Uusimmat viitteet

 • Hyvällä sykkeellä – Kylien parhaaksi : Kehittämistä ja kokeiluja Sykettä Kylässä -hankkeessa 

  Jyväskylän ammattikorkeakoulu; Nurmeksela, Susanna
  Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 258 (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Maaseutu on tärkeä osa suomalaista yhteiskuntaa ja menestystarinaa. Parhaillaan käynnissä oleva maakunta- ja sotepalveluiden uudistus herättää keskustelua ja aiheuttaa huolta maaseudun asukkaissa: miten käy oman kunnan ...
 • Ikäihmisten ruokapalvelut : Palvelumalleja kotona asuville 

  Mertanen, Enni
  Jyväskylän ammattikorkakoulun julkaisuja 257 (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Entistä useampi ikäihminen haluaa asua kotonaan mahdollisimman pitkään. Palvelujen tarve kasvaa iän myötä. Hyvä ravitsemustila ja hyvin toimivat, asiakaslähtöiset ja asiakkaan tarpeisiin vastaavat ruokapalvelut mahdollistavat ...
 • Hyvinvointikioski työ- ja toimintakyvyn vahvistajana : Kokemuksia matalan kynnyksen hyvinvointia ja terveyttä edistävästä toiminnasta 

  Jyväskylän ammattikorkeakoulu; Heimovaara-Kotonen, Essi; Teittinen, Outi
  Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 256 (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Palveluiden painottaminen ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen puuttumiseen on luonut hyvinvointikioskille uudenlaisen roolin palvelujärjestelmässä. Matalan kynnyksen palveluilla on pyritty tavoittamaan ne ihmiset, joita ...
 • Hakijatutkimus 2018 : Jyväskylän ammattikorkeakoulu 

  Kananen, Jorma
  Jyväskylän ammattikorkeakoulun raportteja 32 (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä tutkimuksessa tarkastellaan vuonna 2018 Jyväskylän ammattikorkeakouluun (JAMK) hakeneiden opiskelijoiden mielikuvia Jyväskylän ammattikorkeakoulusta. Vastaava tutkimus toteutettiin myös vuosina 2013, 2014,2015, 2016 ...
 • Ikääntyneen asiakkaan toimintakyky ja sen arviointi asiakaslähtöisessä tavoitteellisessa kotihoidossa 

  Paltamaa, Jaana
  Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 251 (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Ikääntyneiden hoidon ja hoivan painopisteen siirtyessä asiakkaiden koteihin, asiakaslähtöisen tavoitteellisen toimintatavan tulee olla kaiken kotihoidon perusta. Toimintatapa sisältää asiakkaan ilmaisemat ja kokemat tarpeet, ...
 • Kukoistava kotihoito : Kotihoidon työntekijöiden itsearvioitu osaaminen 

  Tiikkainen, Pirjo; Juntunen, Kristiina
  Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 253 (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Asiakaslähtöisen kotihoidon kehittäminen maakunnissa vaatii henkilökunnalta monipuolista osaamista. Keski-Suomen Kukoistava kotihoito-hankkeessa kartoitettiin koko kotihoidon henkilöstön osaaminen tarkoituksena kuvata ...
 • Hei me HOKSataan! : Ammatillisten opettajakorkeakoulujen puheenvuoro erityisen tuen tilasta ja kehittämisestä 

  Jyväskylän ammattikorkeakoulu; Hirvonen, Maija
  Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 252 (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  ”Ammatillisen oppilaitoksen uudistuneet käytänteet erityisen tuen järjestämisessä” on johtoajatuksena tässä julkaisussa, jossa tarkastellaan uudistuneen lainsäädännön tuomia muutoksia oppilaitoksen arkeen. Anu Raudasoja ...
 • Mihin työnohjaus virtaa? : Tietoiselle tielle 

  Jyväskylän ammattikorkeakoulu; Suomi, Asta
  Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 249 (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä julkaisu sisältää JAMKin työnohjaajakoulutukseen osallistuneiden kirjoituksia tämän hetken työnohjauksen erilaista työtavoista ja uusistakin työareenoista. Kirjoittajat kuvaavat työnohjauksen laajaa tehtäväkenttää. ...
 • Luokkahuoneesta innovaatioalustoille : Jyväskylän ammattikorkeakoulun TKI-toiminnan arviointiraportti 

  Varmola, Tapio; Myllykangas, Päivi; Korhonen, Hannu; Viitasaari, Juha
  Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 245 (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Ammattikorkeakoulujen tehtävänä on toteuttaa soveltavaa tutkimus-, kehit¬tämis- ja innovaatiotoimintaa (TKI-toiminta). Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK) tilasi TKI-toimintansa kehittämiseksi käsillä olevan ulkoisen ...
 • Työelämälähtöiset osaamiskokonaisuudet avointen korkeakoulujen yhteistyönä : toimintamalli ja työkirja 

  Jyväskylän ammattikorkeakoulu; Karjalainen, Merja; Korva, Maarit; Pintilä, Tytti; Sahlman, Kati
  Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 248 (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  ESR-rahoitteisessa Työelämälähtöinen avoin korkeakouluopetus -hankkeessa (AVOT-hanke 2015–2018) keskeisenä tavoitteena oli rakentaa avointen korkea¬koulujen olemassa olevasta valtakunnallisesta tarjonnasta työelämälähtöisiä ...
 • Ristiinopiskelun opintopolun kehittäminen palvelumuotoilun keinoin : EduFutura Jyväskylä -kesäopinnot 

  Kääriäinen, Anitta
  Jyväskylän ammattikorkeaoulun julkaisuja 247 (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää opiskelijan ristiinopiskelun opintopolkua EduFutura Jyväskylä -verkoston yhteisissä kesäopinnoissa. Yhteistyöverkos¬toon kuuluvat Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jyväskylän yliopisto ...
 • Polkuja suomalaiseen yhteiskuntaan : Esikotoutumisen mahdollisuudet turvapaikanhakuvaiheessa 

  Jyväskylän ammattikorkeakoulu; Nisula, Leila
  Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 246 (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä julkaisu syntyi OTTO – Osallistuva arki kotoutumisen tukena – Turvapaikanhakijoiden sosiaalista osallisuutta vahvistava esikotoutumisen malli -hankkeen (2016–2018) tuloksena. Hanketta rahoitti Euroopan sosiaalirahasto. ...
 • Flying on the Eagle : Millennials’ educational journey into the Mindful Leadership 

  Jyväskylän ammattikorkeakoulu; Zoccoli, Marcella
  Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 244 (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  The passion for the topic of leadership, as process and influence based relationship, bonded a team of student-writers who attended a three-semester cycle – Fall 2016, Spring 2017 and Fall 2017 – in-class and e-learning – ...
 • Mobiilimenetelmät sote-asiakastyössä 

  Jyväskylän ammattikorkeakoulu; Mäkelä, Jaana; Punna, Mari; Sevón, Eija; Malinen, Kaisa
  Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 242 (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Sosiaali -ja terveyspalvelujen uudistaminen muuttaa asiakastyötä. Tulevaisuudessa ammattilaisen työvälineenä tulee olemaan yhä useammin mobiililaitteita ja mobiilisovelluksia. Sote-ammattilaisten osaamiseen on tulossa uusia ...
 • Koulutuksen kehittämisen katsaus 2017 : Vertaistuella tuloksiin 

  Jyväskylän ammattikorkeakoulu; Hakala, Anne; Ikonen, Hannu; Pakkala, Arja
  Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 241 (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä julkaisussa avataan opettajan roolin muutosta digitalisoituvassa toimintaympäristössä ja monimuotokoulutuksen tuomia pedagogisia haasteita, joiden ratkaisemisessa pedagentit ja verkkopedagogiikan suunnittelijat ovat ...

Näytä lisää