Uusimmat viitteet

 • Turvallisesti ulkomaille - opiskelijan opas 

  Martikainen, Soili; Ranta, Tiina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2019)
  Turvallinen opiskelu- ja työympäristö on myös ulkomailla jokaisen korkeakouluyhteisön jäsenen oikeus, eikä siitä voi tinkiä missään olosuhteissa. Sinulla opiskelijana on tärkeä, oma roolisi turvallisuuden varmistamisessa. ...
 • Learning by Developing 2.0 : Case Studies in Theory and Practice 

  Laurea-ammattikorkeakoulu; Juvonen, Sanna; Marjanen, Päivi; Meristö, Tarja (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Learning by Developing Action Model (LbD) was developed at Laurea University of Applied Sciences at the beginning of the year 2000 to answer to the three main tasks given to the universities of applied sciences by the ...
 • Tekemisen meininki : Näkökulmia restonomikoulutuksen työelämäyhteistyöhön 

  Laurea-ammattikorkeakoulu; Mantere, Päivi (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tekemisen meininki - näkökulmia restonomikoulutuksen työelämäyhteistyöhön -julkaisu tarjoaa välähdyksiä restonomikoulutuksen rooliin aluekehitysvaikuttajana. Tarkastelussa on koulutuksen rooli elinkeinon kehittäjänä ja ...
 • On a Globally Sustainable Path : Internationalisation Goals and Activities 

  Ylikoski, Teemu; Hirvikoski, Tuija; Koski, Mari; Kuivalainen, Roope; Lahtinen, Hanna; Majakulma, Arja; Meristö, Tarja; Männikkö, Anna-Liisa; Poutanen, Marjo (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2019)
  The purpose of this report is to define the strategic intent of Laurea University of Applied Sciences concerning the advancement of internationality, describe the current status and define the steps to achieve the strategic ...
 • Turvallinen, väkivallaton koulu ja päiväkoti 

  Laurea-ammattikorkeakoulu; Martikainen, Soili (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Koulun ja päiväkodin ennakoiva turvallisuusjohtaminen on laaja ja haastava tehtäväkenttä. Vaikka johtaminen lähtee liikkeelle ylimmän johdon toimista, tarvitaan sen toteuttamiseen koko henkilökunnan sitoutumista ja ...
 • Johdon vastuusta ja toiminnasta ulkomaantyön turvallisessa arjessa ja häiriötilanteissa 

  Martikainen, Soili; Ranta, Tiina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Useat organisaatiot ja erilaiset yhteisöt toimivat tänä päivänä aktiivisesti kannustaakseen yhteisöjensä jäseniä ulkomaantyöhön. Tässä oppaassa ulkomaantyöllä tarkoitetaan kaikkea sitä toimintaa, joka tapahtuu kotimaan ...
 • Tulevaisuus tehdään yhdessä kehittämällä : Teknologiaa ja osallistamista kuntien murroksessa 

  Laurea-ammattikorkeakoulu; Kortesalmi, Marilla; Hirvikoski, Tuija (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Globalisoituvassa maailmassa paikallisen elinvoimasuuden merkitys korostuu. Tulevaisuudessa alueet ja kaupungit ovat kehityksen edelläkävijöitä. Ne pystyvät tarjoamaan avoimia innovaatioympäristöjä eri toimijoille. Näiden ...
 • Globaalisti kestävällä polulla : Kansainvälisen toiminnan tavoitteet ja toimenpiteet 

  Ylikoski, Teemu; Hirvikoski, Tuija; Koski, Mari; Kuivalainen, Roope; Lahtinen, Hanna; Majakulma, Arja; Meristö, Tarja; Männikkö, Anna-Liisa; Poutanen, Marjo (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä selvityksen tarkoitus on määritellä Laurea-ammattikorkeakoulun tahtotila liittyen kansainvälisyyden edistämiseen, kuvata nykytila ja määritellä askeleet, joilla tahtotila saavutetaan. Kansainvälisyys, monikulttuurisuus ...
 • Asukkaat kehittämässä alueellista päätöksentekoa - Case Mäntsälän kunta 

  Laurea-ammattikorkeakoulu; Ruoslahti, Harri; Uusitalo, Tero (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä raportti käsittelee Mäntsälän kunnan asukasdemokratian kehittämishanketta, jonka Laurea-ammattikorkeakoulu ja Mäntsälä toteuttivat yhdessä syksyllä 2017 ja keväällä 2018. Laurean opiskelijat sekä Mäntsälän kunta ja ...
 • Kuka sen opettaa? : Projektioppimisen (P2P) 10-vuotisjuhlajulkaisu 

  Laurea-ammattikorkeakoulu; Koivukangas, Martha; Mäkinen, Lauri; Korhonen, Venla; Kettunen, Miira; Heimo, Hilla; Laukkanen, Oskar; Lappalainen, Pirjo; Oikkonen, Petri (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Laurean Hyvinkään ja Tikkurilan kampuksilla on käytössä projekteissa oppimiseen perustuva projektioppimismalli (P2P), joka mahdollistaa oppimisen osallistavien työelämälähtöisten projektien avulla. Projektien avulla ...
 • Kannustamista, motivointia ja vankituntemusta : Näkökulmia valvottua koevapautta valmistelevan ja toteuttavan henkilöstön osaamiseen 

  Rantanen, Teemu; Järveläinen, Eeva; Lindström, Janika; Marjanen, Päivi (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Avoimemmat seuraamukset ja rikollisuudesta irrottautumista korostava desistanssi-näkökulma ovat muuttaneet rikosseuraamusalan osaamisvaatimuksia. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan valvottua koevapautta valmistelevan ja ...
 • Päätöksenteon ilmiöt johtajan arjessa 

  Laurea-ammattikorkeakoulu; Hytönen, Kaisa; Matvejeff, Pekka; Suomala, Jyrki (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Päätöksenteko on keskeisessä roolissa johtamisessa ja toimintojen kehittämisessä. Päätöksentekoon liittyvien ilmiöiden lisääntyvä, tutkittuun tietoon perustuva ymmärrys tuo uudenlaista syvyyttä toimintatapojen tarkasteluun. ...
 • Sheltering Indoors in Educational Institutions 

  Ranta, Tiina; Martikainen, Soili (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  The guide Sheltering indoors in Educational Institutions focuses on shelter-in-place exercises, the effectiveness of which is improved by means of good planning. One of the key tasks of educational institutions is to ...
 • A Safe Event : Guidelines for Event Organisers at Schools and Higher Education Institutions 

  Martikainen, Soili; Ranta, Tiina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Today, schools and universities function actively as event organisers, and it has been a pleasure to see how versatile and varied events are on the offer to all of us. This guidebook was generated by the need to offer a ...
 • Old Memory Shake : Handbook on Memory Training 

  Laurea-ammattikorkeakoulu; Guilland, Auli (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  This handbook was created as a part of the OLMES project. OLMES stands for Old Memory Shake. OLMES was a 18-month project running from 1/9/2016 to 31/12/2017 and funded by NordPlus Adult Programme, project number ...

Näytä lisää