–2016 (MAUSTE-hanke) tavoitteena oli tehostaa maahanmuuttajien sekä heidän parissaan työskentelevien ammattihenkilöiden seksuaaliterveyden ja ...
 • Osaamista vuorohoitoon 

  Jyväskylän ammattikorkeakoulu; Teppo, Ulla; Malinen, Kaisa (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
  OHOI – Osaamista vuorohoitoon -hanke toteutettiin vuosina 2015–2016 Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) rahoituksella Keski-Suomessa vastaamaan vuorohoidon kentän tarpeisiin henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin sekä ...
 • Osumia taloushallinnossa : Taloushallinto liiketoiminnan tukena 

  Jyväskylän ammattikorkeakoulu; Svärd, Erica; Rytkönen, Taru (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän julkaisun tarkoituksena on esitellä Jyväskylän ammattikorkeakoulun liiketalouden koulutusohjelman opiskelijoiden toteuttamaa tutkimusta Taloushallinto liiketoiminnan tukena erityisesti tilitoimiston näkökulmasta. ...

Näytä lisää